Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Drygt 128 000 euro i understöd för materielanskaffningar för avtalsbrandkårer i Västra och Inre Finland

Dela

Brandskyddsfonden beviljade Lappfjärds, Karleby, Lempäälä och Illo frivilliga brandkårer i Västra och Inre Finland drygt 128 000 euro i specialunderstöd för materielanskaffningar.

Brandskyddsfondens specialunderstöd beviljades den här omgången alla fyra avtalsbrandkårer som deltog i ansökan inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde. Det beviljade understödet uppgick sammanlagt till 128 200 euro. 

Följande avtalsbrandkårer beviljades understöd: Lappfjärds Frivilliga Brandkår rf, Karleby Frivilliga Brandkår rf, Lempäälän Vapaaehtoinen Palokunta ry och Illon Vapaaehtoinen Palokunta ry. 

Brandskyddsfondens understöd för materielanskaffningar är avsett för avtalsbrandkårer och andra motsvarande sammanslutningar och föreningar.

Understöd beviljades för anskaffning av bespisningsvagn, tankbil och manskapsbil enligt följande:

  • Karleby FBK rf: bespisningsvagn
  • Lappfjärds FBK rf: tankbil  
  • Lempäälän VPK ry: manskapsbil
  • Illon VPK ry: manskapsbil


Regionförvaltningsverket koordinerar och ger råd under ansökningsprocessen

Regionförvaltningsverket skickar Brandskyddsfondens ansökningsanvisningar till välfärdsområdena i sitt verksamhetsområde. Välfärdsområdet skickar för sin del ansökningarna från sitt område inklusive bifallsordning till regionförvaltningsverket. Efter detta sätter regionförvaltningsverket ansökningarna i prioritetsordning utgående från motiveringarna och sin egen jämförelse och skickar sedan ansökningarna till Brandskyddsfonden. 

Understöd kan vanligen sökas en gång per år vid den tidpunkt som bestäms av Brandskyddsfonden. 

Information om Brandskyddsfonden finns på Brandskyddsfondens webbplats


Mer information:

räddningsinspektör Arto Laine, arto.j.laine@rfv.fi, tfn 0295 018 516 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

räddningsöverinspektör Jussi Herranen, jussi.herranen@rfv.fi, tfn 0295 018 505
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
 

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum