Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Multilitteracitet och mångsidigt samarbete i biblioteken får 1,9 miljoner euro i statsunderstöd

Dela

Regionförvaltningsverken beviljade sammanlagt 1 923 000 euro i statsunderstöd för utvecklingen av regionala och lokala bibliotek i mars 2024. Med den beviljade finansieringen skapas nya koncept för bättre genomslag av bibliotekstjänsterna och för hållbar utveckling.

Totalt 123 ansökningar från hela Finland lämnades in i ansökningsrundan som ordnades i mars 2024, vilket är en ökning jämfört med fjolåret. Sammanlagt 96 projekt fick finansiering med målen att främja intresset för läsning, läskunnighet och kontinuerligt lärande samt att utveckla biblioteken som främjare av aktivt medborgarskap, delaktighet, demokrati och yttrandefrihet.

Samarbete ökar bibliotekens genomslag

Samarbetet som nämns i bibliotekslagen har långa traditioner både inom biblioteksnätverket och mellan biblioteken och andra aktörer. Samarbetet sträcker sig till projekt där inte bara det bibliotek som erhåller finansiering kan delta, utan även bibliotek från ett eller flera landskap eller grannkommuner.

En del av projekten har som mål att skapa nya sektorsövergripande samarbetsformer, till exempel med den kommunala småbarnspedagogiken eller med välfärdsområdet. De arbetsmetoder och tillvägagångssätt som har utvecklats i projekt som främjar läsning och demokrati kommer framöver att kunna användas i vardagen inte bara av projektaktörerna utan också av alla andra bibliotek.

Multilitteracitet, demokrati och utvärdering av lokaler

I ansökningsrundan finansierades flera gemensamma projekt vars mål är allt från främjande av multilitteracitet och demokrati till utvärdering av bibliotekslokaler.

Omfattande samarbete för att utveckla strukturerna för att främja läskunnigheten görs i:

  • projektet Läsberedskap enligt Lapplandsmodellen i Enare, samarbete mellan alla bibliotek i Lappland
  • Hela Helmet läser-projektet i Esbo, samarbete i huvudstadsregionen
  • Små tår på ordstigen-projektet i Kouvola, samarbete i Kymmenedalen.

Sex bibliotek i Valkeakoski testar olika former av demokratiarbete i projektet Gemensamma spångar för demokratiarbetet – vardagliga experiment i bibliotek i Södra Birkaland.

Inom projektet Biblioteket i förändring, föränderliga lokaler i S:t Michel utvärderas bibliotekslokalerna i tre landskap i Östra Finland och visioneras om deras framtid.

Samarbetet mellan biblioteken intensifieras i Kajanaland genom två projekt:

  • alla bibliotek i Kajanaland deltar i Kajana-projektet Oktetten klingar
  • projektet Bibliotekssamarbetet i hjärtat av Kajanaland i Paltamo intensifierar samarbetet mellan tre kommuner i Kajanaland med sikte på en gemensam ledning för biblioteksväsendet.

Projekten ger också extra resurser till bibliotekens traditionella viktiga arbete med att främja läskunnigheten. Läskunnigheten som utvecklats till multilitteracitet med alla dess målgrupper, från småbarn till åldringar och allt däremellan, kräver mycket av biblioteken. Behovet av att utveckla riktade koncept för olika grupper är uppenbart.

Ett utvecklingsområde är att fortsätta det påbörjade samarbetet mellan biblioteken och andra stadiets läroinrättningar för att främja läskunnigheten. Exempel på projekt som fokuserar på den här målgruppen under den pågående finansieringsrundan är bland annat Andra stadiets läsfest i Kalajoki, Kontakt av andra graden i Lappo och Läskroken – medie- och läskunnighetsprojekt för andra stadiet i Pihtipudas.

Dessutom utvecklas nya koncept för mediebildning och mediefostran i flera av de finansierade projekten. I flera bibliotek skapas också koncept för att erbjuda digitalt stöd. Då befolkningen åldras finns det behov att utveckla bibliotekstjänsterna så att de är tillgängliga även för dem som inte själva kan besöka biblioteket.

Beviljade understöd efter region

På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
överinspektör Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
överinspektör för biblioteksväsendet Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Regionförvaltningsverket i Lappland:
överinspektör för biblioteksväsendet Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 066

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
överinspektör för biblioteksväsendet Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 
överinspektör för biblioteksväsende Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843
överinspektör för biblioteksväsendet Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenskspråkiga och tvåspråkiga projekt
överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@rfv.fi.

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Myndigheternas och producentorganisationernas gemensamma lägesbild av jordbrukets investeringar och djursjukdomar16.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade måndagen 15 april ett forum om gårds- och tillståndstillsyn gemensamt för myndigheterna och producentorganisationerna, för att där skapa en lägesbild över jordbruket, djurhållningen och investeringarna i området. Också det aktuella djursjukdomsläget och bekämpningsåtgärderna lyftes upp i diskussionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye