Suomen ympäristökeskus

Finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen halverades nästan på 2000-talet från 14 koldioxidton till 7,7 ton

Dela

Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från de finländska hushållens konsumtionsutgifter minskade betydligt från år 2000 till 2021. Då koldioxidavtrycket per finländare var cirka 14 ton koldioxidekvivalent (Co2e) år 2000, var motsvarande siffra 7,7 ton CO2 år 2021.

Finländarnas genomsnittliga konsumtionsutgifter och koldioxidavtryck enligt konsumtionens delområden 2000–2021
Finländarnas genomsnittliga konsumtionsutgifter och koldioxidavtryck enligt konsumtionens delområden 2000–2021 Finlands Miljöcentral

Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från de finländska hushållens konsumtionsutgifter minskade betydligt från år 2000 till 2021. Då koldioxidavtrycket per finländare var cirka 14 ton koldioxidekvivalent (Co2e) år 2000, var motsvarande siffra 7,7 ton CO2e år 2021.

Bakgrunden till förändringen är att växthusgasutsläppen från produktionen minskar i Finland och utomlands. I Finland har i synnerhet energisektorn blivit renare, vilket återspeglas i all produktion.

De finländska hushållens ökande konsumtion och konsumtionens inriktning på något mer utsläppsintensiva produkter har dock ätit upp en del av effekten av de utsläppsminskningar som uppnåtts inom produktionen.

Under granskningsperioden minskade utsläppen från boendet och den tillhörande energiförbrukningen mest, cirka 60 procent. Förändringen i rörligheten var -43 procent, i konsumtionen av andra varor och tjänster -32 procent och i livsmedlen -17 procent.

De%20finl%E4ndska%20hush%E5llens%20koldioxidavtryck%20enligt%20delomr%E5de%202021
Figur 2: De finländska hushållens koldioxidavtryck enligt delområde 2021. Finlands Miljöcentral

Finlands miljöcentrals tidigare uppskattningar av den finländska konsumtionens genomsnittliga koldioxidavtryck har preciserats.

"Vid beräkningen kan man numera bättre än tidigare beakta bland annat utsläppen från tillverkningen av importerade produkter. Tidigare uppskattade vi att det genomsnittliga koldioxidavtrycket från den finländska konsumtionen var 10,1 ton år 2015. Skillnaden jämfört med den färska siffran för 2021 är cirka 2,4 ton, dvs. en minskning på cirka 24 procent. Av detta förklaras cirka 19 procent av en precisering av modelleringen och 5 procent av en verklig ändring", säger specialforskare Hannu Savolainen vid Finlands miljöcentral.

Människors personliga lösningar när det gäller boende, rörlighet, mat och köp av olika varor och tjänster har stor betydelse för Finlands koldioxidavtryck. Cirka 60 procent av Finlands konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp orsakas av hushållens konsumtion.

"Det är positivt att trots att hushållens konsumtionsutgifter per person ökade mellan åren 2000 och 2021, ökade inte utsläppen i samma takt, utan tvärtom minskade de. Trenden beror i synnerhet på att produktionsteknikerna har blivit koldioxidsnålare än tidigare och att energikällorna har blivit renare. Det är oroväckande att en del av de utsläppsminskningar som uppnåtts inom produktionen går åt till att täcka utsläppseffekterna av den ökade konsumtionen, eftersom finländarnas konsumtion har ökat samtidigt som produktionen blivit renare", säger Savolainen.

Utvecklingen syns särskilt i att varornas andel av finländarnas koldioxidavtryck har ökat från tio till sexton procent under åren 2000–2021.

Varornas%20andel%20av%20finl%E4ndarnas%20genomsnittliga%20koldioxidavtryck
Figur 3: Varornas andel av finländarnas genomsnittliga koldioxidavtryck. Finlands miljöcentral

Forskarna vid Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet har redan tidigare utrett med hurdana styrmedel konsumtionsutsläppen kan minskas nära en hållbar nivå. En del styrmedel kan genomföras nationellt, men eftersom uppskattningsvis 46 procent av finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen uppstår utomlands måste produktionen påverkas på internationellt plan till exempel genom aktivt deltagande i produktpolitiken på EU-nivå.

"Det finns således många områden inom konsumtionen där den goda utvecklingen skulle kunna stärkas. Under det senaste året har klimatstyrningen av konsumtionen dock delvis försvagats. Betydelsen av denna trend och möjligheterna till att rätta till den borde kunna bedömas i fortsättningen", säger utvecklingschef Ari Nissinen vid Finlands miljöcentral.

Nyckelord

Kontakter

Specialforskare, gruppchef Hannu Savolainen, Finlands miljöcentral, tfn 029525 1839, hannu.savolainen@syke.fi

Utvecklingschef Ari Nissinen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1457 ari.nissinen@syke.fi

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Finländarnas genomsnittliga konsumtionsutgifter och koldioxidavtryck enligt konsumtionens delområden 2000–2021
Finländarnas genomsnittliga konsumtionsutgifter och koldioxidavtryck enligt konsumtionens delområden 2000–2021
Ladda ned bild
De finländska hushållens koldioxidavtryck enligt delområde 2021
Figur 2: De finländska hushållens koldioxidavtryck enligt delområde 2021.
Ladda ned bild
Varornas andel av finländarnas genomsnittliga koldioxidavtryck
Figur 3: Varornas andel av finländarnas genomsnittliga koldioxidavtryck.
Ladda ned bild

Länkar

Finlands miljöcentral - Med kunskap skapar vi hopp.

Finlands miljöcentral
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000

https://www.syke.fi/sv-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

KORJATTU TIEDOTE: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätevientiä OECD-maiden ulkopuolelle20.5.2024 09:29:17 EEST | Tiedote

Tiedotteessa korjattu asetuksen voimaantulopäivämäärä: asetus tuli voimaan 20.5.2024. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää sen vientiä OECD-maiden ulkopuolelle. Uusi asetus tuo muutoksia myös jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn, jossa siirrytään sähköiseen asiointiin toukokuussa 2026.

Korrigerat pressmeddelande: EU:s nya avfallstransportförordning ska öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av avfall till länder utanför OECD20.5.2024 09:27:25 EEST | Tiedote

Korrigerat pressmeddelande: förordning om transport av avfall (2024/1157) träder i kraft den 20 maj 2024. Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Syftet med EU:s nya avfallstransportförordning är att öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av det till länder utanför OECD. Den nya förordningen medför också ändringar i handläggningen av anmälningar om avfallstransporter, som från och med maj 2026 ska ske på elektronisk väg.

EU:s nya avfallstransportförordning ska öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av avfall till länder utanför OECD20.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Finlands miljöcentral och miljöministeriet informerar: Syftet med EU:s nya avfallstransportförordning är att öka återvinningen av avfall inom unionen och minska exporten av det till länder utanför OECD. Den nya förordningen medför också ändringar i handläggningen av anmälningar om avfallstransporter, som från och med maj 2026 ska ske på elektronisk väg.

KORJATTU TIEDOTE: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää jätevientiä OECD-maiden ulkopuolelle20.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Tiedotteessa korjattu asetuksen voimaantulopäivämäärä: asetus tuli voimaan 20.5.2024. Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: EU:n uuden jätteensiirtoasetuksen tavoitteena on lisätä jätteen hyödyntämistä unionin sisällä ja vähentää sen vientiä OECD-maiden ulkopuolelle. Uusi asetus tuo muutoksia myös jätesiirtoilmoitusten käsittelyyn, jossa siirrytään sähköiseen asiointiin toukokuussa 2026.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye