Kela

Taxiresor gick för första gången på många år förbi ambulanserna sett till antalet mottagare av FPA:s reseersättningar

Dela

FPA ersatte under 2023 cirka 4,3 miljoner resor i samband med hälso- och sjukvård eller rehabilitering. Trots att över 100 000 fler resor gjordes än året innan låg ersättningarna kvar på nästan samma nivå.

Figurens rubrik: Ökningen i kostnaderna för reseersättningar har planat ut. Figuren visar mottagare av reseersättningar vid årets slut och utbetalda ersättningar 2014–2023. I slutet av 2023 uppgick antalet mottagare till 592 113 personer.

Antalet FPA-ersatta resor i samband med hälso- och sjukvård eller rehabilitering ökade under 2023 med över 100 000 jämfört med året innan. Mer än 4,3 miljoner resor gjordes.

Även kostnaderna ökade jämfört med året innan, om än måttligt. FPA betalade ut reseersättningar till ett värde av cirka 308 miljoner euro, dvs. 2 miljoner mer än under 2022. Antalet mottagare av ersättning var däremot något lägre än året innan, 592 000.

Mer än hälften av dem som fick reseersättning är över 70 år, eftersom dessa anlitar mer hälso- och sjukvårdstjänster än andra och ofta är beroende av taxiresor och den offentliga hälsovården. Flest resor görs till den specialiserade sjukvården.

FPA ersätter i allmänhet kundernas resor till den närmaste vårdenheten eller till rehabilitering som ordnas av FPA.

Det finns anledning att följa upp förändringarna i välfärdsområdenas servicenät

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet i januari 2023. Tills vidare har denna ändring inte återspeglats i reseersättningarna, bedömer FPA:s specialforskare Päivi Tillman

De här situationen kan dock förändras inom den närmaste framtiden, eftersom välfärdsområdena tampas med ekonomiska problem och betydande ändringar i servicenätet planeras inom flera områden. Man kan bli tvungen att lägga ner hälsovårdscentraler och hälsostationer, men samtidigt digitaliseras tjänster och man strävar efter att övergå till t.ex. ambulerande tjänster.

Enligt Tillman är det viktigt att under de närmaste åren följa upp hur förändringarna återspeglar sig i de reseersättningar som FPA betalar ut. I det här skedet är det svårt att bedöma effekten på ersättningarnas belopp.

– Det är möjligt att avstånden till hälso- och rehabiliteringstjänsterna ökar, vilket kan leda till att antalet resor som ersätts och ersättningsbeloppen ökar. Samtidigt kan elektroniska tjänster och tjänster som ges i hemmet minska behovet av resor.

Tillman påminner om att reseersättningen främjar kundernas likabehandling, eftersom den jämnar ut de regionala skillnaderna i fråga om tillgången till tjänster. 

– Resekostnader har ersatts i Finland i 60 års tid och detta möjliggör en likvärdig tillgång till vård oavsett boningsorten. Det här är extra viktigt i ett glesbebott land som Finland.

FPA betalar också övernattningsersättning för personer som rest långväga ifrån. Om man till exempel behöver infinna sig på sjukhuset för en operation klockan 7 på morgonen och det inte finns någon lämplig trafikförbindelse, kan en långväga patient ansöka om övernattningspenning för att kompensera för kostnaderna för övernattning på t.ex. ett patienthotell. Ersättningen är cirka 20 euro per natt.

Taxi kilade förbi ambulansresorna

De flesta resorna som ersätts görs med vanlig taxi. Efter en paus på många år gick taxiskjutsarna ifjol förbi ambulansresorna när man ser till antalet mottagare av reseersättningar. Enligt Tillman är det flera förändringar som ligger bakom detta.

Figurens%20rubrik%3A%20St%F6rsta%20delen%20av%20dem%20som%20f%E5r%20reseers%E4ttningar%20f%E4rdas%20med%20taxi%20eller%20ambulans.%20Figuren%20visar%20mottagare%20av%20reseers%E4ttningar%202014%u20132023%2C%20antalet%20mottagare%20%28pers.%29%20per%20anv%E4nt%20f%E4rdmedel.%20De%20flesta%20resorna%20gjordes%20med%20taxi.

Självriskandelen för de resor som ersätts höjdes i flera omgångar under 2010-talet och självrisken steg från 9 till 25 euro. Den senaste höjningen trädde i kraft 2016.

Ersättningsbeloppen sjönk klart och antalet personer som fått ersättning för taxiresor minskade när en del av de taxiresor som tidigare ersattes inte längre omfattades av ersättningen.

De ändrade reglerna fråga om ersättning har inte påverkat ambulansskjutsarna, eftersom dessa i praktiken alltid överskrider självriskandelen. Enligt Tillman kan statistiken återspegla att sökandet av ersättning för ambulansresor tidigarelades på grund av att välfärdsområdena inledde sin verksamhet.

– Av den anledningen ansökte man kanske mer än vanligt om ersättningar redan under 2022, vilket bidrar till en minskning av antalet mottagare under 2023. Å ena sidan skickar man inte nödvändigtvis ut ambulanser lika lätt som tidigare. 

Å andra sidan innebär taxireformen att priset på så kallad FPA-taxi har sjunkit genom konkurrensutsättning, vilket har bidragit till en långsammare kostnadsökning.

– Nackdelen är att det ibland kan vara svårt att få en taxi, om taxiföretagarna prioriterar dyrare körningar i stället för de sämre betalda FPA-skjutsarna.

För att FPA ska ersätta en taxiresa krävs alltid att det finns en god anledning, såsom att man inte kan ta sig till platsen med allmänna färdmedel eller att hälsotillståndet kräver att man använder sig av taxi.

Kilometerersättningen för användning av egen bil höjdes sommaren 2022, vilket har ökat antalet personer som fått ersättning för användning av egen bil.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

FPA har i uppgift att sköta grundtryggheten i livets olika skeden för alla dem som omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Andra språk

Följ Kela

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kela

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye