Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kommunförbundets Ekonomibarometer: Trycket att höja skattesatsen ökar i kommunerna redan 2024

Dela

Ekonomidirektörerna förutspår en kraftig försämring i kommunernas ekonomiska utsikter. Av dem som besvarat Ekonomibarometern ansåg rentav 80 procent att kommunens ekonomi just nu är genomsnittlig eller klart bättre än genomsnittet. Men den positiva andelen minskar till en dryg tredjedel vid bedömningen av kommunens ekonomi på 12 månaders sikt.

De övriga ansåg att kommunens ekonomiska utsikter var svaga eller ganska svaga. Den genomsnittliga uppskattningen av den ekonomiska situationen i kommunen faller från 3,5 i nuläget till 2,3 på sikt, på en skala från ett till sex.  

Enkäten genomfördes den 9–13 september 2023 och besvarades av ekonomidirektörerna i 129 av de sammanlagt 293 kommunerna på fastlandet.

- I kommunernas svagare förväntningar märks den utdragna recessionen som avspeglas i kommunekonomin som minskade skatteintäkter och högre kostnader. Regeringsprogrammet ökar också osäkerheten eftersom de indirekta ekonomiska konsekvenserna av programmet ännu inte klarnat i de enskilda kommunerna, säger Minna Punakallio chefsekonom vid Kommunförbundet.

- På grund av att en del av skatteinkomsterna från tidigare år redovisas år 2023, som en konsekvens av vårdreformen, är kommunernas ekonomi exceptionellt stark i år. Effekten av denna dryga miljard försvinner redan år 2024.

Det råder just nu ett stort tryck på att höja kommunalskattesatsen. Drygt 40 procent av deltagarna i Kommunförbundets Ekonomibarometer upplever ett tryck att höja skatterna. Kommunerna ser en svag utveckling i sina inkomster nästa år bland annat på grund av tillfälliga faktorer i samband med vårdreformen och nedskärningar i kommunernas statsandelar. Det är inte bara den dämpade inkomstutvecklingen som försvagar kommunernas ekonomi utan också de galopperande kostnaderna.

- Regeringens planer på nedskärningar i sociala förmåner försvagar kommunernas ekonomi med 80–100 miljoner euro per år. Kostnaderna stiger ytterligare om förmånstagarna inte hittar arbete så som regeringen tänkt sig, säger Minna Punakallio.

Kommunförbundets Ekonomibarometer pejlar kommunernas ekonomiska utsikter fyra gånger per år

Kommunförbundets Ekonomibarometer är en enkät som riktar sig till kommunernas ekonomiledning och den kommer att genomföras fyra gånger om året. Enkäterna kartlägger kommunernas ekonomi- och konjunkturutsikter inom ramen för aktuella ekonomifrågor. Enkäten som genomfördes i början av september handlade om kommunens syn på den ekonomiska situationen, behovet av anpassning och trycket att höja kommunalskattesatsen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Enkäten om kommunernas kommunikation avslöjar: Städer och kommuner använder redan i stor utsträckning artificiell intelligens i sin kommunikation – anvisningar för hela Europa på gång23.11.2023 06:00:00 EET | Tiedote

Tähän tulee ruotsiEn stor del av städerna och kommunerna i Finland använder eller planerar att snart använda verktyg baserade på artificiell intelligens i sin kommunikation. Av de 182 kommuner som svarade på Kommunförbundets enkät använder 35 procent artificiell intelligens och 22 procent planerar att börja använda den i sin kommunikation. Uppgiften framgår av Kommunförbundets enkät om kommunernas kommunikation som genomförs med två års mellanrum.nkielinen ingressi, ei välttämättä ensimmäinen kappale.

Kuntaviestinnän kysely paljastaa: Useat kaupungit ja kunnat hyödyntävät jo tekoälyä viestinnässään - ohjeistuksia odotetaan koko Eurooppaan23.11.2023 06:00:00 EET | Tiedote

Suuri osa Suomen kaupungeista ja kunnista käyttää tai suunnittelee pian käyttävänsä viestinnässään tekoälypohjaisia työkaluja. Kuntaliiton kyselyyn vastanneista 182 kunnasta 35 prosenttia käyttää ja 22 prosenttia suunnittelee ryhtyvänsä käyttämään tekoälyä kunnan viestinnässä. Tieto selviää Kuntaliiton toteuttamasta kuntaviestintäkyselystä, joka toteutetaan kahden vuoden välein.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum