HUS

HUS Cancercentrum har beviljats erkännande som Magnetsjukhus för utmärkt vårdarbete

Dela

American Nurses Credentialing Center, det vill säga ANCC, har beviljat HUS Cancercentrum erkännande som Magnetsjukhus. Erkännandet visar att nivån på vårdarbetets kvalitet, patientsäkerheten och vårdarnas arbetstillfredsställelse enligt mätningar är utmärkt. Cancercentrum är för närvarande det andra sjukhuset i Europa och det första sjukhuset i Norden som fått erkännandet.

Magnetsjukhus (Magnet Hospital®) är ett erkännande för utmärkt vårdarbete och ett kvalitetssystem för evidensbaserat vårdarbete som gagnar patienterna, vårdpersonalen och organisationen. Erkännandet beviljas för fyra år åt gången. Namnet Magnetsjukhus beskriver dragningskraft som likt en magnet drar till sig patienter på grund av högklassig vård och vårdare på grund av att det är en bra arbetsplats.

”Erkännandet som Magnetsjukhus visar att vårdarbetets kvalitet, patientnöjdheten och vårdarnas arbetstillfredsställelse vid Cancercentrum enligt mätningar är utmärkt jämfört med nationell och internationell nivå. Erkännandet är en fin belöning för mångårigt arbete” säger Cancercentrums ledande överskötare Vuokko Kolhonen.

”Det torde inte vara en slump att Cancercentrum redan i åratal haft en utmärkt nivå på vårdarbetet när det gäller att locka och hålla kvar patienter och arbetskraft trots de exceptionella tider vi haft under de senaste åren. Jag är tacksam mot hela vår vårdpersonal för deras betydande och nu även internationellt utvärderade förstklassiga arbete för våra patienters bästa”, säger direktör för Cancercentrum Johanna Mattson.

Vårdarbetet håller bevisligen toppnivå

Magnetsjukhuset utgör en referensram för vårdarbetet i hela HUS. Vägen till ett erkännande som Magnetsjukhus började redan 2014. Beredningsarbetet har gjorts genom att utveckla arbetskulturen inom vården, förenhetliga arbetssätten och praxis samt dokumentera vårdarbetets kvalitet.

Den officiella ansökningsprocessen inleddes med att sända in en förhandsansökan och den egentliga ansökan. Ansökan bestod av 50 kriterier som man skulle visa att var uppfyllda i vårdarbetet när ansökan om erkännande som Magnetsjukhus gjordes. I det sista skedet kom ett bedömningsteam från det amerikanska American Nurses Credentialing Center (ANCC) på besök till sjukhuset för att verifiera och fastställa att den utmärkta praxis som beskrivs i kriterierna tillämpas i hela Cancercentrum.

”Erkännandet som Magnetsjukhus är en mycket betydande milstolpe för hela HUS. Cancercentrum är den första av HUS resultatenheter som fått erkännandet. Cancercentrums långsiktiga utveckling av vårdarbetet är ett fint exempel för de resultatenheter som kommer efter och har som mål att ansöka om erkännande som Magnetsjukhus”, säger direktören för HUS Magnetsjukhusprogram Marita Ritmala.

Magnetsjukhus (Magnet Hospital®) är ett erkännande som American Nurses Credentialing Center beviljar sjukhus som likt en magnet drar till sig vårdare och patienter. På ett Magnetsjukhus har vårdarbetet enligt mätningar en utmärkt kvalitet och vårdarna är yrkeskunniga, nöjda med och engagerade i sitt arbete. Ledarskapet är inkluderande och strukturerna som stöder vårdarbetet är fungerande.

Mer information för media:

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst

Kontakter

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

Andra språk

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye