Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024

Dela

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2024 senast 3.11.2023. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

Morsdagsmedaljen, Finlands Vita Ros´ ordens medalj av I klass med guldkors, tilldelas personer som på ett exemplariskt sätt har fostrat barn och unga och arbetat för familjeliv och föräldraskap. Medaljen kan också beviljas en person som i vidare utsträckning har gjort ett solidariskt fostringsarbete, till exempel inom barnskydds-, familje-, ungdoms- och idrottsorganisationer eller andra samhällsorganisationer. Medaljen beviljas dock inte personer som är uppfostrare i sitt yrke.

Nedre åldersgränsen för kandidaterna är 40 år. Målsättningen är att personerna som belönas med medalj ska representera så olika grupper som möjligt, exempelvis förvärvsarbetande mammor, ensamförsörjare, husmödrar på landsbygden med flera och dessutom olika minoritetsgrupper, till exempel romer, samer och invandrare.

Kandidaterna bör också representera mammor i olika åldrar. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att beviljas en morsdagsmedalj.

Då medaljförslag lämnas in av egna barn ska förslaget åtföljas av minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från sådana organisationer eller andra samfund som känner familjen i fråga väl. Om morsdagsmedaljen föreslås för andra än biologiska mammor, exempelvis mammor i fosterfamiljer, familjehem eller stödfamiljer, är det till fördel om ett brev som understöder förslaget från t.ex. ett barn som har bott med familjen och känner den väl kan bifogas förslaget. Också andra anhöriga, bekanta och grannar kan ta initiativ, men då ska själva förslaget framföras av en myndighet, organisation eller annan sammanslutning. Att lämna in ansökan om morsdagsmedalj och medaljerna som delas ut till mammorna är avgiftsfria.

Regionförvaltningsverken beaktar både den svenskspråkiga befolkningens andel och att den regionala fördelningen är jämlik bland medaljförslagen. Social- och hälsovårdsministeriet ger riddarordnarna sin framställning om medaljmottagare utgående från regionförvaltningsverkens förslag. Medaljerna överräcks under en nationell fest som arrangeras av Mannerheims barnskyddsförbund på morsdagen.

Förslagen på mottagare av medalj lämnas in på Riddarordnarnas ordensförslagsblankett och social- och hälsovårdsministeriets bilaga. Blanketterna och anvisningarna finns på den offentliga förvaltningens webbtjänst (www.suomi.fi) och på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. De kan också beställas från regionförvaltningsverken.

Förslagen bör lämnas in senast 3.11.2023 till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område medaljkandidaten bor. Ytterligare upplysningar ger kontaktpersonerna inom respektive region. Våra e-postadresser har formen förnamn.efternamn(at)rfv.fi (inga skandinaviska tecken), per telefon når du oss via växeln, tfn 0295 016 000.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 1, 13035 AVI
(Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen)
Mer information: utvecklingschef Leena Tulokas

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, PB 2, 13035 AVI
(Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen)
Mer information: inspektör Eeva Eriksson

Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 3, 13035 AVI
(Lappland)
Mer information: inspektör Eija Kallo

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 4, 13035 AVI (Egentliga Finland, Satakunta)
Mer information: planerare Pirjo Ojanen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 5, 13035 AVI (Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
Mer information: inspektör Kirsi Mäenpää

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 6 13035 AVI
(Kajanaland, Norra Österbotten)
Mer information: assistent Niina Rytilahti, utvecklingschef Leena Meriläinen

Nyckelord

Bilder

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum