Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan toiminnan olennaiselle muuttamiselle ympäristölupa

Jaa

Stora Enso Oyj haki voimassa olevan ympäristöluvan nro 53/2015/1 muutosta, koska suunnitelmissa on kasvattaa sellun, kierrätyskuidun, kartongin, sahatuotteiden ja LVL viilutuotteiden tuotantokapasiteetteja, jolloin tehtaan ympäristöpäästöjen arvioidaan kasvavan.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Stora Enso Oyj:n Varkauden tehtaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Päätöksellä on muutettu osin toimintaa koskevaa ja voimassa olevaa ympäristölupaa nro 53/2015/1, jota on aiemmin muutettu päätöksillä nro 9/2018/1 ja nro 89/2020. 

Varkauden tehtaiden toiminta sisältää sellun, kierrätyskuidun, kartongin, sahatuotteiden, LVL viilutuotteiden, höylättyjen puutuotteiden ja pelletin tuotannot. Varkauden tehtaiden toimintaan sisältyvät myös energiantuotantoyksiköt K6 ja K7, jätevedenpuhdistamo, Muuraissaaren puun lajittelulaitos, satama ja vesivoimalaitos.

Tuotanto kasvaa – energiantuotantoprosessit säilyvät ennallaan

Varkauden tehtaiden selluntuotanto kasvaa nykyisestä kapasiteetista ja on muutoksen jälkeen 340 000 tonnia vuodessa (+9,7 %), kartongintuotanto 420 000 tonnia vuodessa (+5 %) ja kierrätyskuidun tuotanto 200 000 tonnia vuodessa (+100 %). Sahatuotteiden tuotanto on muutoksen jälkeen 360 000 m3 vuodessa (+38,5 %) ja LVL viilutuotteiden tuotanto 130 000 m3 vuodessa (+30 %). Tuotannon kasvun arvioidaan lisäävän lämmön- ja sähkönkäyttöä, jolloin myös polttoaineiden käyttö kasvaa. Tehdas tuottaa itse kaiken tarvitsemansa lämmön sekä pääosan tarvitsemastaan sähköstä. Energiantuotantoprosessit säilyvät ennallaan. 

Korotusta vesipäästöjen raja-arvoihin ei hyväksytty – päästörajat koskevat myös puhdistusprosessin häiriötilanteita

Varkauden tehtaiden veden käyttö kasvaa noin 15 %, mutta säilyy voimassa olevan vesitalousluvan mukaisena. Puun käyttö lisääntyy arviolta 11 % ja kierrätyskuituraaka-aineen käyttö arviolta 58 %. Muiden raaka-aineiden ja kemikaalien käytön arvioidaan lisääntyvän tuotannon kasvun suhteessa.

Varkauden tehtaiden vesipäästöjen arvioidaan kasvavan. Vesipäästöjen kasvuun vaikuttaa osaltaan myös laitosalueella sijaitsevan Finnforel Oy:n kalajalostamon mahdollinen laajennus, koska kalajalostamon jätevedet puhdistetaan Varkauden tehtaiden jätevedenpuhdistamolla.
Stora Enso Oyj haki korotusta jäteveden COD:n ja fosforin raja-arvoihin. Niitä ei hyväksytty, koska COD:n ja fosforin pitoisuuksien kasvu voi vaarantaa vesienhoidollisten tilatavoitteiden saavuttamista Haukiveden pohjoisosassa.

Aluehallintovirasto hylkäsi hakemuksen siltä osin kuin se koskee hakijan esitystä siitä, että luvassa annettavat päästörajat vesistöön johdettaville päästöille eivät koskisi puhdistusprosessin häiriötilanteita.

Toiminnan muutos vaikuttaa päästöihin – energiantuotantokattiloille BAT-tarkistus

Ilmaan johdettavien savukaasupäästöjen on arvioitu kasvavan noin 11 %. Päätöksessä tarkistettiin energiatuotantoyksikköjen K6 ja K7 lupamääräykset. Tarkistus on tehty suuria polttolaitoksia koskevien parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien BAT-päätelmien julkaisemisen vuoksi. Aluehallintovirasto otti lupaharkinnassaan huomioon sen, että ympäristöluvan tarkistuksessa vuonna 2015 päätökseen on sovellettu massan, paperin ja kartongin tuotantoa koskevia BAT-päätelmiä. Näin ollen soodakattilan ja meesauunin savukaasupäästöjä koskevia voimassa olevia lupamääräyksiä ei ollut tarpeen tarkistaa.

Päätöksessä muutettiin melupäästöä, jätehuoltoa, sivutuotteita, raaka-aineiden ja jätteiden varastointia, häiriötilanteita, tarkkailu- ja raportointia sekä toiminnan muutostilanteita koskevia määräyksiä. Lisäksi päätöksessä annettiin kolme erillistä selvitysmääräystä, jotka tarkentavat toiminnan muutoksesta aiheutuvien päästöjen määrää, laatua ja vaikutusta. 

Kalatalousvahinko korvataan maksulla ja kalastustulon väheneminen rahakorvauksena

Toiminnasta aiheutuva kalatalousvahinko on määrätty korvattavaksi kalatalousmaksulla ja kalastustulon vähentyminen ammattimaista kalastusta harjoittaville rahakorvauksena. Hakemuksen ja lupamääräysten mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden johdu muuta korvattavaa vesistön pilaantumisesta aiheutuvaa vahinkoa.

Stora Enso Oyj:lle on myönnetty toiminnan aloittamisoikeus lupapäätöksen mukaisesti ja lupamääräyksiä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 10 000 euron suuruinen vakuus.

Päätös nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa

Aluehallintoviraston päätös 8.12.2023 nro 96/2023 on nähtävillä Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa (diaarinumero ISAVI/2999/2022). Päätökset löytyvät tietopalvelusta helposti, kun asiakohtaan kirjoittaa asian diaarinumeron.

Aluehallintovirasto myöntää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisia lupia. Ympäristö- ja vesiluvituksen tavoitteena on ennaltaehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa. Lupamenettelyssä sovitetaan yhteen ympäristön käyttöä tai ympäristöön vaikuttavia toimintoja ekologisesti kestävällä tavalla.

Lisätietoja

ympäristöylitarkastaja Jari Kärkkäinen, p. 0295 016 807
ympäristöneuvos Kimmo Koistinen, p. 0295 016 824
johtaja Johanna Ahonen, p. 0295 016 867
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Avainsanat

Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det behövs överenskommelse om regionalt och lokalt samarbete för beredskap vid nödsituationer med strålrisk29.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland publicerade nyligen en rapport om beredskapsövningen LSS23 som ordnades 2023, vars fokus låg på beredskap i en eventuell nödsituation med strålrisk. Enligt rapporten behövs det en verksamhetsmodell och närmare riktlinjer för hur lägesbilden över strålningsläget skapas och förmedlas på regional och lokal nivå. Som utvecklingsobjekt lyftes fram att också lokalförvaltningens roller och ansvar ska beaktas i anvisningarna.

Säteilyvaaratilanteisiin varautumiseen kaivataan alueellisesta ja paikallisesta yhteistoiminnasta sopimista29.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi tuoreeltaan raportin vuonna 2023 järjestetystä LSS23-valmiusharjoituksesta, jonka keskiössä oli mahdolliseen säteilyvaaratilanteeseen varautuminen. Raportin mukaan säteilytilannekuvan muodostamiseen ja jakamiseen alue- ja paikallistasolla kaivataan toimintamallia ja tarkempia suuntaviivoja. Kehittämiskohteena nousi esiin myös paikallishallinnon roolien ja vastuiden huomioiminen ohjeistuksissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye