Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu: Ulkomaalaisia koskevat lainsäädäntöhankkeet voivat vaarantaa lapsen oikeuksia

Jaa

Barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen: Lagstiftningsprojekt som berör utlänningar kan äventyra barnets rättigheter

Lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioivat, että ulkomaalaisten asemaa koskevissa hallitusohjelman toimenpiteissä on useita kohtia, joissa on vakava lasten oikeuksien heikkenemisen tai loukkaamisen vaara. Yhteisessä kirjeessään vastuuministereille valtuutetut painottavat, että lainsäädäntöhankkeiden lapsivaikutukset on arvioitava perusteellisesti ja lasten oikeudet on turvattava.

Ministeriöt valmistelevat parhaillaan useita ulkomaalaisten asemaa koskevia lainsäädännön muutoksia hallitusohjelman pohjalta. Moni näistä uudistuksista kohdistuu joko suoraan tai välillisesti ulkomaalaisiin lapsiin sekä suomalaisiin lapsiin, joilla on ulkomaalainen vanhempi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu arvioivat, että hallituksen kaavailemat muutokset voivat luoda ulkomaalaisia lapsia syrjiviä tilanteita, lisätä heidän haavoittuvuuttaan sekä vaarantaa heidän turvallista kasvuaan ja kehitystään.

– Lapset ovat aina haavoittuvassa asemassa ulkomaalaislain mukaisissa päätöksissä. Jos jo lainvalmistelussa ei huomioida sitä, miten maahanmuuttopolitiikan muutokset vaikuttavat lapsiin, saattavat lainmuutokset asettaa lapset entistä heikompaan asemaan ja vaarantaa heidän oikeuksiaan, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman toteaa.

Lapsen oikeuksien turvaaminen on lainsäätäjän ja lainvalmistelijan vastuulla. Valtuutetut muistuttavat, että Suomen on noudatettava YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan sekä perustuslakia kaikessa maahanmuuttopolitiikassaan. Hallitusohjelmakirjauksia toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat lapsen oikeuksiin.

Valtuutetut painottavat, että ulkomaalaisten asemaa koskevissa lainsäädäntöhankkeissa on tärkeää tehdä perusteelliset lapsivaikutusten arvioinnit. Lisäksi on välttämätöntä, että hankkeista tehdään yhteisvaikutusten arviointi, jossa arvioidaan sekä hankkeiden suorat että välilliset vaikutukset. Vaikutuksia on arvioitava myös lainsäädäntöä toimeenpantaessa.

– Meillä on lapsen oikeuksien yleissopimuksen pohjalta velvollisuus ja kansallisen lapsistrategian pohjalta vahva tahtotila arvioida lapsen etu kaikissa päätöksentekotilanteissa. Tärkeää on nyt viedä strategiat käytäntöön, lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen painottaa.

Valtuutetut kiinnittävät vastuuministereille toimittamassaan kirjeessä huomiota erityisesti jo käynnistettyihin lainvalmisteluhankkeisiin, kuten rajamenettelyn käyttöönottoon, paperittomien henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä vastaanottorahan pienentämiseen, joista jokaista tulisi punnita lapsen oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Valtuutetut katsovat, että mikäli muutosten seuraukset havaitaan lapsille haitallisiksi, täytyy etsiä ratkaisuja, jotka edistävät lasten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista.

*****

Barnombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen bedömer att det finns flera punkter i regeringsprogrammets åtgärder som berör utlänningars ställning som medför en allvarlig risk för att barnets rättigheter försvagas eller kränks. I sitt gemensamma brev till de ansvariga ministrarna betonar ombudsmännen att lagstiftningsprojektens konsekvenser för barn ska bedömas grundligt och barnets rättigheter ska tryggas.

Som bäst bereder ministerierna på basis av regeringsprogrammet flera lagändringar som påverkar utlänningars ställning. Flera av dessa reformer riktas antingen direkt eller indirekt till utländska barn samt till finländska barn med en utländsk förälder. Diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen bedömer att de ändringar som regeringen planerar genomföra kan leda till situationer där utländska barn diskrimineras, öka deras utsatthet samt äventyra deras trygga uppväxt och utveckling.

– Barn är alltid i en sårbar ställning vid beslut som fattas med stöd av utlänningslagen. Om man inte redan vid lagberedningen tar hänsyn till hur ändringarna i invandringspolitiken påverkar barnen kan lagändringarna ställa barnen i en ännu svagare ställning och äventyra deras rättigheter, konstaterar diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman.

Lagstiftaren och lagberedaren har ansvaret för tryggande av barnets rättigheter. Ombudsmännen påminner om att Finland ska uppfylla sina förpliktelser i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter samt följa grundlagen i all sin invandringspolitik. När regeringsprogrammets mål genomförs ska man särskilt beakta hur ändringarna i lagstiftningen påverkar barnets rättigheter.

Ombudsmännen betonar att det är viktigt att göra grundliga bedömningar av konsekvenserna för barn vid alla lagstiftningsprojekt som berör utlänningars ställning. Det är dessutom nödvändigt att bedöma de totala konsekvenserna av lagstiftningsprojekten, både vad gäller de direkta och de indirekta konsekvenserna. Konsekvenserna ska bedömas även vid verkställande av lagstiftningen.

– Vi har en skyldighet som grundar sig på barnrättskonventionen och en stark vilja som grundar sig på den nationella barnstrategin att bedöma barnets bästa vid allt beslutsfattande. Nu är det viktigt att omsätta strategierna i praktiken, betonar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

I sitt brev till de ansvariga ministrarna uppmärksammade ombudsmännen i synnerhet lagberedningsprojekt som redan inletts, till exempel införande av gränsförfarandet, bestämmelserna om social- och hälsovårdstjänster för papperslösa samt sänkning av mottagningspenningen, som alla ska bedömas ur perspektivet för tillgodoseendet av barnets rättigheter. Ombudsmännen anser att om ändringarna konstateras medföra negativa konsekvenser för barn måste man hitta lösningar som främjar barnens välbefinnande och tillgodoseendet av deras rättigheter.

Yhteyshenkilöt

Mari LaitinenHallinnollinen avustaja | Administrativ assistent

Lapsiasiavaltuutetun haastattelupyynnöt | Intervjuförfrågningar till barnombudsmannen

Puh:029 566 6868mari.laitinen@oikeus.fi

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.

* * * 

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapsiasiavaltuutettu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye