Suomen Pankki

Finlands Banks interimsprognos: återhämtningen av ekonomin blir fördröjd

Dela

Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, befinner sig Finland i en recession 2023. Ekonomin tyngs av stigande priser och räntor och svagare exportefterfrågan. Den goda sysselsättningsutveckling som pågått redan en längre tid stannar av, men inflationen i Finland sjunker nu snabbt. Återhämtningen av ekonomin blir dock mer utdragen än beräknat. De negativa riskerna för den ekonomiska utvecklingen har ökat.

"Recessionen i Finland väntas fortfarande bli mild, men återhämtningen av ekonomin blir långsammare än vad prognoserna visade i somras. Statistiken från sommaren tyder på att slutet av året blir svagt, och riskerna i Finland och globalt har dessutom ökat”, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.

Enligt Finlands Banks interimsprognos i september 2023 krymper BNP 0,2 % under 2023. Återhämtningen från recessionen kommer i gång trögt under 2024. BNP-tillväxten blir långsammare 2024 än vad Finlands Bank räknade med i sin prognos i juni, endast 0,2 %. Den ekonomiska tillväxten tar fart 2025, men stannar på 1,4 %.

Inflationen saktar in betydligt – sysselsättningsgraden faller

Sysselsättningen har länge ökat men viker under recessionen. Under 2024 sjunker sysselsättningsgraden för 20—64-åringar till 77,7 %. I takt med att den ekonomiska tillväxten tar fart 2025 börjar också antalet sysselsatta åter växa och sysselsättningsgraden stiger tillbaka nära 2022 års nivå. De dyrare priserna tär på hushållens köpkraft, men hushållens konsumtionsmöjligheter förbättras tack vare den ökade inkomstnivån och avmattningen i inflationen. Inflationen saktar in till 1 % under 2024, men prisökningen på tjänster är fortfarande snabbare än tidigare.

Riskerna för prognosen ligger på nedåtsidan. De geopolitiska motsättningarna och transmissionen av räntehöjningarna till ekonomin kan ge upphov till negativa utvecklingstrender. Om den globala ekonomin växer långsammare, kan detta ytterligare försämra finländska företags möjligheter att öka sin export. Den stigande räntenivån bromsar också upp investeringarna och påverkar verksamheten på fastighetsmarknaden. I Finland har utsikterna för bostadsbyggande försämrats snabbt på grund av den frysta bostadsmarknaden, vilket kan ställa svårigheterna i branschen på sin spets och få kraftigare återverkningar i sysselsättningen och ekonomin.

Finlands Banks interimsprognos, september 2023 (på finska)

Närmare upplysningar lämnas av

prognoschef Meri Obstbaum
fornamn.efternamn@bof.fi
+35891832363

Nyckelord

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Olli Rehn on leave of absence25.9.2023 13:00:00 EEST | Press release

Governor of the Bank of Finland Olli Rehn requested the Parliamentary Supervisory Council to grant him a leave of absence to begin at the time he is appointed as a candidate in the 2024 Finnish presidential election. The Parliamentary Supervisory Council granted Rehn a leave of absence in accordance with his request. The leave of absence began on 23 September 2023 and will last until 30 January 2024. During Rehn’s leave of absence, the duties of Governor of the Bank of Finland will be discharged by Deputy and Acting Governor Marja Nykänen. Rehn has appointed Member of the Board of the Bank of Finland Tuomas Välimäki to act in his absence as a member of the Governing Council of the European Central Bank. The deputising Member of the Board of the Bank of Finland will be Adviser to the Board Kimmo Virolainen, in accordance with the order of precedence in deputising for Board members decided by the Parliamentary Supervisory Council. For further details, please contact Antti Lindtman, Chair

Olli Rehn är tjänstledig25.9.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn har ansökt om tjänstledighet hos bankfullmäktige från den tidpunkt då han ställs upp som kandidat i 2024 års val av republiken Finlands president. Bankfullmäktige har beviljat honom tjänstledighet enligt ansökan. Tjänstledigheten började den 23 september 2023 och pågår till den 30 januari 2024. Under Olli Rehns tjänstledighet sköts uppdraget som Finlands Banks direktionsordförande av direktionens vice ordförande Marja Nykänen. Olli Rehn har utnämnt direktionsmedlem Tuomas Välimäki till sin ersättare i Europeiska centralbankens råd. I enlighet med de ställföreträdararrangemang för direktionsmedlemmarna som bankfullmäktige har beslutat om blir direktionens rådgivare Kimmo Virolainen ställföreträdande direktionsmedlem i Finlands Bank. Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, telefon 040 577 62 55.

Olli Rehn on jäänyt virkavapaalle25.9.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on hakenut pankkivaltuustolta virkavapaata siitä alkaen, kun hänet asetetaan ehdokkaaksi Suomen tasavallan presidentinvaaliin vuonna 2024. Pankkivaltuusto on myöntänyt hänelle virkavapaata hakemuksen mukaisesti. Virkavapaus on alkanut 23.9.2023 ja kestää 30.1.2024 asti. Rehnin virkavapaan ajan Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan tehtävää hoitaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Rehn on nimittänyt johtokunnan jäsen Tuomas Välimäen sijaisekseen Euroopan keskuspankin neuvoston jäseneksi. Pankkivaltuuston päättämän johtokunnan jäsenten sijaisuusjärjestelyn mukaisesti Suomen Pankin vs. johtokunnan jäsenenä toimii johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen. Lisätietoja antaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman, p. 040 577 6255.

Number of card payments grew in the second quarter of 202322.9.2023 10:00:00 EEST | Press release

In the second quarter of 2023, a total of 595 million card payments were made using Finnish payment cards, which was 30 million (5%) more than in the same period a year earlier. The aggregate value of card payments amounted to EUR 17.8 billion in the second quarter, which was 4% more than a year earlier.More card payments initiated on computer or mobile device than a year earlier A total of 88 million remote card payments were initiated on a computer or mobile device in the second quarter of 2023, which was 16% more than in the same period last year. The aggregate value of remote card payments (EUR 3.5 billion) was 21% higher than in the corresponding period a year earlier. The aggregate value of contactless payments increased by EUR 912 million (19%) compared to the first quarter of 2023, to stand at EUR 5.8 billion in the second quarter. At the same time, 369 million card payments were made using the contactless method, which was 17% more than in the first quarter of this year. The n

Antalet kortbetalningar ökade under andra kvartalet 202322.9.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Under andra kvartalet 2023 gjordes med finländska betalkort sammanlagt 595 miljoner kortbetalningar, vilket var 30 miljoner (5 %) fler kortbetalningar än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Det totala värdet av kortbetalningarna utgjorde det andra kvartalet sammanlagt 17,8 miljarder euro, vilket var 4 % mer än för ett år sedan.Fler kortbetalningar initierades med dator eller mobil enhet än för ett år sedan Med dator eller mobil enhet initierades 88 miljoner kortbetalningar på distans under andra kvartalet 2023, vilket var 16 % mer än under motsvarande period för ett år sedan. Det totala värdet av kortbetalningar på distans (3,5 miljarder euro) var 21 % större än vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan. Det totala värdet av kontaktlösa betalningar ökade med 912 miljoner euro (19 %) från första kvartalet 2023 och uppgick till 5,8 miljarder euro det andra kvartalet. Samtidigt gjordes 369 miljoner kortbetalningar med kontaktlös betalning, vilket var 17 % mer än under det första kva

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum