Suomen ympäristökeskus

Lösningar för omställningen till ren energi – ett nytt forskningsprojekt påskyndar utfasningen av fossila bränslen

Dela

Miljöministeriet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT och Geologiska forskningscentralen informerar:  Finland har fått en betydande forskningsfinansiering på 14 miljoner euro från EU för att påskynda omställningen till ett rent energisystem. I projektet REPower-CEST tar man fram en övergripande analys av de olika sätten att fasa ut fossila bränslen och bereder en färdplan för genomförandet av omställningen i Finland.

Adobe Stock

Projektet REPower-CEST är en del av avsnittet om REPowerEU i Finlands plan för återhämtning och resiliens. Europeiska kommissionen lade i maj 2022 fram sin REPowerEU-plan som syftar till att minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen. REPowerEU-planen bygger på genomförandet av förslagen i EU:s 55 %-paket. EU:s mål är att minska växthusgasutsläppen med 55 procent från 1990 års nivå fram till 2030 och att vara klimatneutralt senast 2050.

”Detta nya projekt tar fram värdefull, forskningsbaserad kunskap för planeringen av klimat- och energipolitiken. Omställningen till ren energi är en enorm möjlighet för Finland. Detta arbete stöder regeringens mål att vara en föregångare inom ren energi”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

En färdplan för genomförandet av omställningen

Projektet inleddes vid ingången av 2024 och syftar till att ta fram en färdplan som bygger på ett omfattande kunskapsunderlag och som ska bidra till genomförandet av omställningen till ren energi i Finland före 2035. I omställningen beaktas utöver den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten också rättvisan och tillgången till de råvaror som är av avgörande betydelse för omställningen.

Syftet med projektet är att skapa en övergripande syn på de lösningar som kan bidra till omställningen till ren energi, på konsekvenserna av och utmaningarna vid genomförandet av omställningen och på de möjligheter som omställningen medför.

”Den stora frågan är hur de industriella investeringar som producerar och behöver ren el kan genomföras så att de inte orsakar betydande skada för miljön, naturen eller människorna. Parallellt med klimatmålen främjar man också målen för skyddet av den biologiska mångfalden och bekämpar förlusten av biologisk mångfald”, säger Sampo Soimakallio, utvecklingschef vid Finlands miljöcentral.

Projektet tar fram information, verktyg och servicekoncept som behövs för att lösa de utmaningar som omställningen till ren energi innebär för miljön, ekonomin och de sociala dimensionerna. Projektets material, modeller och verktyg produceras till stöd för beslutsfattandet.

Forsknings- och utvecklingsprojektet pågår i två och ett halvt år och samordnas av Finlands miljöcentral. Samarbetsparterna är Geologiska forskningscentralen och Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Miljöministeriet agerar ansvarigt ministerium för projektet gentemot kommissionen.

Mer information om projektet (på Finska): Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST)

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

EU:s nya förordning begränsar utsläppen av fluorerade växthusgaser20.2.2024 14:57:19 EET | Tiedote

Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Genom EU:s nya F-gasförordning minskas utsläppen av starkt klimatpåverkande fluorerade växthusgaser (F-gaser) betydligt. Förordningen träder i kraft den 11 mars 2024. EU:s förordningar är bindande rättsakter som alla medlemsstater måste tillämpa i sin helhet. Bestämmelser om genomförandet av F-gasförordningen i Finland utfärdas genom nationell lagstiftning.

EU:n uusi asetus hillitsee fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjä20.2.2024 14:56:28 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Ilmastoa voimakkaasti lämmittävien fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasut) päästöjä vähennetään merkittävästi uudella EU:n F-kaasuasetuksella. Asetus astuu voimaan 11.3.2024. EU:n asetukset ovat sitovia säädöksiä, joita on sovellettava kaikilta osiltaan kaikissa jäsenmaissa. F-kaasuasetuksen toimeenpanosta Suomessa säädetään kansallisella lainsäädännöllä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye