ELY-keskuksetELY-keskukset

Förbättring av driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna beviljades understöd för 2,23 miljoner euro

Dela

De 51 projekt som beviljas understöd främjar förutom cybersäkerheten inom vattenförsörjningen även det regionala samarbetet mellan och sammanslagningar av vattentjänstverken.

Vattentorn
Vattentorn

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma pressmeddelande.

Vattentjänsterna är en viktig del av samhällets kritiska infrastruktur och nödvändiga tjänster och som måste fungera tillförlitligt och störningsfritt under alla förhållanden.

I statsbudgeten för 2023 ansågs det nödvändigt med ett nytt anslag för att förbättra driftssäkerheten och cybersäkerheten hos vattentjänsterna. Anslaget är en del av en större helhet genom vilken man tryggar funktionen hos kritisk infrastruktur i den förändrade säkerhetspolitiska miljön.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax beviljade ur anslaget 2,23 miljoner euro åt 51 projekt. Under ansökningstiden 2.10–30.11.2023 inkom 82 ansökningar.

De projekt som beviljats bidrag syftar främst till att säkerställa cybersäkerheten hos vattentjänster. Dessutom utvecklas det regionala samarbetet inom vattentjänsterna samt främjas sammanslagningar av vattentjänstverk genom utredningar om dessa.

"Förutom för förbättring av cybersäkerheten fick vi glädjande nog många ansökningar för att främja strukturomvandlingen av vattentjänsterna. Samtidigt genomförs målen för den nationella vattentjänstreformen", säger Johanna Kallio, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

"I projekten utarbetas planer för att förbättra digitaliseringen och cybersäkerheten, främja och genomföra gränssnittslösningar för anläggningarnas centrala system och förbättra vattentjänsternas cybersäkerhet genom ett antal olika åtgärder. Dessutom syftar en del av projekten till att genomföra sammanslagningar av vattentjänstverk. Projekten genomförs av allt från vattentjänstverk i stora städer till små lokala vattenandelslag, och de gagnar över hundra anläggningar runt om i landet”, säger Markus Tirkkonen, sakkunnig inom vattenhushållning vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax.

Nyckelord

Kontakter

Markus Tirkkonen, sakkunnig inom vattenhushållning vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra
Savolax, tfn 029 502 4066, markus.tirkkonen@ely-keskus.fi
Jyrki Lammila, chef för vattentjänster, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax,
tfn 029 502 2890, jyrki.lammila@ely-keskus.fi
Johanna Kallio, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2011, johanna.kallio@gov.fi

Bilder

Vattentorn
Vattentorn. Foto: NTM-centralen. Fri att använda.
Ladda ned bild

Dokument

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus kertoo keskeiset tämän vuoden tienpitotoimet12.4.2024 09:58:17 EEST | Tiedote

Juuri julkaistussa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liiketeen katsauksessa esitellään Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen keskeiset tienpitotoimet vuodelle 2024. Katsauksessa esitetään myös ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen ajankohtaiset toimet, luodaan katsaus liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneturvallisuustyöhön sekä esitellään keskeisiä suunnitteluhankkeita.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye