Suomen Pankki

Olli Rehn är tjänstledig

Dela

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn har ansökt om tjänstledighet hos bankfullmäktige från den tidpunkt då han ställs upp som kandidat i 2024 års val av republiken Finlands president. Bankfullmäktige har beviljat honom tjänstledighet enligt ansökan. Tjänstledigheten började den 23 september 2023 och pågår till den 30 januari 2024.

Under Olli Rehns tjänstledighet sköts uppdraget som Finlands Banks direktionsordförande av direktionens vice ordförande Marja Nykänen. Olli Rehn har utnämnt direktionsmedlem Tuomas Välimäki till sin ersättare i Europeiska centralbankens råd. I enlighet med de ställföreträdararrangemang för direktionsmedlemmarna som bankfullmäktige har beslutat om blir direktionens rådgivare Kimmo Virolainen ställföreträdande direktionsmedlem i Finlands Bank.

Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, telefon 040 577 62 55.

Nyckelord

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Drawdowns of student loans decreased in January year on year28.2.2024 10:00:00 EET | Press release

In January 2024,1 drawdowns of student loans totalled EUR 279 million, representing a decline of 17% on the corresponding period last year. This was the lowest level of new student loan drawdowns in January since 2018. The average interest rate on student loans drawn down in January 2024 was 4.46%, which was 2.22 percentage points higher than in January last year. This is the highest average interest rate on new student loan drawdowns since November 2008. Euribor-linked loans accounted for 86% of all student loan drawdowns, and the average interest rate on these loans was 4.52%. Banks’ own reference rates have become more popular in new student loan drawdowns. In January 2024, 14% of new student loan drawdowns were linked to prime rates, or banks’ own reference rates, as opposed to 5% in January 2022. The average interest rate on new drawdowns linked to banks’ own reference rates (4.04%) was slightly lower than that on Euribor-linked ones. The rapid growth of the student loan stock has

I januari utbetalades mindre studielån än för ett år sedan28.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

I januari 20241 utbetalades studielån för 279 miljoner euro, vilket är 17 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av studielån i januari har senast varit mindre än så 2018. Genomsnittsräntan på utbetalda studielån var 4,46 %, vilket var 2,22 procentenheter högre än i januari 2023. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av studielån har senast varit högre i november 2008. De Euriborbundna lånens andel var 86 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 4,52 %. Användningen av bankernas egna referensräntor vid nya utbetalningar av studielån har blivit allmännare. I januari 2024 var 14 % av de nya utbetalningarna av studielån bundna till primräntor, dvs. bankernas egna referensräntor, då deras andel ännu i januari 2022 var 5 %. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar som bundits till bankernas egna referensräntor var något lägre än på utbetalningar av studielån som bundits till Euribor (4,04 %). Den kraftiga ökningen av det utestående beloppe

Opintolainoja nostettiin tammikuussa vähemmän kuin vuosi sitten28.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Tammikuussa 20241 opintolainoja nostettiin 279 milj. euron edestä, mikä on 17 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tammikuussa nostettuja opintolainoja oli vähemmän viimeksi vuonna 2018. Nostettujen opintolainojen keskikorko oli 4,46 %, ja se oli 2,22 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2023 tammikuussa. Viimeksi opintolainojen uusien nostojen keskikorko oli korkeampi marraskuussa 2008. Euriborsidonnaisten lainojen osuus oli 86 % kaikista nostetuista opintolainoista, ja niiden keskikorko oli 4,52 %.Pankkien omien viitekorkojen käyttö on yleistynyt opintolainojen uusissa nostoissa. Tammikuussa 2024 primekorkoihin eli pankkien omiin viitekorkoihin sidottuja oli 14 % opintolainojen uusista nostoista, kun vielä vuoden 2022 tammikuussa niiden osuus oli 5 %. Pankkien omiin viitekorkoihin sidotuissa uusissa nostoissa keskikorko oli hieman alempi kuin euriboriin sidotuissa opintolainanostoissa (4,04 %). Opintolainakannan voimakas kasvu on taittunut. Tammikuun 2024 lopussa opinto

Ökat intresse för inlåning med högre ränta8.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

I och med att räntorna stigit har de finländska hushållen överfört1 sina tillgångar till inlåningskonton med högre ränta. Under 2023 överförde hushållen tillgångar till ett värde av 7,3 miljarder euro till tidsbundna konton och drygt 2 miljarder euro till konton för placeringsdepositioner2. Som helhet minskade emellertid inlåningen från hushållen3 (108,7 miljarder euro) med över 3 miljarder euro under 2023, eftersom tillgångarna på konton för inlåning över natten4 samtidigt minskade med 12,4 miljarder euro. Trots minskningen utgörs största delen (65 %) av inlåningen från hushållen fortfarande av insättningar på konton för inlåning över natten (inkl. transaktionskonton). Vid utgången av 2023 var 70,6 miljarder euro av inlåningen från hushållen inlåning över natten, 10,9 miljarder euro tidsbunden inlåning och 27,2 miljarder euro placeringsdepositioner. I och med att räntorna gått upp har ränteskillnaderna mellan olika inlåningskonton ökat. Genomsnittsräntan på hushållens tidsbundna inlån

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye