Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijoilla ennätyskiinnostus alueen maaseudun kehittämiseen – yritysten kasvua, maa- ja metsätalousyrittäjien osaamista sekä nopeita verkkoyhteyksiä edistetään 3,7 miljoonalla eurolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

EU:n maaseuturahoituksen rahoituskausi 2023–27 lähtee maaseudun kehittämisen osalta käyntiin toden teolla, sillä kauden ensimmäisille kehittämishankkeille on myönnetty rahoitusta. Vuoden 2024 aikana aloittavat hankkeet parantavat alueen yrittäjien ja maataloustuottajien osaamista, edistävät yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuovat nopeita verkkoyhteyksiä maaseudun asukkaiden ja elinkeinoelämän käyttöön.

Mies vetää putkea ojaan.  Kaksi autoa.
Kuvaaja: Tomi Aho

Maaseudun hanketukien haut viime vuonna käynnistyneelle EU-rahoituskaudelle alkoivat syksyn 2023 aikana. Haettavana on ollut rahoitusta muun muassa koulutus- ja tiedonvälityshankkeisiin, laajakaistahankkeisiin sekä elinkeinoja kehittäviin yhteistyöhankkeisiin. Vuoden 2024 tammikuuhun mennessä Pohjanmaan ELY-keskus vastaanotti ennätykselliset 47 kappaletta hankehakemuksia. Hankkeita haettiin yhteensä 7,8 miljoonalla eurolla. Rahoitettavaksi on tähän mennessä valittu yhteensä 29 kehittämishanketta, jotka käynnistyvät vuoden 2024 aikana. Hankkeisiin ollaan myöntämässä rahoitusta noin 3,7 miljoonaa euroa.

- Hankkeita valitessamme peilaamme niiden tavoitteita Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueellisiin painopisteisiin, joita ovat kannattava maatalous, luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen, maaseudun elinkeinojen monipuolistaminen ja kilpailukyvyn vahvistaminen sekä maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, kertoo kehittämisasiantuntija Petri Svanbäck Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Hankkeilla lisää osaamista, digitalisaatiota ja kansainvälisyyttä maaseudulle

Vuonna 2024 aloittavista hankkeista moni tähtää yritysten kasvuun yrittäjien tietotaitoa lisäämällä, kukin eri kohderyhmin ja painopistein. Muun muassa Uskalla kasvaa kestävästi -hankkeessa tuetaan ja rohkaistaan mikroyrityksiä kasvamaan kestävästi ja hyödyntämään kestävyyttä kilpailuvalttina. Joukossa on myös erityisesti maa- ja metsätaloustuottajien liiketoimintaosaamiseen pureutuvia hankkeita, kuten ruotsinkielisen maataloustuottajajärjestön toteuttama Producentkraft.  Metsätilojen omistajanvaihdoksia edistetään Tietotaitoinen aktiivinen metsänomistaja TAIKA-hankkeen avulla.

Maaseuturahoituksella rakennetaan myös kyläverkkoja alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu. Nyt rahoitettavien hankkeiden joukossa tällaisia on neljä, esimerkiksi Köyhäjoen valokuituverkko rakentuu Kaustiselle. Nopeat tietoliikenneyhteydet parantavat alueen työskentely- ja opiskelumahdollisuuksia sekä edistävät alueen yritysten digitaalista kehittymistä.

Hyville hankeideoille on edelleen kysyntää

Maaseudun hanketukien haku jatkuu edelleen vuonna 2024. Haku on jatkuva, ja päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään valintajaksoittain. Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta alkaneella rahoituskaudella on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Vuonna 2024 on käynnissä teemahaku yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin, jotka voivat käsittää esimerkiksi energiatehokkuuden parantamista, vesistöjen kunnostusta tai kylämaisemien hoitoa.

- Suomen tavoitteena on taata EU:n maaseuturahoituksen avulla maaseutualueiden uudistuminen ja monipuolisuus, aktiivinen ruoantuotanto, sekä ilmasto- ja ympäristöviisas maatalous. Tähän tavoitteeseen vastaamme hankerahoituksella, kertoo toimipisteen päällikkö Sirkku Wacklin Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Petri Svanbäck, kehittämisasiantuntija, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 028 632
Sirkku Wacklin, Kokkolan toimipisteen päällikkö, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, 0295 028 642

Kuvat

Linkit

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april: Antalet arbetslösa arbetssökande ökar fortsättningsvis jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns i slutet av april sammanlagt 7 504 arbetslösa arbetssökande. Det är 721 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i april 351 färre än i mars. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,6 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,3 %. Jämfört med mars månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,4 procentenheter. Under april månad fanns det totalt 5 490 lediga arbetsplatser, vilket är 3 139 arbetsplatser (- 36,4 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 833 dvs. 140 fler (+ 20,2 %) än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen vuotta aiempaan verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.5.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 7 504 työtöntä työnhakijaa. Se on 721 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli huhtikuussa 351 vähemmän kuin maaliskuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on edelleen Manner-­Suomen alhaisin (6,6 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,3 %. Maaliskuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja koko maassa 0,4 prosenttiyksikköä. Huhtikuun aikana oli avoinna yhteensä 5 490 työpaikkaa, mikä on 3 139 työpaikkaa (- 36,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 833 eli 140 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 20,2 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: småningom förväntas tillväxt inom näringslivet och arbetsmarknaden i Österbotten och Mellersta Österbotten2.5.2024 09:05:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet har gett ut översikten Regionala utvecklingsutsikter som granskar nuläget inom näringslivet och sysselsättningen samt utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. Inom Österbottens NTM-centrals område dämpas stämningen inom näringslivet av det rådande ekonomiska läget, vilket också återspeglar sig i arbetsmarknaden. Situationen väntas ändå vända till det bättre inom ett år. I Österbotten och Mellersta Österbotten väntar man hoppfullt på att de massiva investeringarna i omställningen till ren energi ska förverkligas.

Alueelliset kehitysnäkymät: elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden odotetaan kääntyvän hiljalleen kasvuun Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla2.5.2024 09:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jossa tarkastellaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden nykytilaa ja lähitulevaisuuden näkymiä. Pohjanmaan ELY-keskusalueella elinkeinoelämän tunnelmia hillitsee vallitseva taloustilanne, mikä heijastuu myös työmarkkinoihin. Tilanteen odotetaan kuitenkin piristyvän vuoden kuluessa. Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle odotetaan toiveikkaina massiivisten puhtaan siirtymän investointien toteutumista.

Sysselsättningsöversikt för mars: Arbetslösheten ökar fortsättningsvis inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)24.4.2024 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns i slutet av mars sammanlagt 7 855 arbetslösa arbetssökande. Det är 835 fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i mars 179 färre än i februari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är dock fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (6,9 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med februari månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet. Under mars månad fanns det totalt 7 879 lediga arbetsplatser, vilket är 3 869 arbetsplatser (- 32,9 %) färre än för ett år sedan. Antalet heltidspermitterade var 1 103 dvs. 251 fler (+ 29,5 %). än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye