Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland inledde en beredskapsövning gällande energiförsörjningen

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland inledde beredskapsövningen LOUNAIS24 för kommunerna och välfärdsområdena i sitt område. Temat för övningen är en långvarig störning i eldistributionen. Målet är att testa existerande beredskapsplaner och att utveckla deltagarorganisationernas och landskapens beredskap och samarbete i störnings- och undantagssituationer.

Övningen riktar sig i första hand till kommunerna och välfärdsområdena i Egentliga Finland och Satakunta. Myndigheter, organisationer och företag som är kritiska för försörjningsberedskapen deltar också i övningen. Deltagarna ges möjlighet att öva på att bedöma störningssituationer, skapa en lägesbild, verkställa beredskapsplaner, leda, samarbeta och kommunicera.

Under beredskapsövningen simuleras en störningssituation, det vill säga den ordnas som ett så kallat bordsspel, inte som en operativ övning. Kring det givna scenariot – störning i eldistributionen – planeras uppgifter som deltagarorganisationerna löser på sina egna verksamhetsställen och på en gemensam virtuell övningsplattform.

Övningens tema berör hela samhället

-I Finland började man på allvar förbereda sig på störningar i eldistributionen redan förra vintern och ämnet är fortfarande aktuellt. En omfattande och i synnerhet långvarig störningssituation i tillgången till el skulle orsaka mycket stor press på dagens samhälle. Den skulle drabba allt från uppvärmning och belysning till informationsförmedling och behandling av avloppsvatten, förtydligar räddningsöverinspektör Sami Iso-Lauri vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

-Med den här övningen vill vi stärka kommunernas, välfärdsområdenas, företagens och organisationernas egen aktionsberedskap och i synnerhet stärka samarbetet mellan dem och myndigheterna. Vi utsätter alltså de existerande och uppdaterade beredskapsplanerna för ett hårt praktiskt test för att hitta följande utvecklingsobjekt.

Beredskapsövningen består av förberedande seminarier, den egentliga övningen och responstillfället. Vid det första seminariet den 30 november 2023 presenterades övningshelheten, det vill säga övningens mål, tema och struktur samt repeteras principerna för beredskapen. Den nästan ett år långa övningen kulminerar i den två dagar långa egentliga övningen i september–oktober 2024.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Endast en liten ökning i antalet utstationerade arbetstagare till Finland27.5.2024 08:05:00 EEST | Tiedote

Antalet utstationerade arbetstagare ökade år 2023, men inte lika kraftigt som året innan. Många företag som utstationerade arbetstagare försummade sin skyldighet att lämna en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om de utstationerade arbetstagarna. Det fanns också många brister i löner och arbetstidsbokföring för de utstationerade arbetstagarna. Uppgifterna framgår av arbetarskyddsmyndighetens färska rapport.

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrän kasvu taittui27.5.2024 08:05:00 EEST | Tiedote

Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä kasvoi vuonna 2023, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin edellisenä vuonna. Moni työntekijöitä lähettävä yritys laiminlöi velvollisuutensa ilmoittaa lähetetyistä työntekijöistä työsuojeluviranomaiselle. Myös lähetettyjen työntekijöiden palkkauksessa ja työaikakirjanpidossa oli paljon puutteita. Tiedot selviävät työsuojeluviranomaisen tuoreesta raportista.

Slower growth in the number of workers posted to Finland27.5.2024 08:05:00 EEST | Press release

The number of workers posted to Finland grew in 2023, but not as significantly as in the previous year. Many companies posting workers neglected their obligation to notify the occupational safety and health authority of their posted workers. There were also many shortcomings in the pay of posted workers and records of working hours. All this is revealed by a recent report by the occupational safety and health authority.

Förvaltningsdomstolen upphävde ordningsavgiften som påförts advokatbyrå Eversheds Oy:s verkställande direktör24.5.2024 12:17:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland påförde den 29 maj 2023 på framställan av Finlands Advokatförbund advokat Jari Salminen en ordningsavgift på 5 000 euro, eftersom advokatbyrå Eversheds Oy:s riskbedömning, som krävs enligt penningtvättslagen, bedömdes vara bristfällig och utbildningen av arbetstagarna otillräcklig. Ordningsavgiften påfördes Salminen personligen på grund av hans ställning som verkställande direktör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye