Suomen Pankki

I januari utbetalades mindre studielån än för ett år sedan

Dela
Högre räntor minskade efterfrågan på studielån

I januari 20241 utbetalades studielån för 279 miljoner euro, vilket är 17 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Utbetalningarna av studielån i januari har senast varit mindre än så 2018. Genomsnittsräntan på utbetalda studielån var 4,46 %, vilket var 2,22 procentenheter högre än i januari 2023. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar av studielån har senast varit högre i november 2008.

De Euriborbundna lånens andel var 86 % av samtliga utbetalda studielån och genomsnittsräntan på dem var 4,52 %. Användningen av bankernas egna referensräntor vid nya utbetalningar av studielån har blivit allmännare. I januari 2024 var 14 % av de nya utbetalningarna av studielån bundna till primräntor, dvs. bankernas egna referensräntor, då deras andel ännu i januari 2022 var 5 %. Genomsnittsräntan på nya utbetalningar som bundits till bankernas egna referensräntor var något lägre än på utbetalningar av studielån som bundits till Euribor (4,04 %).

Den kraftiga ökningen av det utestående beloppet av studielån har planat ut. Vid utgången av januari 2024 uppgick det utestående beloppet av studielån till 6,2 miljarder euro och årsökningen var 4,0 %. Årsökningen har senast varit långsammare i september 2011. Det utestående beloppet av studielån har ökat snabbt under de senaste åren, men årsökningen har stadigt mattats av i takt med att utbetalningarna minskat och i och med Folkpensionsanstaltens studielånskompensationer2. Det utestående beloppet av studielån har mer än fördubblats efter studiestödsreformen som trädde i kraft 2017. Utöver de större låneposterna som följde på studiestödsreformen beror ökningen i beloppet av utestående studielån också på att låntagarna har ökat i antal3.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i januari 2024 nya bostadslån för 0,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 90 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån sjönk från december och var 4,36 % i januari. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av januari 2024 till 106,4 miljarder euro och årsökningen var –1,5 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av januari.

De finländska företagen lyfte i januari nya lån4 för 1,8 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 490 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från december och var 5,58 %. Det utestående beloppet av lån till finländska företag uppgick vid slutet av januari till 107,1 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 44,0 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,2 miljarder euro vid slutet av januari 2024 och genomsnittsräntan var 1,25 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 68,8 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 11,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i januari nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 470 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i januari 3,40 %.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Usva Topo, telefon 09 183 2056, e-post: usva.topo(at)bof.fi,
  • Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 2.4.2024 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik2/.

1 Den andel av studielånet som är avsedd för vårterminen kunde lyftas i januari.

2 År 2022 betalades studielånskompensationer redan för 87,8 miljoner euro och åren 2015–2021 för sammanlagt ca 226,5 miljoner euro.

3 Enligt Folkpensionsanstaltens statistik var antalet personer med studielån 525 000 läsåret 2022–2023, när antalet studielåntagare tre år tidigare var 63 000 färre.

4 Exkl. konto- och kortkrediter.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Medialle: BOFIT julkaisee Kiinan talouden ennusteen maanantaina 22.4.18.4.2024 10:15:15 EEST | Kutsu

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT julkaisee ennusteen Kiinan talouden kehityksestä maanantaina 22.4.2024 kello 13. Ennuste julkaistaan osoitteessa bofit.fi. Median edustajien on mahdollista saada ennuste embargolla maanantaina aamupäivällä. Pyydämme ilmoittautumaan embargojakelulistalle viimeistään maanantaina 22.4. klo 9.00. Ilmoittaudu embargojakelulistalle BOFIT julkaisee ennusteen Kiinan talouskehityksestä keväisin ja syksyisin. Lisätiedot: Suomen Pankin viestintä, media@bof.fi, p. 09 183 2101.

Meri Obstbaum appointed Adviser to the Board of the Bank of Finland, and Kimmo Virolainen’s position as Adviser to the Board was renewed17.4.2024 15:00:00 EEST | Press release

The Board of the Bank of Finland has appointed Meri Obstbaum, DSc (Econ. & Bus. Adm.), and Kimmo Virolainen, DSc (Econ. & Bus. Adm.), as Advisers to the Board. These appointments are for a five-year term. Obstbaum will also head the Bank’s Monetary Policy Preparation Process. Virolainen will head the Bank’s International Economic Policy Process.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye