HUS

HUS arbete med servicenätet framskrider - Förändringar föreslås i verksamheten vid Lojo och Borgå sjukhus

Dela

Den 25 mars behandlar HUS-sammanslutningens styrelse förändringar i profilerna för Lojo och Borgå sjukhus. Enligt förslaget upphör bland annat operationer nattetid och under veckoslut vid Lojo och Borgå sjukhus. Även förlossningsverksamheten upphör vid Lojo sjukhus. Förändringarna i sjukhusens profiler inleds 2026.

Lojo sjukhus
Lojo sjukhus Heli Kurimo HUS

HUS har gjort en utredning av servicenätet inom den specialiserade sjukvården i hela Nyland och föreslår utifrån den förändringar i profilerna för Lojo och Borgå sjukhus.

Bakom utredningen av servicenätet ligger reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. I och med den är HUS tvungen att anpassa sin ekonomi åren 2025–2027 med sammanlagt cirka 225 miljoner euro. 

”De närmaste åren är det väsentligt att på ett kontrollerat sätt göra de förändringar i servicenätet som är nödvändiga för att trygga ekonomin, tillgången på kompetent arbetskraft och i sista hand tjänsterna. Endast så här tryggar vi patientsäkerheten och vårdens kvalitet”, säger HUS verkställande direktör Matti Bergendahl.

Lojo sjukhus blir närsjukhus som har jour - förlossningarna upphör

Enligt förslaget upphör operationer som görs nattetid och under veckoslut vid Lojo sjukhus. Det här är en direkt bidragande orsak till att förlossningsverksamheten upphör, eftersom ett förlossningssjukhus enligt förordningen ska ha beredskap att utföra kejsarsnitt dygnet runt. I fortsättningen hänvisas föderskorna i HUS område till Kvinnokliniken, Jorv och Hyvinge sjukhus.

Orsak till förändringen är de betydande svårigheterna att driva behövliga jourringar för anestesi- och barnläkare.

Den dagkirurgiska verksamheten kommer att fokusera på ortopedi, bukkirurgi och urologi. Verksamheten inom ögonsjukdomar samt öron-, näs- och halssjukdomar fortsätter som tidigare.

Även i fortsättningen kommer Lojo sjukhus att ha samjour dygnet runt och tidsbokningspolikliniker inom den specialiserade sjukvården samt vårdavdelningar. Lojo sjukhus kommer också att förbli ett undervisningssjukhus.

Förändringarna i Lojo sjukhus profil sker från början av 2026.

Vässad profil för Borgå sjukhus

Operationer som görs under veckoslut upphör vid Borgå sjukhus. Konsekvenserna av förändringen är få. Sjukhuset har inte haft beredskap för operationer nattetid. Under veckoslut har det gjorts enstaka akuta operationer.

Den dagkirurgiska verksamheten kommer att fokusera på ortopedi, bukkirurgi och urologi.  Verksamheten inom ögonsjukdomar samt öron-, näs- och halssjukdomar fortsätter som tidigare. Sjukhuset kommer även i fortsättningen att ha samjour dygnet runt och tidsbokningspolikliniker inom den specialiserade sjukvården samt vårdavdelningar. Borgå sjukhus kommer också att förbli ett undervisningssjukhus.

Förändringarna i Borgå sjukhus profil sker från början av 2027.

Närservicen inom dagkirurgi förbättras

Genom att koncentrera verksamheten med akuta operationer nattetid och under veckoslut frigörs personalresurser för operativ verksamhet med tidsbokning dagtid.

I fortsättningen kan operationskapaciteten ökas för Lojo och Borgå sjukhus och även öppettiderna kan utökas, vilket möjliggör en ökning av antalet operationer och på så sätt produktiviteten. Det här innebär att tillgången på de vanligaste operationerna förbättras regionalt.

Förnuftig användning av allt knappare resurser

De planerade förändringarna i servicenätet grundar sig på en noggrann analys av tillgången på personal och hur den operativa verksamheten kan ordnas på ändamålsenligt sätt. Konsekvenserna av förändringarna har bedömts även med tanke på den prehospitala akutsjukvården och sjuktransporterna. Även tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna har bedömts.

HUS servicenät är en del av hela Nylands servicenät och förändringarna planeras i samarbete med Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. Den berörda verksamheten inom den specialiserade sjukvården kommer inte att överföras till Nylands välfärdsområden eller Helsingfors stad.

HUS-sammanslutningens styrelse sammanträder måndagen den 25 mars 2024.

Föredragningslistan för mötet finns här.

Kontakter

frågor om innehållet i förslaget: verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt via assistent Kaarina Heikinheimo tfn 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye