HUS

Antibiotika som tas via munnen är till nytta vid operation av ändtarmscancer

Dela

Enligt en nyligen publicerad studie minskar antibiotika som tas via munnen komplikationer i samband med operation, infektioner i operationsområdet och anastomosläckage, det vill säga läckage i den tarmskarv som skapas vid operationer av ändtarmscancer.

Förberedelse av tarmen inför operation genom antibiotika som tas via munnen har diskuterats livligt av tarmkirurger under de senaste åren. Förberedelse med antibiotika används i bred omfattning i USA, men i Europa har användningen hittills varit mindre på grund av motstridiga bevis. I undersökningen MOBILE som tidigare genomförts vid flera sjukhus i Finland konstaterades att förberedelse av tarmen genom antibiotika som tas via munnen och drickbart tarmtömningsmedel inte minskade komplikationerna eller anastomosläckage vid tjocktarmskirurgi. Ingen studie som fokuserar på tjocktarmskirurgi har gjorts tidigare. Den nyligen publicerade studien MOBILE2 hade som mål att utreda vilka effekter antibiotika som tas via munnen har för komplikationer i samband med operation av ändtarmscancer.

Studien som publicerades den 20 mars 2024 i den ansedda kirurgiska tidskriften JAMA Surgery har genomförts som ett samarbete mellan Helsingfors, Tammerfors och Åbo universitetssjukhus. I studien deltog cirka 600 patienter som kom in för en operation på grund av tumör i ändtarmen. Hälften av deltagarna valdes slumpmässigt ut att få antibiotika som tas via munnen dagen före operationen och hälften fick placebo med identiskt utseende. 

”De patienter som fick antibiotika hade betydligt mindre komplikationer i samband med operationen, infektioner i operationsområdet och anastomosläckage. Inga särskilda biverkningar av antibiotika observerades”, berättar specialistläkare i gastroenterologisk kirurgi, docent Laura Koskenvuo från HUS.

Förberedelse med antibiotika ger också ekonomisk nytta

Anastomosläckage är en allvarlig komplikation och kostnaderna för behandling av det uppskattas vara till och med 40 000 euro per patient. I studien hade 14 procent i kontrollgruppen anastomosläckage medan endast sex procent i gruppen som fått antibiotika. 

”Tretton patienter behöver alltså få förberedelse med antibiotika som tas via munnen för att vi ska förhindra ett fall av anastomosläckage. Eftersom den antibiotika som används är billig, kostar förebyggande av ett anastomosläckage mindre än hundra euro” berättar specialistläkare i gastroenterologisk kirurgi, avdelningsöverläkare, docent Ville Sallinen från HUS. 
 
Forskarna rekommenderar också att användningen av antibiotika som tas via munnen ska utökas i Finland för patienter som kommer in för operationer i ändtarmen. 

Studien finansierades av Statlig forskningsfinansiering (VTR), Cancerstiftelsen och Sydvästra Finlands Cancerförening.

Länk till publikationen: Morbidity After Mechanical Bowel Preparation and Oral Antibiotics Prior to Rectal Resection: The MOBILE2 Randomized Clinical Trial | Infectious Diseases | JAMA Surgery | JAMA Network

Kontakter

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

Andra språk

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye