Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen börjar den 20 februari

Dela

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det att med en ansökningsblankett söka till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen.

Den gemensamma ansökan är avsedd för dem som går ut den grundläggande utbildningen och för dem som saknar en examen. Det är också den huvudsakliga ansökningsvägen för läropliktiga, eftersom ansökningsskyldigheten för läropliktiga uppfylls i och med ansökan. En läropliktig elev ska söka till utbildning på andra stadiet, utbildningar i övergångsskedet eller annan läropliktsenlig utbildning före utgången av den sista årskursen inom den grundläggande utbildningen.

De som redan har avlagt yrkesinriktad examen, högskoleexamen eller gymnasium kan söka till fortsatta studier i kontinuerlig ansökan.

Ansökningstiden i den gemensamma ansökan är 20.2–19.3.2024. Ansökan fylls i på Utbildningsstyrelsens webbplats Studieinfo.fi.

Utbildningar som man kan söka till i gemensam ansökan:

  • yrkesinriktade grundexamina
  • gymnasieutbildningar
  • utbildningar som handleder för examensutbildning, Hux
  • yrkesinriktade grundexamina och Hux-utbildningar med krävande särskilt stöd
  • utbildningar som handleder för arbete och ett självständigt liv, TELMA
  • folkhögskolornas studielinjer för läropliktiga

Över 85 800 studieplatser i den gemensamma ansökan

I den gemensamma ansökan erbjuds denna vår 85 800 nybörjarplatser. Av dessa finns 37 850 inom yrkesutbildning och 39 240 inom gymnasieutbildning. Inom svenskspråkig gymnasieutbildning erbjuds 2 390 nybörjarplatser och inom yrkesinriktade grundexamina 1 790 platser.

Inom Hux-utbildning erbjuds sammanlagt 5 090 nybörjarplatser, av vilka 180 finns inom svenskspråkig utbildning. Hux-utbildning är avsedd för dem som behöver handledande utbildning innan de söker till examensutbildning. Under Hux-utbildningen är det möjligt att höja den grundläggande utbildningens vitsord samt genomföra gymnasiestudier och yrkesinriktade studier.

Vid specialyrkesläroanstalterna finns cirka 2 330 nybörjarplatser att söka till, av vilka omkring 65 finns inom svenskspråkig utbildning. Cirka 980 nybörjarplatser erbjuds inom yrkesinriktade grundexamina som ordnas med krävande särskilt stöd. Dessutom finns det cirka 780 nybörjarplatser inom Hux-utbildning och cirka 570 nybörjarplatser inom TELMA-utbildning. Utbildning som ordnas med krävande särskilt stöd är avsedd för sökande med grava inlärningssvårigheter, handikapp eller sjukdom.

På folkhögskolelinjerna för läropliktiga erbjuds sammanlagt 1 290 platser inom finsk- och svenskspråkig utbildning.

En poängräknare som stöd för ansökan

I Studieinfo finns en poängräknare och poänggraf som stöd för sökande i planeringen av ansökan. De sökande kan kolla de lägsta godkända poängantalen under fem tidigare år för samma ansökningsmål och jämföra sina poäng med de tidigare poängen. Med poängräknaren kan de sökande bedöma chanserna att bli antagen till utbildningen. 

I Studieinfo finns en ny funktion med vilken sökande kan lägga till intressanta ansökningsmål som favoriter och jämföra dem sinsemellan. Ansökningsmålen som lagts till som favoriter kan överföras direkt till ansökningsblanketten.

Ansökan och antagning i praktiken

I den gemensamma ansökan kan en sökande ange 1–7 ansökningsönskemål. Sökanden sätter sina ansökningsönskemål i prioritetsordning i ansökningsblanketten och kan bli antagen till det högsta ansökningsönskemålet som antagningsframgången medger. Det går att ändra ansökningsönskemålen under ansökningstiden.

Läroanstalterna kan ordna inträdesprov eller intervjuer för sökanden. Läroanstalterna kan vid behov också bedöma de sökandes språkliga färdigheter. Läroanstalterna kallar sökanden till inträdesprov under april och publicerar antagningsresultaten tidigast den 13 juni.

Hjälp vid ansökan av Studieinfos rådgivning
Studieinfos ansökningsrådgivning ger råd och hjälp vid ansökan. Telefonrådgivningen är öppen kl. 9.30–13 under hela ansökningstiden, under den sista ansökningsdagen kl. 9.30‒15.00.

Kontaktinformation till rådgivningen:
info@studieinfo.fi
tfn 029 533 1010

Mer information

Sakkunnig Regina Westermark, tfn 029 533 1289, regina.westermark@oph.fi

Nyckelord

Länkar

Utbildningsstyrelsen är ett ämbetsverk som verkar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och ansvarar för att utveckla utbildningen, småbarnspedagogiken och det kontinuerliga lärandet samt för att främja internationalisering. Utbildningsstyrelsens mediatjänst betjänar från måndag till torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 9–15. Under tiden 1.6–31.7 betjänar vi från måndag till fredag kl. 9–15.

tfn 0295 331 703 media@oph.fi

Utbildningstyrelsens webplats: Service för media 

Dataskyddsbeskrivning 

Följ Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Utredning: Sociala färdigheter allt viktigare i framtiden utöver teknisk kompetens19.3.2024 10:00:00 EET | Tiedote

Behovet av kompetens med anknytning till digitalisering och ny teknik fortsätter att öka kraftigt. Utöver detta krävs även färdigheter med koppling till kulturell mångfald och social hållbarhet. Utbildningsstyrelsen har gjort en utredning av förändringar i kompetensbehoven fram till år 2040. Prognostiseringsforum för kunnande har utarbetat en bedömning av inverkan av olika förändringar på behovet av bransch- och yrkesöverskridande kompetens i framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye