HUS

Elolyckorna har minskat – dödsfallen ofta en följd av att unga klättrat upp på tågtak

Dela

Skador och dödsfall till följd av elstöt har minskat betydligt i och med att säkerhetskulturen förbättrats och säkerhetskraven höjts.

Ambulans anländer till akuten
Bild: HUS / Matti Snellman

Inom HUS intensivvård vårdas årligen cirka 1–5 patienter med elskador. Allvarliga skador är ofta förknippade med högspänningsolyckor och kräver ofta intensivvård.

”I Finland inträffar årligen i genomsnitt 2–3 dödsfall orsakade av elektricitet och en betydande del av dem inträffar då en ung person klättrat upp på ett tågtak. Dödsfall till följd av att unga träffats av en ljusbåge från en högspänningsledning är särskilt sorgliga, eftersom faran kunnat undvikas genom medvetenhet”, berättar överläkare Janne Alakare på HUS Akuten.

Olycksfall i samband med exponering för nätström i hemmen är livsfarliga, men allvarliga skador är sällsynta. Det är i vanliga fall fråga om att handen kommer i kontakt med nätström och man klarar sig ofta utan läkarbesök.

Enligt de nya anvisningarna kan en symptomfri patient som klarat sig utan brännskador på huden från en elolycka till följd av nätström och vars hjärtfilm är normal skrivas ut utan uppföljning och laboratorieundersökningar.

”Vi har konstaterat att det inte finns några medicinska grunder för fortsatt monitoruppföljning av en person som klarat sig utan skador från en lågspänningsolycka. Tidigare har uppföljningen av patienterna gjorts med fördröjning med tanke på framtida problem. Utifrån internationellt undersökningsmaterial finns det dock ingen orsak till det, utan när det gäller nätström eller lägre spänning kan eventuella skador bedömas direkt efter händelsen. Den uppdaterade praxisen bidrar till en effektivare hälso- och sjukvårdsverksamhet och är bäst för patienterna”, berättar Alakare.

Relativt få patienter uppsöker vård på grund av elolyckor. Åren 2021 och 2022 angavs elstöt som huvudsaklig diagnos för totalt 450 patienter vid HUS jourer. Endast 1,3 procent av patienterna överfördes från jouren till fortsatt vård.

Du får hjälp per telefon

Innan man söker sig till jouren är det bra att först ringa till Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117, där sjukskötarna gör en bedömning av vårdbehovet, ger råd om rätt vårdplats eller ger anvisningar om egenvård.

Ring 112 om händelsen är förknippad med en högspänningsskada, tillfällig medvetslöshet, blixtnedslag, brännskador, bröstsmärta, illamående eller svindel.

Då torr hud hos en vuxen person under ett ögonblick kommit i kontakt med elnätet hemma utan att personen tillfälligt blivit medvetslös krävs ingen kontakt med hälso- och sjukvården om inga tydliga symptom eller hudskador kan förknippas med händelsen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

Andra språk

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye