Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ett tidsbestämt tillstånd för fiskodling på öppet havsområde utanför Kaskö

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 5.12.2023 beviljat ett tidsbestämt tillstånd enligt miljöskyddslagen för Nordic Trout Ab för odling av fisk på öppet havsområde. I beslutet ingår även ett tillstånd enligt vattenlagen för att hålla nätbassänger i vattenområde.

Tillståndet beviljades till anstalten enligt beslutet med hänsyn till omständigheter på odlingsplats på öppet havsområde cirka 9 km sydväst Kaskö hamn, målsättningar i vattenvården och havsvården samt osäkerhetsfaktorer i evaluering av verkningar i vattenområdet och säkerhetsprincipen.

Verksamheten måste följa årliga utsläppsmängder

Beslutet möjliggör en tillväxt av odlad fisk på 950 000 kg per år. För verksamheten har fastställts en årlig maximal utsläppsmängd av 2800 kg fosfor och 39 875 kg kväve. Fisk som vinterförsvaras får matas med foder som innehåller högst 10 kg fosfor och 90 kg kväve per säsong.

Tillståndsinnehavaren får inleda verksamheten med en nätbassäng oberoende av eventuellt sökande av ändring.

Med tillståndsbestämmelserna har förvaring av fiskarna i Kaskö sund och runt Ådskär begränsats utanför den egentliga säsong för rekreation på det sätt som närmare framgår av beslutet.

Tillståndet är i kraft till 31.12.2029.

Bekanta dig med beslutet på databas över miljötillstånd

Beslutet nr. 156/2023 finns tillgänglig på regionförvaltningsverkets databas över vatten- och miljötillstånd. Ärendens diarienummer är LSSAVI/13816/2022.

Tilläggsinformation:

Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn. 0295 018 807
Miljöråd Stefan Nyman, tfn. 0295 018 743
Miljöråd Katja Söderlund, tfn. 0295 018 778

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
E-post: förnamn.efternamn@avi.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det behövs överenskommelse om regionalt och lokalt samarbete för beredskap vid nödsituationer med strålrisk29.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland publicerade nyligen en rapport om beredskapsövningen LSS23 som ordnades 2023, vars fokus låg på beredskap i en eventuell nödsituation med strålrisk. Enligt rapporten behövs det en verksamhetsmodell och närmare riktlinjer för hur lägesbilden över strålningsläget skapas och förmedlas på regional och lokal nivå. Som utvecklingsobjekt lyftes fram att också lokalförvaltningens roller och ansvar ska beaktas i anvisningarna.

Säteilyvaaratilanteisiin varautumiseen kaivataan alueellisesta ja paikallisesta yhteistoiminnasta sopimista29.2.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto julkaisi tuoreeltaan raportin vuonna 2023 järjestetystä LSS23-valmiusharjoituksesta, jonka keskiössä oli mahdolliseen säteilyvaaratilanteeseen varautuminen. Raportin mukaan säteilytilannekuvan muodostamiseen ja jakamiseen alue- ja paikallistasolla kaivataan toimintamallia ja tarkempia suuntaviivoja. Kehittämiskohteena nousi esiin myös paikallishallinnon roolien ja vastuiden huomioiminen ohjeistuksissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye