Suomen Pankki

Minskad tillväxttakt för utlåningen till bostadsbolag

Dela
Minskad tillväxttakt för utlåningen till bostadsbolag

Utlåningen till bostadsbolag1 utgjorde 43,9 miljarder euro vid utgången av februari 2024. Vid utgången av 2023 var 22,8 miljarder euro av dessa lån på hushållens ansvar, vilket motsvarade 52 % av samtliga bostadsbolagslån.2 I och med att räntorna stigit och byggandet mattats av har tillväxttakten för utlåningen till bostadsbolag minskat kraftigt. Vid utgången av februari var den årliga tillväxttakten 3,2 %. Även om tillväxttakten för utlåningen till bostadsbolag har mattats av betydligt, ökar de utestående bostadsbolagslånen snabbare än utlåningen till hushåll (–1,0 %) och företag3 (0,7 %).

I februari 2024 lyfte bostadsbolagen nya lån4 för 350 miljoner euro, vilket är 11,5 % mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. När räntorna stigit har bostadsbolagen flitigt omförhandlat sina lån. Under de senaste tolv månaderna omförhandlade bostadsbolagen lån till ett värde av sammanlagt 5,6 miljarder euro. Motsvarande siffra för ett år sedan var 4,8 miljarder euro, varför ökningen i omförhandlade bostadsbolagslån var 14,9 % under ett år.

Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadsbolagslån var 4,73 % i februari 2024. Även om räntan på nya utbetalningar av lån har sjunkit från slutet av 2023, var den fortfarande högre än ett år tidigare (4 %). Vid utgången av februari 2024 var genomsnittsräntan på utlåningen till bostadsbolag 4,51 %; den var lägre än räntan på utlåningen till företag (exkl. bostadsbolag) (4,97 %) och hushåll (4,63 %). Räntan på hushållens utestående bostadslån (4,08 %) var lägre än räntan på utlåningen till bostadsbolag.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i februari 2024 nya bostadslån för 0,9 miljarder euro, vilket är 60 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 90 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från januari och var 4,37 % i februari. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av februari 2024 till 106,2 miljarder euro och årsökningen var –1,4 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,6 miljarder euro. Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 17,8 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari.

De finländska företagen5 lyfte i februari nya lån6 för 1,0 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån sjönk från januari och var 5,37 %. Det utestående beloppet av lån till finländska företag uppgick vid slutet av februari till 63,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 108,0 miljarder euro vid slutet av februari 2024 och genomsnittsräntan var 1,29 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 67,6 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 12,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 1 630 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i februari 3,45 %.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
  • Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 29.4.2024 kl. 10.

[1] Bostadsbolagen, dvs. sektorn bostadssamfund omfattar alla enheter för boende av sammanslutningstyp, såsom övriga offentliga bostadssamfund. Bostadsaktiebolagens (nationella privata bostadsaktiebolag) lån omfattar ca 57 % av bostadssamfundens utestående lån. Återstoden består huvudsakligen av lån till övriga offentliga bostadssamfund och lån till övriga nationella privata bostadssamfund. Övriga bostadssamfund (än bostadsaktiebolag) omfattar bl.a. privata hyresbostadskoncerner, fastighetssammanslutningar, offentliga, huvudsakligen kommunala hyresbostadsbolag och samfund som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) utnämnt som allmännyttiga, såsom uthyrare av bostäder. Statistikcentralen ansvarar för sektorindelningen.

[2] Uppgifterna om bostadsaktiebolagslån har erhållits från Statistikcentralens publikation Finansräkenskaper publicerad 28.3.2024.

[3] Exkl. bostadsbolag.

[4] Exkl. konto- och kortkrediter.

[5] Exkl. bostadsbolag.

[6] Exkl. konto- och kortkrediter.

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Medialle: BOFIT julkaisee Kiinan talouden ennusteen maanantaina 22.4.18.4.2024 10:15:15 EEST | Kutsu

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT julkaisee ennusteen Kiinan talouden kehityksestä maanantaina 22.4.2024 kello 13. Ennuste julkaistaan osoitteessa bofit.fi. Median edustajien on mahdollista saada ennuste embargolla maanantaina aamupäivällä. Pyydämme ilmoittautumaan embargojakelulistalle viimeistään maanantaina 22.4. klo 9.00. Ilmoittaudu embargojakelulistalle BOFIT julkaisee ennusteen Kiinan talouskehityksestä keväisin ja syksyisin. Lisätiedot: Suomen Pankin viestintä, media@bof.fi, p. 09 183 2101.

Meri Obstbaum appointed Adviser to the Board of the Bank of Finland, and Kimmo Virolainen’s position as Adviser to the Board was renewed17.4.2024 15:00:00 EEST | Press release

The Board of the Bank of Finland has appointed Meri Obstbaum, DSc (Econ. & Bus. Adm.), and Kimmo Virolainen, DSc (Econ. & Bus. Adm.), as Advisers to the Board. These appointments are for a five-year term. Obstbaum will also head the Bank’s Monetary Policy Preparation Process. Virolainen will head the Bank’s International Economic Policy Process.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye