Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Inventeringen av fostrans- och utbildningssektorns ICT-utrustning har slutförts

Dela

Inventeringen av ICT-utrustning som tillhör fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad och tilläggsutredningarna har slutförts. Av sektorns 131 144 ICT-apparater inventerades 127 033 (97 procent) i ICT-utrustningsregistret.

Fostrans- och utbildningssektorns ICT-utrustning inventeras en gång om året. Den inventerade utrustningen består av datorer, bildskärmar, projektorer och kringutrustning. I inventeringsprocessen i tre steg inventeras utrustningen i sektorns ICT-utrustningsregister. Utrustning som inte inventeras under inventeringsperioden blir föremål för en särskild utredning. Av sektorns ICT-apparater har personalen tillgång till cirka 10 000 apparater och resten används av de lärande.
 
”Inventeringsprocessen är enorm. Sektorn har verksamhet på över 600 adresser och inventeringar görs bland annat i fler än 300 daghem och 100 skolor. Tidigare gjordes inventeringar decentraliserat och manuellt. Under de senaste åren har en elektronisk inventering av apparater som är anslutna till nätverket och en enhetlig databas med rapporteringsverktyg byggts upp till stöd för processen. Det rör sig om betydande förbättringar som inte endast möjliggör automatisering, utan även uppföljning i realtid och på sektornivå av hur inventeringen framskrider”, konstaterar sektorchef Satu Järvenkallas. 
 
Utanför inventeringen år 2023 och tilläggsutredningen i början av år 2024 föll tre procent av ICT-apparatbeståndet. Det finns till exempel apparater som är under reparation eller som väntar på att kasseras. 

”Mycket arbete har lagts ner vid sektorn för att grundligt utreda frågan. Det behövs emellertid ytterligare utveckling för att uppgifterna om sektorns ICT-apparater snabbt och heltäckande ska kunna uppdateras i registret.”
 
Nästa inventeringsprocess startar på hösten 2024. 

”Vi utvecklar sektorns inventeringsprocess varje år så att den är så ändamålsenlig som möjligt för enheterna och inte tar orimligt mycket tid från det grundläggande arbetet. Jag vill passa på att tacka fostrans- och utbildningssektorns personal för deras arbete. Tack vare det är inventeringen nu så aktuell som möjligt”, säger Järvenkallas.

För mer information:
Satu Järvenkallas, tfn 09 310 86 200

Nyckelord

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.5.202417.5.2024 11:05:44 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteiden mukaiset euromäärät lukuvuodelle 2024–2025. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: päätös Etu-Töölön lukion Etu-Töölössä osoitteessa Runeberginkatu 14-16 sijaitsevien väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös Punavuoressa osoitteessa Iso Roobertinkatu 21-25 sijaitsevien Ressun IB-lukion väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös Pitäjänmäellä osoitteessa Sylvesterintie 10 sijaitsevan Sophie Mannerheimin koulun lisätilan tarveselvityksestä lausunto osoitteessa Runonlaulajantie 40 sijaitsevan Kannelmäen peruskoulun toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.5.202410.5.2024 08:43:33 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. toukokuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa talousarvion vuoden 2024 ensimmäinen toteutumisennuste ja lausunto vuoden 2023 arviointikertomuksesta. Tilahankkeista esityslistalla on päätös Maunulassa osoitteessa Maunulanmäki 5 sijaitsevien suomen- ja ruotsinkielisten ala-aste- ja esiopetustilojen perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Kruununhakaan osoitteeseen Maurinkatu 1 toteutettavien päiväkotitilojen hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Käpylässä osoitteessa Louhentie 3 sijaitsevan Yhtenäiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Taka-Töölössä osoitteessa Stenbäcki

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye