Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Heimon Kala Oy:s tre fiskodlingar i Houtskär beviljades miljötillstånd och vattenhushållningstillstånd – utsläppen stävjas med flera villkor

Dela

Heimon Kala Oy fick tillstånd att fortsätta fiskodlingen i anläggningarna vid Mossala fjärden, Mossala sund och Alörarna i Pargas. Sökanden avstod från att koncentrera produktionen i Pukkeenluoto till Mossala fjärden och Alörarna.

De beviljade tillstånden möjliggör i huvudsak samma typ av verksamhet som de tidigare tidsbestämda tillstånden. Utsläppen från fiskodlingen begränsas genom att meddela maximala näringsmängder i fodret som används. Tillståndsvillkoren begränsar den maximala mängden fosfor i fodret i anläggningarna mer än tidigare vid Mossala fjärden och Alörarna. Tack vare foderutvecklingen och förbättrad fodereffektivitet är det ändå möjligt att också i fortsättningen producera fisk i samma omfattning som tidigare i anläggningarna.

Tillstånd enligt vattenlagen beviljades för två musselbommar i anslutning till anläggningen i Mossala fjärden. I bommarna fästs nät som blåmusslorna kan fästa sig vid. Syftet är att i fortsättningen experimentera och utreda i vilken utsträckning musselodling kunde utnyttjas för att rena näringsutsläpp från fiskodling.

Tillstånden beviljades på viss tid till utgången av åren 2031 och 2033. Mossala fjärdens område är med beaktande av förhållandena där och havsbottnens nuvarande status inte särskilt väl lämpat för fiskodling och därför ålades verksamhetsutövaren att utreda alternativa placeringsplatser om ett nytt tillstånd söks.

Tillståndsbesluten kan läsas i Databasen över vatten- och miljötillstånd: Mossala fjärden, Mossala sund, Alörarna.

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Målet med miljö- och vattentillstånd är att förebygga förorening av miljön och risken för sådan. Då regionförvaltningsverket beviljar tillstånd samordnas miljöanvändningen och verksamheter som har konsekvenser för miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye