Suomen ympäristökeskus

Ett omfattande och mångsidigt informationspaket om Finlands bergsnatur har publicerats

Dela

Information om bergsområden som är värdefulla med tanke på natur- och landskapsvården i Finland har samlats i en omfångsrik publikation, som omfattar över tusen bergsområden av olika storlek. I inventeringen hittades 1 286 nationellt värdefulla bergsområden med särskilt representativa geologiska, biologiska och landskapsmässiga drag. De förekommer mest i Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Södra Savolax, Mellersta Finland och Lappland.

Skivformad kvartsitbergart i Luppovaara, Tervola, sydvästra Lappland.
Skivformad kvartsitbergart i Luppovaara, Tervola, sydvästra Lappland. Jukka Husa

Publikationen är en tvådelad slutrapport om inventeringen av bergsområden som är värdefulla med tanke på natur- och landskapsvården. Den har gjorts på uppdrag av miljöministeriet i största delen av vårt land med undantag av Åland, största delen av skärgården och Övre Lappland. I regel har inventeringen inte utvidgats till befintliga skyddsområden, såsom nationalparker, naturreservat och andra särskilda skyddsområden.

Den nu färdigställda slutrapporten om nationellt värdefulla bergsområden ersätter de tidigare regionsspecifika rapporterna. Rapporterna har fungerat som kunskapsunderlag och bakgrundsmaterial i planeringen av områdesanvändningen och i kommunernas tillståndsförfarande enligt marktäktslagen.

Klassificeringen hjälpte till att identifiera värdefulla områden

Inventeringsmaterialet för nationellt värdefulla bergsområden (värdeklasserna 1–4) omfattar sammanlagt 1 286 bergsområden med en sammanlagd areal på cirka 137 000 hektar. De bergsområden som hör till värdeklasserna 1–2 representerar den mest värdefulla delen av materialet. Till dessa värdeklasser hör sammanlagt 186 objekt som representerar cirka 15 procent av den totala mängden nationellt värdefullt bergmaterial.

De bergsområden som klassificerats som nationellt värdefulla är på grund av sina geologiska, biologiska och landskapsmässiga drag mycket olika och mångformiga. Materialet innehåller bergsobjekt som är geologiskt intressanta och viktiga för vetenskapen och forskningen samt bergsnatur som innehåller biologiskt mångfaldiga, hotade och sällsynta arter. Materialet presenterar också ett stort antal bergsformer och jordlager som har betydelse som natursevärdheter eller betydande landskapsvärde.

I rapporten presenteras de nationellt värdefulla bergsområdenas regionala drag och skillnader. Nationellt värdefulla bergsområden förekommer mest i Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Södra Savolax, Mellersta Finland och Lappland. Minst finns de på den klippfattiga västkusten från Satakunta till Norra Österbotten.

Det enorma kartläggningsarbetet har sammanställts

Inventeringens terrängarbeten gjordes 1992–2004 och delresultaten publicerades 1992–2015 som regionsspecifika rapporter. Den nu färdigställda slutrapporten ersätter de tidigare publicerade regionsspecifika rapporterna. På grund av materialets omfattning är publikationen endast tillgänglig i elektronisk form. Slutrapportens två delar bildar en helhet på sammanlagt 5 447 sidor.

Inventeringens mest betydande samhälleliga och naturskyddsmässiga inverkan syns numera i landskapsplanerna. Cirka 20 procent av de nationellt värdefulla bergsområdenas sammanlagda areal har numera skyddats som statliga eller privata skyddsområden eller som en del av Natura 2000-nätverket.

Publikationen kan läsas på miljöförvaltningens webbplats (på finska): Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet : Loppuraportti Osa I (urn.fi) 

Information om berg och bergsnatur finns också på adressen: Geologisk mångfald (ymparisto.fi) (på finska)

Kontakter

Bilder

Skivformad kvartsitbergart i Luppovaara, Tervola, sydvästra Lappland.
Skivformad kvartsitbergart i Luppovaara, Tervola, sydvästra Lappland.
Ladda ned bild

Andra språk

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Finnish Ecosystem Observatory makes nature data accessible to all22.4.2024 15:13:39 EEST | Press release

The significance of nature data in society has grown significantly in recent years, as decision-making often requires more accurate, up-to-date, and diverse information about nature. The Finnish Ecosystem Observatory project has responded to society's information needs by, for example, building the Finnish Nature Information Hub website. In addition, a group bringing together different organisations has been established to coordinate nature information.

Finlands ekosystemobservatorium gör naturinformationen tillgänglig för alla22.4.2024 12:50:17 EEST | Tiedote

Behovet av naturinformation i samhället har de senaste åren ökat kraftigt, eftersom beslutsfattande ofta kräver allt mer exakt, aktuell och mångsidig information om naturen. Inom ramen för det finska ekosystemobservatorieprojektet har samhällets informationsbehov bland annat mötts genom att bygga en gemensam och omfattande plattform, Luontotieto.fi. Dessutom har projektet lett till att en samordningsgrupp för naturinformation har bildats, vilket tidigare inte funnits i Finland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye