Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pk-yritysten suhdannenäkymät synkentyneet Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Jaa

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Finnvera laativat kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Kevään 2024 Pk-yritysbarometrissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) yleiset suhdannenäkymät ovat painuneet reippaasti pakkasen puolelle. Saldoluvuksi muodostui -16, mikä on hieman koko maan arvoa synkempi. Näkymät ovat heikentyneet viime syksyn mittauksesta merkittävästi.

Kierrätysteemainen kuva.
Kevään 2024 pk-yritysbarometrissa teemana oli ilmastonmuutos. Pohjanmaan ELY-keskusalueella viidennes vastaajista on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia, osuus on yhtä suuri kuin koko maassa keskimäärin.

Henkilökunnan määrän odotetaan pienenevän vain vähän ja liikevaihdon kasvuodotukset ovat nollassa. Sen sijaan kannattavuuden ja investointien arvon saldoluvut ovat pitkästi miinuksella. Viidennes pk-yrityksistä kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Osuus on kasvanut merkittävästi viime keväästä, mutta on kuitenkin vielä hieman pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Yleisimmät sopeuttamistoimet ovat lomautukset ja työaikajärjestelyt, mutta vajaa kolmannes kertoo turvautuvansa myös irtisanomisiin.

Vaikeasta taloustilanteesta ja sopeuttamistoimien yleisyydestä huolimatta yrityksiä vaivaa edelleen osaavan työvoiman saatavuuden haasteet. Työllistämisen esteistä kysyttäessä lähes 30 prosenttia vastaajista kertoo, ettei heillä ole tarvetta työllistää, mutta työvoiman saatavuus on kuitenkin tämän jälkeen toisiksi merkittävin työllistämisen este. Työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua merkittävästi 15 prosentilla vastaajista ja jonkin verran 47 prosentilla vastaajista.

Kasvuhakuisten yritysten osuus on pienentynyt jo useamman vuoden, nyt kasvuhakuisia tai voimakkaasti kasvuhakuisia kertoo olevansa 35 prosenttia vastaajista. 40 prosenttia vastaajista pyrkii säilyttämään asemansa. Viidennes vastaajista aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, selvästi suosituin rahoituksen käyttötarkoitus liittyy kone-, laite- ja rakennusinvestointeihin. Yrityksen kehittämishankkeet, ml. henkilöstön osaamisen kehittäminen on nostanut suosiotaan rahoituksen käyttötarkoituksissa.

Pk-yritysbarometrissa kartoitettiin myös yritysten ilmastotoimia

Kevään 2024 pk-yritysbarometrissa teemana oli ilmastonmuutos. Pohjanmaan ELY-keskusalueella viidennes vastaajista on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia, osuus on yhtä suuri kuin koko maassa keskimäärin. Puolet vastaajista kertoo panostavansa yrityksen ilmastovastuullisuuteen ja uskovan sen vahvistavan liiketoimintaansa. Vasta harva on asettanut varsinaisia ilmastopäästöjen vähennystavoitteita yritykselleen, mutta neljännes vastaajista suunnittelee sitä.

Seuraavan vuoden aikana kolmannes yrityksistä aikoo tehostaa energian tai materiaalien käyttöä, kierrätystä tai siirtyä ympäristöystävällisempiin materiaaleihin. Ilmastovaikutusten vähentämistoimiin motivoi eniten yrityksen arvot ja strategia sekä kustannussäästöt ja tehokkuuden lisääminen. Vihreään siirtymään liittyvät rahoitusmahdollisuudet ovat kuitenkin vielä varsin vieraita valtaosalle vastaajista.

Kyselyyn vastasi Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat) reilut 250 yritystä. Vastaajayritysten toimialat jakautuivat seuraavasti: palvelut 49 %, kauppa 19 %, rakentaminen 13 %, teollisuus 19 %.

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Rannikko-Pohjanmaan yrittäjien aluejohtaja Maija Aarnio, puh. 050 374 0727
Keski-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä, puh. 0500 561 145
Finnveran aluepäällikkö Päivi Kinnunen, puh. 029 460 2631
Pohjanmaan ELY-keskus, työelämä ja osaaminen -yksikön päällikkö, Hanna Auronen, puh. 0295 028 539

Kuvat

Linkit

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Stort intresse för landsbygdsutveckling i Österbotten och Mellersta Österbotten – företags tillväxt, jord- och skogsbruksföretagares kompetens och snabba nätförbindelser främjas med 3,7 miljoner euro (Österbotten, Mellersta Österbotten)11.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

I fråga om EU:s landsbygdsfinansiering kommer finansieringsperioden 2023–27 i gång på allvar för landsbygdsutvecklingens del då de första utvecklingsprojekten för denna period har beviljats finansiering. Projekten inleds under 2024. De ska höja kompetensen hos regionens företagare och jordbruksproducenter, främja företags tillväxt och internationalisering och ge invånare och näringslivet på landsbygden tillgång till snabba nätförbindelser.

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijoilla ennätyskiinnostus alueen maaseudun kehittämiseen – yritysten kasvua, maa- ja metsätalousyrittäjien osaamista sekä nopeita verkkoyhteyksiä edistetään 3,7 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)11.4.2024 09:00:00 EEST | Tiedote

EU:n maaseuturahoituksen rahoituskausi 2023–27 lähtee maaseudun kehittämisen osalta käyntiin toden teolla, sillä kauden ensimmäisille kehittämishankkeille on myönnetty rahoitusta. Vuoden 2024 aikana aloittavat hankkeet parantavat alueen yrittäjien ja maataloustuottajien osaamista, edistävät yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuovat nopeita verkkoyhteyksiä maaseudun asukkaiden ja elinkeinoelämän käyttöön.

Sysselsättningsöversikt för februari: Arbetslösheten ökar och antalet lediga arbetsplatser minskar fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av februari sammanlagt 8 034 arbetslösa arbetssökande. Det är 754 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i februari 116 färre än i januari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (7,0 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,8 %. Jämfört med januari månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet. Under februari fanns det totalt 8 207 lediga arbetsplatser, vilket är 3 536 arbetsplatser (- 30,1 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 182 dvs. 218 fler (+ 22,6 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Helmikuun työllisyyskatsaus: Työttömyys kasvaa ja avointen työpaikkojen määrä laskee edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.3.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 8 034 työtöntä työnhakijaa. Se on 754 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli helmikuussa 116 vähemmän kuin tammikuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen Manner-­Suomen alhaisin (7,0 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,8 %. Tammikuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja koko maassa. Helmikuun aikana oli avoinna yhteensä 8 207 työpaikkaa, mikä on 3 536 työpaikkaa (- 30,1 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 182 eli 218 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 22,6 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för januari: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)20.2.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 8 150 arbetslösa arbetssökande. Det är 935 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 471 fler än under december 2023. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock den lägsta i Fastlandsfinland (7,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,9 %. Jämfört med december månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och med 0,3 procentenheter i hela landet. Under januari fanns det totalt 7 660 lediga arbetsplatser, vilket är 3 229 arbetsplatser (- 29,7 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 217 dvs. 366 fler (+ 43 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye