Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets ensamhetsbarometer: Ensamheten bland unga är på en oroväckande nivå – Finlands Röda Kors kräver målmedvetna åtgärder

Dela

Nästan hälften av de 15–24-åriga som besvarade ensamhetsbarometern upplever ensamhet regelbundet. Situationen bland unga och unga vuxna har förblivit allvarlig i Finland och kräver snabba åtgärder.

47 procent av 15–24-åriga som är bosatta i Finland berättar att de känner sig ensamma några gånger i månaden eller oftare.
47 procent av 15–24-åriga som är bosatta i Finland berättar att de känner sig ensamma några gånger i månaden eller oftare. Foto: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

I Finland upplever 56 procent av människorna ensamhet åtminstone ibland, avslöjar Finlands Röda Kors senaste ensamhetsbarometer.

Situationen är särskilt oroande bland unga och unga vuxna. Ensamheten bland dem är fortfarande på oroväckande nivå. 47 procent av 15–24-åriga som är bosatta i Finland berättar att de känner sig ensamma några gånger i månaden eller oftare.

– Vi kan inte låta situationen fortsätta så här från år till år. Nu behövs det målmedvetna och snabba åtgärder för att minska ensamheten på alla samhällsnivåer. Lösningar ska försöka hittas också tillsammans med unga. Unga har bland annat föreslagit kontroller av den psykiska hälsan som en del av hälsoundersökningarna i skolan. I samband med dem skulle man också kunna ta upp ensamheten, säger Maaret Alaranta, Finlands Röda Kors expert inom ensamhetsarbete.

De 15–24-åriga som besvarade Finlands Röda Kors årliga barometer genomförd av Taloustutkimus angav blygheten och stressen över sociala situationer som de vanligaste orsakerna till sin ensamhet.

– De orimliga förväntningarna som ställs på unga, såsom framgångskulturen och utseendefixeringen leder lätt till att man lämnas utanför och också själv isolerar sig. Vi måste erbjuda unga tillräckligt med stöd för att bygga sitt självförtroende och sin självkännedom. Känslo- och interaktionsfärdigheter borde behandlas i alla årskurser i skolan. Vuxna borde också vara mer empatiska gentemot unga, betonar Alaranta.

Bakom ensamheten finns ofta mobbning

Enligt ensamhetsbarometern upplever var fjärde 15–24-åring att de lämnas utanför några gånger i månaden eller oftare.

– Att lämnas utanför gruppen är en brutal form av mobbning och starkt förknippad med upplevelsen av ensamhet. Ensamheten glöms ofta när det talas om mobbning. Att lindra ensamhet borde ses som en del av minskande av mobbning, säger Alaranta.

– Vi människor har ett grundläggande behov av att vara med i en gemenskap. Att bli lämnad utanför upplevs som smärta i hjärnan, på samma ställe som fysisk smärta, påminner Alaranta.

Förmågan att sätta sig in den andras situation är en central lösning för att minska ensamhet och utanförskap. Empatifostran som påbörjas redan i tidig barndom är ett viktigt sätt att stärka denna förmåga.

Kulturen som betonar att man ska klara sig ensam gör det svårare att söka hjälp

Leena Suurpää, chef för verksamheten vid Röda Korsets de Ungas skyddshus bekymrar sig över ensamhetsbarometerns resultat. Sociala förhållanden är en viktig grund för välbefinnande och psykisk hälsa i synnerhet i ungdomen. Unga behöver stöd för att bygga sociala relationer, och trygga miljöer där de bemöts som sig själva. Unga befinner sig även i en ojämlik ställning sinsemellan. Inte alla unga har stödjande relationer i sitt liv och de egna resurserna för att skapa sociala relationer kan vara begränsade.

– Varje ung människa har rätt till åtminstone en trygg vuxen i sitt liv. Ett samhälle där en ung inte har några trygga vuxna omkring sig är ett omänskligt samhälle, betonar Suurpää.

Ensamhetsbarometern avslöjar att 79 procent av de 15–24-åriga som upplever ensamhet inte söker hjälp för sitt problem. I sitt arbete har Suurpää märkt att en del unga har tagit till sig kulturen där man ska vara framgångsrik och klara sig ensam.

– Det är många unga som upplever att de måste klara sig ensam i livet, vilket gör att det är svårt för dem att söka hjälp. Unga som upplever ensamhet har också berättat att de inte ryms inom samhällets trånga normer. Normerna ska utvidgas och alla unga ska erbjudas icke-diskriminerande stöd. Annars minskar ensamheten inte, konstaterar Suurpää.

Fler resurser och åtgärder behövs för att minska ensamheten i Finland. Den nationella ensamhetsstrategin som finns under beredning är ett steg åt rätt håll.

– Den svåra situationen bland unga löser inte sig själv, och man ska arbeta på samhällets alla nivåer för att minska ensamhet. Minskandet av ensamheten borde höra till basuppgifterna av alla som arbetar med unga, oberoende av om mötena sker ansikte mot ansikte eller på nätet.

Röda Korset undersökte för tredje gången känslan av ensamhet, orsakerna bakom den och dess konsekvenser med hjälp av barometern. Ensamhetsbarometern genomfördes av Taloustutkimus i januari 2024. 1 112 personer deltog i undersökningen. Finlands Röda Kors följer regelbundet upp ensamheten i Finland med hjälp av barometern.

Mer information:

Maaret Alaranta, Finlands Röda Kors expert inom ensamhetsarbete, tfn 040 352 0772

Leena Suurpää, chef för verksamheten vid Röda Korsets de Ungas skyddshus , tfn 050 543 8251

Ada Bergroth, Finlands Röda Kors kommunikationssakkunnig, tfn 040 610 9447

Nyckelord

Bilder

47 procent av 15–24-åriga som är bosatta i Finland berättar att de känner sig ensamma några gånger i månaden eller oftare.
47 procent av 15–24-åriga som är bosatta i Finland berättar att de känner sig ensamma några gånger i månaden eller oftare.
Ladda ned bild

Dokument

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

Andra språk

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning går till Ujuni Ahmed och Elina Hirvonen för att de skrev boken Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin7.5.2024 06:10:00 EEST | Tiedote

Röda Korset ger utmärkelsen Humanitär handräckning till Ujuni Ahmed och Elina Hirvonen, som skrev boken Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin, för att de öppnade en viktig debatt och gav en gripande beskrivning av de ungdomar och barn som hamnat utom räckhåll för många tjänster och stöter på många problem.

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus Ujuni Ahmedille ja Elina Hirvoselle Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin -kirjan tekemisestä7.5.2024 06:10:00 EEST | Tiedote

Suomen Punainen Risti myöntää tunnustuksen Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin -kirjan tekijöille Ujuni Ahmedille ja Elina Hirvoselle tärkeästä keskustelunavauksesta ja koskettavasta kuvauksesta nuorista ja lapsista, jotka ovat jääneet monien palveluiden saavuttamattomiin ja kohtaavat monia ongelmia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye