Åländska fastighetsägare erbjuds uppdaterad information om vägrätter

Dela

Lantmäteriverket har på Åland genomfört arbete för att uppdatera fastigheternas anteckningar om vägrätter i fastighetsregistret. Detta underlättar och påskyndar fastighetsägarnas skötsel av ärenden som gäller deras fastigheter. Ändringarna är förknippade med ett grundläggande förbättringsarbete av fastighetsregistrets uppgifter som genomförs i hela Finland.

Vinterlandskap med väg och snötäckta åkrar. Längre bort syns skog och ett hus.
Riku Nikkilä

Under hösten detta år har Lantmäteriverket så gott som helt färdigställt det grundläggande förbättringsarbete som gäller vägrätter på Åland. I praktiken har Lantmäteriverket gått igenom och rett ut anteckningar om vägrätter för fastigheter i gammalt arkivmaterial, och omvandlat dem till rätter som visas på fastighetsregisterkartan. Samtidigt har onödiga vägrätter upphävts. När arbetet blir färdigt innehåller fastighetsregistret endast uppdaterade uppgifter om vägrätter.

– I och med uppdateringen visas i fastighetsregistret uppdaterade uppgifter om huruvida det finns en väg på den egna fastighetens område som andra fastighetsägare får använda, eller om den egna fastigheten har rätt att använda en väg som ligger på en annan fastighets område, förklarar Ålands regionchef Mikael Still på Lantmäteriverket.

Fastighetsägare kan kontrollera uppgifterna för sina fastigheter i webbtjänsten

Det genomförda arbetet underlättar och påskyndar skötseln av ärenden som gäller fastigheter.

– Tidigare har utredningen av vägrätter utifrån gamla anteckningar varit tidskrävande, exempelvis vid lantmäteriförrättningar. Tack vare anteckningarna om vägrätter som även syns på fastighetsregisterkartan går det nu fortare att handlägga ärenden som gäller fastigheter", konstaterar Mikael Still.

Fastighetsägare kan även själva kontrollera uppgifterna för sina fastigheter i Lantmäteriverkets webbtjänst. Den som har lagfart på sin fastighet och som har finsk personbeteckning kan använda webbtjänsten. Utöver vägrätter visas i tjänsten även övriga rättigheter och begränsningar som förknippas med fastigheten, samt uppgifter om ägande och inteckningar.

Informationen i fastighetsregistret förbättras i hela Finland

Det grundläggande förbättringsarbetet av fastighetsregistret tar flera decennier. Målet med förbättringsarbetet är bland annat att i fastighetsregistret införa de centrala uppgifter om fastigheter som finns i arkivet.

– Fastighetsregistret är tvåhundra år gammalt och praxis för att införa rättigheter har i Finland varierat regionalt och även enligt gällande lagstiftning vid olika tidpunkter. De elektroniska registren och kartorna har endast använts i ett tjugotal år. Således finns inte alla uppgifter i de elektroniska registren eller på de elektroniska kartorna, summerar registerchef Kaisa Lehtikangas på Lantmäteriverket.

Av de uppgifter som finns i arkiven gäller den största delen vägrätter. Övriga anteckningar gäller exempelvis båtplatser och brunnar. I Finland tar det grundläggande förbättringsarbetet av fastighetsregistret åtminstone 10 år till.

De som undersöker uppgifter om sina fastigheter ska beakta att alla uppgifter om den egna fastigheten inte nödvändigtvis ännu har uppdaterats.

Mer information

Regionchef Mikael Still, 040 776 0834, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
Registerchef Kaisa Lehtikangas, 040 865 5560, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för registreringar av äganderätter och inteckningar, producerar kartmaterial samt främjar forskning inom geografisk information.

Lantmäteriverket

Följ Maanmittauslaitos

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maanmittauslaitos

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye