Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Intressentgrupperna för NTM-centralen i Österbotten är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupperna upplever samarbetet med NTM-centralen i Österbotten som mycket viktigt, resultaten på skalan 1–5 var så bra som 4,67.

Två personer skakar hand i en vit korridor med en röd dörr och ett fönster med numret 49. Personen till vänster har en grön-vit randig klänning och personen till höger har en röd t-shirt.
- Resultaten är igen fina för NTM-centralen i Österbotten. Vår regions starka sidor är genuint och nära samarbete med intressentgrupper, det har långa anor och syns i resultaten, konstaterar livskraftschef Terhi Mäkinen.

NTM-centralen i Österbotten upplevdes vara samarbetsvillig och enhetlig i sina verksamhetssätt (4,48), lätt att nå (4,45), sakkunnig och kompetent (4,52) och kundorienterad (4,13). Siffrorna är nästan desamma som resultaten för år 2021. Inom området för NTM-centralen i Österbotten besvarades enkäten av 91 intressentgrupper, vilket är 25 intressentgrupper mer än förra gången. 

Intressentgrupperna ansåg att NTM-centralen i Österbotten har lyckats bra med snabbt beslutsfattande och nåbarhet, serviceanda samt stark sakkännedom. Satsningar på starkt nätverksarbete samt smidigt samarbete syns i svaren.  

- Resultaten är igen fina för NTM-centralen i Österbotten. Vår regions starka sidor är genuint och nära samarbete med intressentgrupper, det har långa anor och syns i resultaten. NTM-centralen drar talrika nätverk och deltar i intressentgruppernas nätverksarbete. Vi måste se till att våra fungerande och starka nätverk bibehålls och förstärks även i fortsättningen när regionförvaltningen förnyas, konstaterar livskraftschef Terhi Mäkinen från NTM-centralen i Österbotten.  

NTM-centralen i Österbotten är en aktiv aktör för att tygla klimatförändringen och för att främja livskraften 


Intressentgrupperna för NTM-centralen i Österbotten är nöjda med verksamheten, vitsordet var 4,27. Speciellt stödet för att näringslivet ska ha framgång bedöms ha lyckats bäst i landet (4,05), likaså var man nöjd med regionens livskraft, vitsordet var 3,97.  

Synlighet som aktör inom området (3,78), effektivitet (3,87) och främjande av regionens ärenden riksomfattande (3,63) bedömdes ha lyckats bra. NTM-centralen i Österbotten upplevdes också vara en aktiv påverkare i att tygla klimatförändringen (3,62) och i att utveckla digitaliseringen (3,81). Främjandet av den gröna omställningen är ju ett centralt kriterium när man stöder företag genom EU-medel samt i utvecklingen av hela regionen. NTM-centralen i Österbotten har också på ett effektivt sätt stött uppnåendet av de ekonomiska tillväxtmålen (3,94) och satsat aktivt på främjandet av forsknings- och utvecklingsverksamheten (3,66). NTM-centralen i Österbotten upplevdes att med sina åtgärder ha lyckats utveckla sysselsättningsgraden i en positiv riktning (3,84).  

Besvararna var oroade över om tillräckligt kompetent personal räcker till. Kännedomen om regionen ansågs vara viktig och man var bekymrad över om den kommer att bibehållas även i fortsättningen.   

 - Kundnöjdhet är ytterst viktigt för NTM-centralen. Vi sätter stort värde på de åsikter som våra intressentgrupper har och vi vill även i fortsättningen utveckla vår verksamhet. Gott och resultatrikt regionalt samarbete skapar tro på reformen av statens regionförvaltning som kommer att ske enligt regeringsprogrammet. Genom reformen koncentreras statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsmyndighetsuppgifter till ett nytt riksomfattande ämbetsverk. Samtidigt inrättar man nya regionala livskraftscentraler, konstaterar överdirektör Mika Palosaari

Kontakter

Bilder

NTM-centralen i Österbotten stöder utveckling av regionen, utvecklar hållbart närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Andra språk

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Stort intresse för landsbygdsutveckling i Österbotten och Mellersta Österbotten – företags tillväxt, jord- och skogsbruksföretagares kompetens och snabba nätförbindelser främjas med 3,7 miljoner euro (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

I fråga om EU:s landsbygdsfinansiering kommer finansieringsperioden 2023–27 i gång på allvar för landsbygdsutvecklingens del då de första utvecklingsprojekten för denna period har beviljats finansiering. Projekten inleds under 2024. De ska höja kompetensen hos regionens företagare och jordbruksproducenter, främja företags tillväxt och internationalisering och ge invånare och näringslivet på landsbygden tillgång till snabba nätförbindelser.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijoilla ennätyskiinnostus alueen maaseudun kehittämiseen – yritysten kasvua, maa- ja metsätalousyrittäjien osaamista sekä nopeita verkkoyhteyksiä edistetään 3,7 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

EU:n maaseuturahoituksen rahoituskausi 2023–27 lähtee maaseudun kehittämisen osalta käyntiin toden teolla, sillä kauden ensimmäisille kehittämishankkeille on myönnetty rahoitusta. Vuoden 2024 aikana aloittavat hankkeet parantavat alueen yrittäjien ja maataloustuottajien osaamista, edistävät yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuovat nopeita verkkoyhteyksiä maaseudun asukkaiden ja elinkeinoelämän käyttöön.

Sysselsättningsöversikt för februari: Arbetslösheten ökar och antalet lediga arbetsplatser minskar fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av februari sammanlagt 8 034 arbetslösa arbetssökande. Det är 754 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i februari 116 färre än i januari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (7,0 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,8 %. Jämfört med januari månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet. Under februari fanns det totalt 8 207 lediga arbetsplatser, vilket är 3 536 arbetsplatser (- 30,1 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 182 dvs. 218 fler (+ 22,6 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Helmikuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvaa ja avointen työpaikkojen määrä laskee edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 8 034 työtöntä työnhakijaa. Se on 754 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli helmikuussa 116 vähemmän kuin tammikuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen Manner-­Suomen alhaisin (7,0 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,8 %. Tammikuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja koko maassa. Helmikuun aikana oli avoinna yhteensä 8 207 työpaikkaa, mikä on 3 536 työpaikkaa (- 30,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 182 eli 218 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 22,6 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för januari: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 8 150 arbetslösa arbetssökande. Det är 935 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 471 fler än under december 2023. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock den lägsta i Fastlandsfinland (7,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,9 %. Jämfört med december månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och med 0,3 procentenheter i hela landet. Under januari fanns det totalt 7 660 lediga arbetsplatser, vilket är 3 229 arbetsplatser (- 29,7 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 217 dvs. 366 fler (+ 43 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye