Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Verksamhetsstatistiken över de allmänna biblioteken 2023 visar rekordsiffror för utlåningen av barnlitteratur

Dela

Bibliotekens färska verksamhetsstatistik visar 2023 som det första normala verksamhetsåret utan coronabegränsningar. De största förändringarna syns i evenemangen, som blir allt fler och som har ett ökande antal deltagare. På det hela taget var året jämnt även om vissa lånerekord till och med överträffades.

Finländarna gjorde sammanlagt 83 miljoner lån i biblioteken 2023. Utlåningen av böcker har överskridit siffrorna för åren före coronapandemin: senast lånades lika många böcker 2009. Siffrorna förklaras av att barn- och ungdomslitteraturen blir allt populärare. Även det här statistikåret lånades skönlitteratur och facklitteratur för barn mer än någonsin tidigare, sammanlagt drygt 36 miljoner gånger i hela landet. Utlåningen av skönlitteratur för vuxna har stigit till samma nivå som 2016–2018.

Det gjordes över 47,7 miljoner besök i biblioteken 2023. Besöken ökade med 16 procent jämfört med året innan. Frånsidan med de stigande låne- och besökssiffrorna är stora skillnader mellan kommunerna. I en del kommuner har biblioteket överskridit nivån före pandemin, medan siffrorna i en del kommuner inte har ökat nämnvärt under de senaste åren.

E-tidningarnas popularitet fortsatte att öka tack vare distanstjänsterna. Antalet användningsgånger av e-tidningar uppgick till 7,4 miljoner och användningen ökade med 25 procent. E-böcker lånades 1,8 miljoner gånger, vilket innebär en ökning med 11 procent. I antalet timmar för meröppet syntes inte längre en sådan topp som tidigare år, vilket tyder på att meröppna bibliotek är en basservice i de flesta kommunerna.

År 2023 ordnades 81 500 evenemang och utbildningar på biblioteken, vilket är 22 procent mer än året innan. Bibliotekens evenemang och utbildningar hade närmare 1,5 miljoner deltagare. Tre av fem evenemang som biblioteken ordnade var riktade till barn, ungdomar och familjer. Lika många evenemang hängde ihop med temat att främja läsning och litteratur.

Statistik över de allmänna biblioteken för 2023 har publicerats 3.4.2024 på adressen tilastot.kirjastot.fi.

 

Mer information enligt region:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland:
Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538
Marko Ojala, tfn 0295 016 175

Regionförvaltningsverket i Östra Finland:
Virpi Launonen, tfn 0295 016 845
Mervi Hotokka, tfn 0295 016 594

Regionförvaltningsverket i Lappland:
Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 395

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Anu Ojaranta, tfn 0295 018 302

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland:
Jonna Toukonen, tfn 0295 018 222
Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenska enheten för bildningsväsendet:
Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Myndigheternas och producentorganisationernas gemensamma lägesbild av jordbrukets investeringar och djursjukdomar16.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade måndagen 15 april ett forum om gårds- och tillståndstillsyn gemensamt för myndigheterna och producentorganisationerna, för att där skapa en lägesbild över jordbruket, djurhållningen och investeringarna i området. Också det aktuella djursjukdomsläget och bekämpningsåtgärderna lyftes upp i diskussionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye