Suomen ympäristökeskus

Mängden vindkraft möjligt att mångdubblas

Dela

Enligt en utredning från Finlands miljöcentral är den hållbart utnyttjbara vindkraftspotentialen i Finland ungefär tio gånger större än den hittills byggda kapaciteten. Möjligheterna att förverkliga vindkraft fördelas ojämnt över landet, och utvecklingen av havsbaserad vindkraft kommer ytterligare att betona de regionala skillnaderna.

Vinterlandskap med tre vindkraftverk på en liten holme.
Vindkraftverk på en holme. Esa - stock.adobe.com

I den idag publicerade rapporten “Vindkraftspotential i Finland” från Finlands miljöcentral uppskattas den potentiella vindkraftskapaciteten i Finland vara nästan 70 000 megawatt. Det är nästan tio gånger mer än den drygt 7 000 megawatt vindkraftskapacitet som hade realiserats fram till slutet av 2023.

I utredningen har den regionala vindkraftspotentialen kartlagts för både landbaserad och havsbaserad vindkraft. Av den identifierade vindkraftspotentialen är över 40 000 megawatt landbaserad vindkraft, cirka 17 000 megawatt havsbaserad vindkraft i Finlands territorialvatten och cirka 10 000 megawatt havsbaserad vindkraft i den ekonomiska zonen.

Att utnyttja vindkraft på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt

Höjden på vindkraftverken och teknologisk utveckling har minskat betydelsen av vindförhållandena vid placering av vindkraft. Detta har lett till en ökning av vindkraftspotentialen. Möjligheten att öka användningen av vindkraft är i linje med Finlands mål om koldioxidneutralitet, förutsatt att det görs på ett hållbart och rättvist sätt.

“Vindkraftspotentialen kan bedömas på olika sätt. Hållbart identifierad vindkraftspotential tar hänsyn till andra markanvändningsformer och kan genomföras på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt”, säger forskaren Kimmo Nurmio från Finlands miljöcentral.

I rapporten “Vindkraftspotential i Finland” har vindkraftspotentialen identifierats främst baserat på pågående landskapsplaner och deras bakgrundsutredningar.

“När lämpliga områden för vindkraft har markerats i landskapsplanerna har de redan samordnats med andra markanvändningsintressen. Landskapsplanerna har beaktat kraven och skyldigheterna för områdesplanering samt bedömt påverkningar, så den identifierade vindkraftspotentialen är ganska hållbar. Det är också bra att komma ihåg att det bara handlar om potential, av vilken endast en del sannolikt kommer att förverkligas. Verkställandet avgörs i mer detaljerad planering”, säger Nurmio.

Vindkraftspotentialen fördelas ojämnt över olika områden

De landskapsvisa uppskattningarna av vindkraftspotential som producerats i utredningen visar att skillnaderna mellan områden är stora och att de ökar ytterligare. Största delen av vindkraftspotentialen finns i väster och norr, där också majoriteten av de realiserade och pågående vindkraftsprojekten finns. Utvecklingen av havsbaserad vindkraft kommer att ytterligare betona den ojämna geografiska fördelningen av vindkraftspotentialen.

I öst begränsas vindkraftspotentialen särskilt av Försvarsmaktens behov av områdesövervakning och överföringskapaciteten för el. I många landskap som sträcker sig till östgränsen, som Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland, koncentreras den kapacitet som möjliggörs av landskapsplanerna till västra delarna av landskapen. I södra landskapen är den tätbefolkade samhällsstrukturen en betydande begränsning för vindkraftspotentialen.

“Ökningen av vindkraftens betydelse ökar trycket på en jämnare fördelning över områdena. Särskilt i Östra Finland bör faktorer som begränsar användningen av vindkraft lösas. Det skulle förbättra livskraften i dessa områden, mildra de skadliga effekterna av koncentrationen av vindkraft och diversifiera vårt energisystem”, säger Kimmo Nurmio.

Landskapsplaner och landskapsförbundens syn starkt förankrad i resultaten

Utvecklingen av vindkraftsteknologi och manifestationen av ny potential har lett till kartläggning av nya vindkraftsområden i de flesta landskap och förberedelse av landskapsplaner som visar dessa områden. Den potential som möjliggörs av gällande landskapsplaner har redan i många fall helt eller delvis realiserats genom pågående vindkraftsprojekt.

Rapporten “Vindkraftspotential i Finland” bygger starkt på arbete som utförts av landskapsförbunden, flera bakgrundsutredningar som stöder landskapsplanläggningen och geografisk information som beskriver vindkraftspotentialen. I utredningen beskrivs både land- och havsbaserad vindkraftspotential utifrån landskapsplanerna.

Rapporten innehåller också en bedömning av den lokala vindkraftspotentialen utanför landskapsplanernas områden. Potentialen för vindkraft i ekonomiska zoner har fastställts baserat på resultaten från energiområden i havsplanerna och resultaten av Finlands miljöcentrals tidigare projekt för utveckling av havsbaserad vindkraft i Finland. Utöver vindkraftspotentialen undersöker rapporten även vindkraftens förverkligande fram till 2030 och 2040.

Utredningen, som beställdes av miljöministeriet, har styrt av en styrgrupp som inkluderade representanter från miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, landskapsförbunden och NTM-centralerna.

Nyckelord

Kontakter

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Kvarvarande potential i landskapsplanerna och identifierad ny potential för landbaserad vindkraft.
Kvarvarande potential i landskapsplanerna och identifierad ny potential för landbaserad vindkraft.
Ladda ned bild
I de utredningar identifierad potential för landbaserad vindkraft per landskap.
I de utredningar identifierad potential för landbaserad vindkraft per landskap.
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Suomen ekosysteemiobservatorio tuo luontotiedon kaikkien saataville17.4.2024 06:55:00 EEST | Tiedote

Luontotiedon tarve yhteiskunnassa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti, sillä päätöksenteko edellyttää usein yhä tarkempaa, ajantasaisempaa ja monipuolisempaa tietoa luonnosta. Suomen ekosysteemiobservatorio -hankkeessa yhteiskunnan tiedontarpeisiin on vastattu muun muassa rakentamalla yhteinen ja kattava Luontotieto.fi-palvelualusta. Lisäksi hankkeen myötä luontotietoa koordinoimaan on perustettu eri organisaatiot yhdistävä ryhmä, jollaista Suomessa ei ole aiemmin ollut.

Baltic Sea winter monitoring cruise: phosphate content reaches record levels10.4.2024 08:30:00 EEST | Press release

The annual winter monitoring cruise of the marine research vessel Aranda revealed that the oxygen problems of the main basin of the Baltic Sea continue and that phosphate levels in the surface layer have increased. The oxygen situation in the Gulf of Finland was relatively good, but the phosphate level in the surface layer was higher than at any time in the past 30 years. Nutrient levels were also higher than usual in the Archipelago Sea.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye