Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Det behövs överenskommelse om regionalt och lokalt samarbete för beredskap vid nödsituationer med strålrisk

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland publicerade nyligen en rapport om beredskapsövningen LSS23 som ordnades 2023, vars fokus låg på beredskap i en eventuell nödsituation med strålrisk. Enligt rapporten behövs det en verksamhetsmodell och närmare riktlinjer för hur lägesbilden över strålningsläget skapas och förmedlas på regional och lokal nivå. Som utvecklingsobjekt lyftes fram att också lokalförvaltningens roller och ansvar ska beaktas i anvisningarna. 

Det regionala samarbetet kompletterar den nationella lägesbilden över strålningsläget

I samarbete med centrala myndigheter och aktörer ordnade Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland i fjol beredskapsövningen LSS23 med fokus på nödsituationer med strålrisk. Beredskapsövningen bestod av seminarier, utbildningar, workshoppar, övningar i strålningsmätning vid räddningsverken samt kommunernas frivilliga övningar. Övningen ordnades med samma innehåll i fem landskap inom verksamhetsområdet: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten. En av regionförvaltningsverkets grundläggande lagstadgade uppgifter är att ordna regionala beredskapsövningar varje år.

Under beredskapsövningen fördjupades temat om strålningsrisk som inleddes 2021. Planeringen av övningen baserades på observationer och utvecklingsförslag som noterades i samband med beredskapsövningen 2021. Under övningsrundan 2023 togs specifikt strålningsmätningar och lägesbilden över strålningsläget upp för närmare studier.

Gällande strålningsmätningarna fokuserade studierna på att komplettera den nationella lägesbilden över strålningsläget med manuella mätningar som räddningsväsendet utförde och på att pröva strålningsmätningarna i hushållsvatten och mjölkproduktionskedjan.

- I övningen testade räddningsverken på att föra över resultaten av strålningsmätningarna via textmeddelanden i VIRVE-nätet till det automatiska systemet för övervakning av extern strålning. Verksamhetsmodellen är ny och utföll mycket väl, påpekar direktör Tarja Wiikinkoski vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

I övningen betonades också strålningsmätningar av hushållsvatten och av mjölkproduktionskedjan. Strategin för strålningsmätning ålägger näringsidkarna ansvar för strålningsmätningarna. I olika skeden av övningen framkom det att aktörerna på fältet för närvarande inte har mätare som lämpar sig för strålningsmätning av hushållsvatten eller mjölk och att begränsad laboratoriekapacitet ofta fördröjer analysen av mätresultaten. Strålningsmätningskapaciteten utvecklas för närvarande även till den här delen på riksnivå.

Behovet av ökat samarbete är uppenbart i händelse av en nödsituation med strålrisk

Workshopparna inom beredskapsövningen ansågs vara viktiga eftersom de samlade ett stort antal aktörer från olika sektorer och förvaltningsnivåer. Övningarna gav också aktörerna skäl att uppdatera sina beredskapsplaner.

Vid beredskapsövningen konstaterades att aktörerna behöver bättre anvisningar för strålningsmätningarna, bl.a. om anskaffning och användning av strålningsmätare samt om provtagningen. Processen för att ta fram den nationella lägesbilden över strålningsläget har identifierats på högsta nivå, men på regional och lokal nivå finns det däremot ingen standardiserad praxis för att ta fram en strålningslägesbild. På regional och lokal nivå efterlyses därför en verksamhetsmodell och närmare riktlinjer för hur lägesbilden ska skapas och förmedlas. På regional och lokal nivå är det viktigt att diskutera och komma överens om praxis även i nuläget, då det inte finns gemensamma riktlinjer för hur lägesbilden över strålningsläget ska skapas. 

Utifrån observationerna i övningen behövs dessutom noggrannare anvisningar om roller och ansvar t.ex. i fråga om ledning, kommunikation, strålningsmätning och lägesbild. Särskilt lokalförvaltningens roller och ansvar behöver beskrivas i kommande anvisningar. Behovet av att utveckla och öka samarbetet inför nödsituationer med strålrisk är uppenbart. 

Rapporten finns tillgänlig på regionförvaltningsverkets webbplats.

Mer information:

direktör Tarja Wiikinkoski
Räddningsväsendet och beredskapen 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

räddningsöverinspektör Miia Saarimäki (fram till 3.3.2024)
Räddningsväsendet och beredskapen
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye