HUS

Året på HUS 2023: Antalet patienter ökade och rekommendationsindexet steg

Dela

Antalet patienter och personal vid HUS ökade 2023. Även kund- och personalnöjdheten förbättrades. Däremot var det ekonomiska resultatet negativt och förlusten uppgick till 111 miljoner euro.

Mejlans campusområde
Mejlans campusområde Mikko Hinkkanen HUS

Vid HUS vårdades 2023 sammanlagt nästan 700 000 patienter inom den specialiserade sjukvården och på samjourerna. Antalet patienter inom den specialiserade sjukvården ökade med över tre procent jämfört med föregående år.

Patienterna var nöjda med vården eftersom HUS NPS-rekommendationsindex steg till 79.

HUS personalstyrka ökade jämfört med i fjol och i slutet av året arbetade nästan 27 000 personer på HUS. Mest ökade mängden vårdpersonal. Personalstabiliteten och tillgången på personal förbättrades och även sjukfrånvaron minskade. 

Finansieringsmodellen förändrades – resultatet visade ett underskott på 111 miljoner euro 

De mest betydande förändringarna 2023 var ändringen av HUS finansieringsmodell i och med social- och hälsovårdsreformen. HUS får nu sin finansiering direkt från välfärdsområdena och Helsingfors stad i enlighet med den ekonomiska ramen i stället för den tidigare prestationsbaserade faktureringen. År 2023 uppvisade HUS ekonomi ett underskott på över 111 miljoner euro. 

HUS årsberättelse för 2023 har nyss publicerats på vår webbplats https://www.hus.fi/sv/om-oss/arsberattelser/aret-pa-hus-2023.  

I årsberättelsen finns de viktigaste siffrorna och händelserna för 2023. Bokslutet och verksamhetsberättelsen finns som bilagor till årsberättelsen. 

För mer information: 
Kontaktuppgifter till HUS medietjänst

Nyckelord

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

Andra språk

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye