Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Jämfört med året innan fortsätter arbetslösheten att öka och antalet lediga arbetsplatser att minska (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 872 arbetslösa arbetssökande. Det är 509 (+ 8,0 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti dock 1 773 färre än i juli. I hela landet var antalet arbetslösa i genomsnitt 4,3 % mer än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den näst lägsta i Fastlandsfinland, 6,1 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,4 %. Antalet heltidspermitterade var i augusti 467 dvs. 141 fler (43,3 %) är ett år tidigare. Antalet nya lediga arbetsplatser var i augusti 898 (- 30,8 %) färre än för ett år sedan. Under augusti månad fanns det sammanlagt 3 670 arbetsplatser, vilket var 3 691 (- 50,1 %) arbetsplatser färre än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Kvinna i kundtjänst
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan. Antalet arbetslösa ökade i Vasa ekonomiska region med 140 personer (+ 5 %), i Sydösterbotten med 35 personer (+ 11 %), i Jakobstadsregionen med 168 personer (+ 18 %), i Karleby ekonomiska region med 157 personer (+ 9 %) och i Kaustby ekonomiska region med 9 personer (+ 2 %). Av de ekonomiska regionerna inom området för NTM-centralen i Österbotten hade Sydösterbotten den lägsta arbetslöshetsgraden, 4,5 %. Mest arbetslösa arbetssökande fanns det i Vasaregionen, där antalet arbetslösa arbetssökande var 3 065.

Arbetslösheten ökade i de flesta åldersgrupperna jämfört med året innan. I slutet av augusti fanns det 865 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 133 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol och 261 fler är under föregående månad. Antalet arbetslösa i åldersgruppen 25–29 år ökade med 49 personer jämfört med situationen året innan till 716 arbetslösa. Antalet arbetslösa över 50 år var 2 400, dvs. 2 fler än för ett år sedan (35 % av alla arbetslösa arbetssökande). Andelen arbetslösa arbetssökande var störst i åldersgruppen 60–64 år, dvs. sammanlagt 942 arbetslösa. Av de arbetslösa arbetssökandena var 3 904 (57 %) män och 2 968 (43 %) kvinnor.

I slutet av augusti fanns det 2 025 långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 77 fler än ett år tidigare och 47 färre än under föregående månad. Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år, var 1 039, vilket är 69 färre än för ett år sedan.

- Sysselsättningsläget inom vårt område är fortfarande ganska bra. Antalet permitterade ökar och det syns i de ökade arbetslöshetssiffrorna. Antalet personer som har varit arbetslösa i två år, minskar, vilket är mycket positivt. Men å andra sidan ökar arbetslösheten bland ungdomar och vi bör följa med hur den utvecklas under de närmaste månaderna, berättar Juha Nummela, direktör för Österbottens AN-byrå.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kvinna i kundtjänst
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten jämfört med året innan.
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Länkar

NTM-centralen i Österbotten stöder utveckling av region, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Andra språk

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för januari: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 8 150 arbetslösa arbetssökande. Det är 935 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 471 fler än under december 2023. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock den lägsta i Fastlandsfinland (7,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,9 %. Jämfört med december månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och med 0,3 procentenheter i hela landet. Under januari fanns det totalt 7 660 lediga arbetsplatser, vilket är 3 229 arbetsplatser (- 29,7 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 217 dvs. 366 fler (+ 43 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Tammikuun työllisyyskatsaus: Työttömyys jatkaa kasvuaan edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 8 150 työtöntä työnhakijaa. Se on 935 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli tammikuussa 471 enemmän kuin joulukuussa 2023. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen Manner-­Suomen alhaisin (7,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,9 %. Joulukuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja 0,3 prosenttiyksikköä koko maassa. Tammikuun aikana oli avoinna yhteensä 7 660 työpaikkaa, mikä on 3 229 työpaikkaa (- 29,7 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 217 eli 366 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 43,0 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Konjunkturutsikterna för små och medelstora företag har blivit dystrare i Österbotten och i Mellersta Österbotten13.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Två gånger om året låter Företagarna i Finland, arbets- och näringsministeriet och Finnvera utföra SMF-företagsbarometern för att kartlägga små och medelstora företags ekonomiska ställning. I SMF-företagsbarometern våren 2024 har de allmänna konjunkturutsikterna för Österbottens NTM-centrals område (landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten) sjunkit ganska långt under nollstrecket. Saldotalet var -16, vilket är en aning dystrare än i hela landet. Vyerna har blivit betydligt sämre än de var i mätningen förra hösten.

Pk-yritysten suhdannenäkymät synkentyneet Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla13.2.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Kevään 2024 Pk-yritysbarometrissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) yleiset suhdannenäkymät ovat painuneet reippaasti pakkasen puolelle. Saldoluvuksi muodostui -16, mikä on hieman koko maan arvoa synkempi. Näkymät ovat heikentyneet viime syksyn mittauksesta merkittävästi.

NTM-centralen beviljade Österbotten och Mellersta Österbotten över 73 miljoner euro i finansiering och stöd år 2023 för utveckling av livskraft, företag, arbetskraft och kunnande i regionen7.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Sysselsättningen i NTM-centralens område i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) tillhör landets toppnivå: nya företag grundas i snabb takt och befintliga företag gör satsningar med tro på framtiden. Båda landskapen har dragit nytta av de möjligheter som den gröna omställningen öppnar och de lockar fortsättningsvis företag att utveckla sin verksamhet, investera och satsa på produktutveckling trots det osäkra ekonomiska läget. NTM-centralen beviljade regionen över 73 miljoner euro i stöd och finansiering för utveckling av livskraft, företag, arbetskraft, tillväxt och internationalisering samt kunnande i regionen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye