Suomen ympäristökeskus

Vinterövervakning av Östersjön: halterna av fosfatfosfor är ställvis rekordhöga

Dela

Under havsforskningsfartyget Arandas årliga vinterövervakningsresa observerades, att syreproblemen i Östersjöns huvudbassäng fortsätter och att fosfathalterna i ytskiktet är höga. I Finska viken var syreläget relativt bra, men fosfathalten i ytskiktet var högre än någonsin under de senaste 30 åren. Även i Skärgårdshavet var halterna av näring högre än normalt.

Forskningsfartyget Aranda i Januari 2024.
Forskningsfartyget Aranda i Januari 2024. Ilkka Lastumäki, Finlands miljöcentral

I Finska viken hade salthalten i ytskiktet stigit rekordhögt och vid största delen av mätstationerna var fosfathalterna de högsta under uppföljningshistorien. Rekordhöga fosfathalter uppmättes nu på ett betydligt större område än i fjol. Orsaken till den ökade fosfathalten är de näringsrika vattenmassorna som färdats från Östersjöns huvudbassäng till Finska viken och blandningen av dem. Å andra sidan förbättrar blandningen av vattenskikten syreläget i djupvattnet och syrebrist påträffades endast i Finska vikens mynning.

Halterna av upplöst kväve och fosfatfosfor i Skärgårdshavet hade ställvis rekordhöga värden för vintern. De exceptionellt höga halterna berodde sannolikt på näringsrikt vatten som strömmade från Finska viken till Skärgårdshavet.

I Bottenhavets djup har syrehalten sjunkit och näringshalterna i djupvattnet är ställvis höga. Ökningen av näringshalterna i Bottenhavet började i början av 2000-talet och fortsätter fortfarande.

I Kvarken och Bottenviken var närings- och syreläget på typisk nivå för vintern.

Syreläget i Östersjöns huvudbassäng var fortfarande svagt. Huvudbassängens nordvästra del var kraftigt skiktad och vattnet var syrefritt på över 60 meters djup. I bassängens nordöstra kant observerades syrefritt vatten först under 90–95 meter. Fosfathalten i ytskiktet var högre än normalt under vintern, vilket sannolikt beror på att vattenmassorna blandats på grund av stormar.

null
Bild 1. Fosfathalten (mikromol per liter) i ytskiktet (1 m) i mellersta Finska viken vid stationen LL7 vintertid (1.12–1.2) åren 1991–2024. Finlands miljöcentral
null
Bild 2. Vattenskiktets syrehalt (milliliter syre per liter) från Bornholm till Bottenviken (till vänster) och från Bornholm till Finska viken (till höger) i januari 2024. Finlands miljöcentral
null
Bild 3. Fosfathalten i Östersjöns ytvatten (mikromol per liter) vintertid 2024 och 2023. Finlands miljöcentral
null
Bild 4. Halten av kväve i Östersjöns ytvatten (mikromol per liter) vintertid 2024 och 2023. Finlands miljöcentral

Effekterna av decembers saltpuls torde bli små

Via de danska sunden kom en saltpuls till Östersjön i december 2023 och den har förbättrat syreläget i Bornholmsdjupet. Saltpulsen i december var måttlig, cirka 80 km3. Effekterna blir betydligt mindre än effekterna av saltpulsen som kom 2014 och som hade en volym på 300 km3. Saltpulsens effekter syns sannolikt i norra delen av Östersjöns huvudbassäng under senvåren eller försommaren.

Buller och skadliga ämnen följs också upp på Aranda

Arandas vinterövervakningsresa gick genom Finska viken, Skärgårdshavet, norra delen av Östersjöns huvudbassäng, Ålands hav, Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Under resan samlade man förutom information om närings- och syresituationen även in uppgifter om bland annat skadliga kemikalier och undervattensbuller.

Enligt uppföljningen av buller har det lågfrekventa bullret ökat i Finska viken och i norra Östersjöns huvudbassäng. Lågfrekvent buller orsakar stress bland annat för fiskar och musslor och stör organismer som använder ljud i sin kommunikation och jakt.

Vid uppföljningen av skadliga ämnen i ytvattnet konstaterades endast mycket lite olja. Oljehalterna har fortsättningsvis hållits under gränsvärdet 1 mikrogram per liter.  Perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS) som används som beläggningsmedel ackumuleras på bottnen i centrala Bottenhavet i betydligt större utsträckning än vid Finlands övriga övervakningsstationer i Östersjön. I östra Finska viken ackumuleras mer polyklorerade dioxiner och furaner på botten än i andra områden.

Aranda åker på sin nästa övervakningsresa den 16 april. Under resan följer man bland annat hur vårblomningen av växtplankton framskrider.

Nyckelord

Kontakter

Skärgårdshavet, Bottenviken och Östersjöns huvudbassäng:
Äldre forskare, resechef Pekka Kotilainen, tfn +358 295 251 317, fornamn.efternamn@syke.fi

Finska viken, skadliga kemikalier, undervattensbuller:
Ledande forskare, resechef Harri Kankaanpää, Finlands miljöcentral, tfn. 0295 251 258, fornamn.efternamn@syke.fi

Kommunikationsspecialist Eija Järvinen, tfn: +358 295 251 242, fornamn.efternamn@syke.fi

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Bild 1. Fosfathalten (mikromol per liter) i ytskiktet (1 m) i mellersta Finska viken vid stationen LL7 vintertid (1.12–1.2) åren 1991–2024.
Bild 1. Fosfathalten (mikromol per liter) i ytskiktet (1 m) i mellersta Finska viken vid stationen LL7 vintertid (1.12–1.2) åren 1991–2024.
Ladda ned bild
Bild 2. Vattenskiktets syrehalt (milliliter syre per liter) från Bornholm till Bottenviken (till vänster) och från Bornholm till Finska viken (till höger) i januari 2024.
Bild 2. Vattenskiktets syrehalt (milliliter syre per liter) från Bornholm till Bottenviken (till vänster) och från Bornholm till Finska viken (till höger) i januari 2024.
Ladda ned bild
Bild 3. Fosfathalten i Östersjöns ytvatten (mikromol per liter) vintertid 2024 och 2023.
Bild 3. Fosfathalten i Östersjöns ytvatten (mikromol per liter) vintertid 2024 och 2023.
Ladda ned bild
Bild 4. Halten av kväve i Östersjöns ytvatten (mikromol per liter) vintertid 2024 och 2023.
Bild 4. Halten av kväve i Östersjöns ytvatten (mikromol per liter) vintertid 2024 och 2023.
Ladda ned bild
Forskningsfartyget Aranda i Januari 2024.
Forskningsfartyget Aranda i Januari 2024.
Ladda ned bild
Forskningsfartyget Aranda i Januari 2024.
Forskningsfartyget Aranda i Januari 2024.
Ladda ned bild

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

KORJATTU TIEDOTE: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätevientiä OECD-maiden ulkopuolelle20.5.2024 09:29:17 EEST | Tiedote

Tiedotteessa korjattu asetuksen voimaantulopäivämäärä: asetus tuli voimaan 20.5.2024. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää sen vientiä OECD-maiden ulkopuolelle. Uusi asetus tuo muutoksia myös jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn, jossa siirrytään sähköiseen asiointiin toukokuussa 2026.

Korrigerat pressmeddelande: EU:s nya avfallstransportförordning ska öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av avfall till länder utanför OECD20.5.2024 09:27:25 EEST | Tiedote

Korrigerat pressmeddelande: förordning om transport av avfall (2024/1157) träder i kraft den 20 maj 2024. Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Syftet med EU:s nya avfallstransportförordning är att öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av det till länder utanför OECD. Den nya förordningen medför också ändringar i handläggningen av anmälningar om avfallstransporter, som från och med maj 2026 ska ske på elektronisk väg.

EU:s nya avfallstransportförordning ska öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av avfall till länder utanför OECD20.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Syftet med EU:s nya avfallstransportförordning är att öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av det till länder utanför OECD. Den nya förordningen medför också ändringar i handläggningen av anmälningar om avfallstransporter, som från och med maj 2026 ska ske på elektronisk väg.

KORJATTU TIEDOTE: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätevientiä OECD-maiden ulkopuolelle20.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Tiedotteessa korjattu asetuksen voimaantulopäivämäärä: asetus tuli voimaan 20.5.2024. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää sen vientiä OECD-maiden ulkopuolelle. Uusi asetus tuo muutoksia myös jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn, jossa siirrytään sähköiseen asiointiin toukokuussa 2026.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye