HUS

Ändringarna i HUS servicenät framskrider till beslut i maj

Dela

HUS-sammanslutningens styrelse behandlade som en del av arbetet med servicenätet förändringar i profilen och verksamheten för Lojo och Borgå sjukhus. Enligt förslaget upphör bland annat operationer nattetid och under veckoslut vid Lojo och Borgå sjukhus. I samband med det överförs även förlossningsverksamheten vid Lojo sjukhus till HUS övriga förlossningssjukhus. Ändringarna av profilerna inleds 2026 vid Lojo sjukhus och 2027 vid Borgå sjukhus.

Lojo sjukhus
Lojo sjukhus Heli Kurimo HUS

På sitt möte den 25 mars behandlade HUS-sammanslutningens styrelse förändringar som gäller HUS servicenät. Information om de föreslagna förändringarna gavs den 21 mars. 

Förändringar i servicenätet är nödvändiga för att trygga ekonomin, tillgången på kompetent arbetskraft och tjänster samt patientsäkerheten.  

”Nu är det rätt tid för förändringar i servicenätet, annars kommer vi att hamna i omfattande problem både när det gäller tillgången på personal och ekonomin”, säger HUS-sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava

Åren 2025–2027 är HUS tvungen att anpassa sin ekonomi med sammanlagt cirka 225 miljoner euro. Genom förändringar i servicenätet är målet att uppnå besparingar på cirka 56 miljoner euro 2025–2027.  

Orsakerna till ändringen av profilen i synnerhet för Lojo sjukhus är också betydande utmaningar att driva behövliga jourringar för anestesi- och barnläkare, vilket är en absolut förutsättning för att kunna garantera patientsäkerheten inom den operativa verksamheten och förlossningsverksamheten.  

Sammanslutningens styrelse behandlade de planerade förändringarna i servicenätet. De baserar sig på en noggrann analys av tillgången på personal, ändamålsenligt ordnad operativ verksamhet och tillgången på tjänster. På mötet behandlades också konsekvenserna för den prehospitala akutsjukvården och sjuktransporterna samt tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. 

HUS arbete med servicenätet gäller alla HUS enheter och sjukhus. HUS servicenät är en del av hela Nylands servicenät och förändringarna planeras i samarbete med Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad.  

HUS-sammanslutningens styrelse kommer att fatta beslut i frågan på sitt möte den 6 maj.  

Övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan. 

Efter justering av protokollet publiceras mötets beslut på https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm   

Sammanslutningens styrelse höll sitt möte den 25 mars 2024.  

Kontakter

sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava, tfn 040 504 5851

verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt via assistent Kaarina Heikinheimo tfn 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

Andra språk

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye