Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nya kartfunktioner i e-tjänsten för miljötillstånd från och med den 2 april 2024

Dela

De nya kartfunktionerna gör det enklare att utnyttja miljöförvaltningens geodatamaterial i ansökan om miljötillstånd eller vattenhushållningstillstånd. I fortsättningen behöver man alltså inte söka efter separat kartmaterial i andra tjänster.

I e-tjänsten för miljötillstånd är det möjligt att göra ansökningar och anmälningar enligt vattenlagen och miljöskyddslagen elektroniskt och att under behandlingen ha kontakt med myndigheten i sådana ärenden som faller inom regionförvaltningsverkets behörighet.

Nya kartfunktioner

Med hjälp av funktionen Lägeskarta kan man märka ut verksamhets- eller projektområdet samt övriga konstruktioner som hänför sig till projektet eller verksamheten på en karta. De avgränsningar enligt skala och markeringar som gjorts skapar en lägeskarta som utgör bilaga till ansökan. 

Med hjälp av Temakarta-funktionerna kan man söka miljöinformation om projektets eller verksamhetens influensområde eller närområde genom att ändra skalan. Temakarta-funktionerna använder miljöförvaltningens geodatamaterial som innehåller information om naturskyddsområden, vattendrag och grundvattenområden. Till ansökan fogas på basis av den skala som valts för kartan en lista på den miljöinformation som finns samt en kartbilaga med motsvarande miljöinformation.

När man har tagit i bruk kartfunktionerna kan ansökan inte skickas in förrän lägeskartan eller eventuella temakartor har markerats som färdiga. Temakarta-funktionerna är inte tillgängliga vid enklare ansökningsärenden. Detaljerade anvisningar om användningen av de nya funktionerna finns på ansökningsblanketten i e-tjänsten för miljötillstånd. 

E-tjänsten för miljötillstånd hittar du bland regionförvaltningens e-tjänster på adressen https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi.

Kontaktinformation för frågor om användningen av e-tjänsten och vid felsituationer: 
y-lupapalvelu@avi.fi.

Mer information
Sari Björkbacka, projektledare, tfn 0295 017 330, fornamn.efternamn@rfv.fi,
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Myndigheternas och producentorganisationernas gemensamma lägesbild av jordbrukets investeringar och djursjukdomar16.4.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade måndagen 15 april ett forum om gårds- och tillståndstillsyn gemensamt för myndigheterna och producentorganisationerna, för att där skapa en lägesbild över jordbruket, djurhållningen och investeringarna i området. Också det aktuella djursjukdomsläget och bekämpningsåtgärderna lyftes upp i diskussionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye