Kela

Det allmänna bostadsbidraget minskar år 2024 – också villkoren för arbetslöshetsförmåner skärps

Dela

År 2024 genomförs många nedskärningar och andra ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA och i det allmänna bostadsbidraget. Också i de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd sker det en ändring. FPA:s kunder kan med hjälp av FPA:s beräkningsprogram göra en uppskattning av hur ändringarna påverkar deras situation.

Riksdagen har genomfört nedskärningar och andra ändringar i den sociala trygghet som FPA handhar. De flesta ändringar börjar gälla 1.4.2024.

Alla ändringar börjar gälla automatiskt och kunderna behöver därför inte kontakta FPA på grund av dem.

Villkoren för arbetslöshetsförmåner skärps

1.1.2024 infördes sådana ändringar i förmånerna för arbetslösa som påverkar den tidpunkt från och med vilken förmånerna börjar betalas.  Rätten till arbetslöshetsförmåner börjar nu senare än förut, eftersom självrisktiden förlängdes från 5 till 7 dagar. Dessutom infördes periodisering av semesterersättning i anslutning till arbetslöshetsförmåner.

Bilden%20visar%20hur%20%E4ndringen%20av%20sj%E4lvrisktiden%20och%20periodiseringen%20av%20semesterers%E4ttningen%20inverkar%20p%E5%20tidpunkten%20n%E4r%20exempelpersonen%20f%E5r%20r%E4tt%20till%20arbetsl%F6shetsf%F6rm%E5ner.%20Den%20information%20som%20finns%20i%20bilden%20visas%20i%20tabellen%20nedan.
Bilden%20visar%20hur%20slopandet%20av%20det%20skyddade%20beloppet%20i%20samband%20med%20arbetsl%F6shetsf%F6rm%E5ner%20inverkar%20p%E5%20beloppet%20av%20exempelpersonens%20arbetsl%F6shetsf%F6rm%E5n.%20Den%20information%20som%20finns%20i%20bilden%20visas%20i%20tabellen%20nedan.

Snart slopas det skyddade beloppet på 300 euro och barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmånerna. De här ändringarna träder i kraft 1.4.2024. FPA betalar alltså barnförhöjningar ännu för arbetslöshetsdagar i mars.

Bilden%20visar%20hur%20slopandet%20av%20barnf%F6rh%F6jningen%20i%20anslutning%20till%20arbetsl%F6shetsf%F6rm%E5ner%20inverkar%20p%E5%20beloppet%20av%20exempelpersonens%20arbetsl%F6shetsf%F6rm%E5n.%20Den%20information%20som%20finns%20i%20bilden%20visas%20i%20tabellen%20nedan.

Också i arbetsvillkoret för löntagare sker det ändringar. Arbetsvillkoret förlängs från de nuvarande ca 6 månaderna till 12 månader och arbetsvillkoret beräknas utifrån lönen i stället för antalet timmar per vecka. Ändringarna i arbetsvillkoret träder i kraft 2.9.2024.

Läs mer om ändringarna i arbetslöshetsförmånerna och se på exemplen.

På årsnivå berörs cirka 100 000 personer av att barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas. Att det skyddade beloppet i anslutning till arbetslöshetsförmåner slopas påverkar för sin del arbetslösa som arbetar deltid eller har ströjobb och som har jämkade arbetslöshetsförmåner. I fjol tjänade cirka 76 000 mottagare av arbetslöshetsförmåner mer än 300 euro per månad.

De som har arbetslöshetsförmåner kan med hjälp av beräkningsprogrammen för arbetslöshetsförmåner göra en uppskattning av hur nedskärningarna påverkar deras situation. I mars uppdateras beräkningsprogrammen med de ändringar som träder i kraft 1.4.2024. Beräkningsprogrammen beräknar förmånernas nya belopp om man som startdatum väljer 1.4.2024 eller ett senare datum. 

Det allmänna bostadsbidraget minskar

Det görs nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget. Ersättningsprocenten för det allmänna bostadsbidraget sänks och bassjälvrisken blir högre, vilket minskar det allmänna bostadsbidragets belopp.

Också förvärvsinkomstavdraget i anslutning till det allmänna bostadsbidraget slopas. Avdraget har varit 300 euro per månad.

Det maximala beloppet av de boendeutgifter som beaktas om man bor i Helsingfors sänks när kommungrupperna 1 och 2 slås ihop, så att boendeutgifterna beaktas enligt de maximala boendeutgifter som gäller för den nuvarande kommungrupp 2. Det betyder att Helsingfors tas med i samma kommungrupp som den övriga huvudstadsregionen. Ändringen innebär en minskning av bostadsbidraget för nästan alla hushåll som får allmänt bostadsbidrag i Helsingfors.

Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från och med ingången av 2025. Ändringen gäller inte bostadsrättsbostäder och delägarbostäder. Också i fortsättningen kan man få bostadsbidrag för de här bostäderna.

Som boendeutgifter för en bostadsrättsbostad godkänns dock inte längre räntor på bostadslån. Ändringen gäller från och med ingången av 2025.

Ändringarna gäller inte bostadsbidraget för pensionstagare.

P%E5%20bilden%20presenteras%20hur%20%E4ndringarna%20i%20det%20allm%E4nna%20bostadsbidraget%20p%E5verkar%20beloppet%20av%20det%20allm%E4nna%20bostadsbidrag%20som%20tre%20exempelpersoner%20f%E5r.%20Den%20information%20som%20finns%20i%20bilden%20visas%20i%20tabellen%20nedan.

Läs mer om ändringarna gällande det allmänna bostadsbidraget och se på exemplen.

Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024. Ett hushålls situation inverkar på den tidpunkt från och med vilken ändringarna minskar det bostadsbidrag som hushållet får.

Om hushållet beviljas allmänt bostadsbidrag för första gången minskar ändringarna hushållets bostadsbidrag från 1.4.2024.

Om det allmänna bostadsbidraget har beviljats före 1.4.2024, minskar ändringarna hushållets bostadsbidrag först när hushållet nästa gång ska ansöka om justering av bostadsbidraget.

Läs här om när man ska ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Läs exempel på när de ändringar som rör det allmänna bostadsbidraget påverkar det allmänna bostadsbidrag som ett hushåll får.

De lagändringar som rör det allmänna bostadsbidraget gäller alla dem som har allmänt bostadsbidrag. I slutet av 2023 hade 404 662 hushåll allmänt bostadsbidrag. Av dem bestod 41 procent, det vill säga 167 740 hushåll, av studerande.

Med hjälp av beräkningsprogrammet för det allmänna bostadsbidraget kan man göra en uppskattning av hur nedskärningarna påverkar ens situation. Beräkningsprogrammet har uppdaterats med de ändringar som börjar gälla 1.4.2024. Beräkningsprogrammen beräknar förmånernas nya belopp om man som startdatum väljer 1.4.2024 eller ett senare datum.

Det grundläggande utkomststödet ersätter nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och i arbetslöshetsförmånerna för dem som har de allra lägsta inkomsterna. Enligt FPA:s beräkningar ökar antalet hushåll med grundläggande utkomststöd med cirka 25 000 hushåll år 2024.

Med hjälp av beräkningsprogrammet för utkomststöd kan man göra en uppskattning av om man har rätt till grundläggande utkomststöd.

Ändring gällande de boendeutgifter som godtas i samband med grundläggande utkomststöd

Också när det gäller det grundläggande utkomststödet är en ändring på kommande 1.4.2024 i fråga om boendeutgifterna. För boendeutgifter som godtas i samband med utkomststöd finns det maximigränser som har fastställts per kommun. Framdeles kan FPA inte godkänna ens den minsta överskridning av maximigränserna utan särskild grund. De här särskilda grunderna skrivs nu in i lagen.

Om en kund inte har någon särskild grund ger FPA kunden en tid på tre månader för att söka en förmånligare bostad. Tidsfristen kan förlängas om kunden trots sina försök inte lyckas hitta en förmånligare bostad på sin boningsort. En person som har grundläggande utkomststöd kan alltid bo kvar i sin bostad om personen själv betalar den andel som överskrider maximigränsen för boendeutgifterna.

Läs mer om ändringar gällande de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststöd.

Mer information för medierna

Allmänt om ändringarna i den sociala trygghet som handhas av FPA:

Pasi Pajula, kompetenscenterchef, tfn 020 634 4218

pasi.pajula@fpa.fi

Mia Helle, chef för enheten för planering av förmåner och tjänster, tfn 020 634 3480

mia.helle@fpa.fi

Arbetslöshetsförmåner:

Antti Ristimäki, jurist, tfn 020 634 2194

antti.an.ristimaki@fpa.fi

Allmänt bostadsbidrag:

Mirja Peltonen, specialplanerare, tfn 020 635 9713

mirja.peltonen@fpa.fi

Rita Lääkkölä, jurist, tfn 020 634 2057

rita.laakkola@fpa.fi

Utkomststöd:

Marja-Leena Valkonen, förmånschef, tfn 020 634 3382

marja-leena.valkonen@fpa.fi

Venla Hietala, specialplanerare, tfn 050 346 4201

venla.hietala@fpa.fi

Nyckelord

Länkar

FPA har i uppgift att sköta grundtryggheten i livets olika skeden för alla dem som omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Andra språk

Följ Kela

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kela

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye