Intrum Oy

Velkaongelmat kasvoivat kaikissa ikäluokissa

Jaa

Analyysi Intrumin perintädatasta kertoo, että vaikeasti velkaantuneiden määrä kasvoi vuonna 2023 kaikissa ikäryhmissä. Perintään siirtyneiden laskujen määrät ja pääomat kasvoivat eniten nuorilla aikuisilla.

Intrumin perintädatan analysiis kertoo, että vaikeasti velkaantuneiden osuudet kaikista velkaantuneista kasvoivat kaikissa ikäryhmissä vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.
Vaikeasti velkaantuneiden osuudet kaikista velkaantuneista kasvoivat kaikissa ikäryhmissä vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.

Koronapandemian puhkeaminen lisäsi maksuvaikeuksia ja ylivelkaantumista hetkellisesti merkittävästi. Vaikeasti velkaantuneiden määrä laski vuonna 2021, mutta kääntyi kasvuun 2022 ja on nyt lähellä samaa tasoa kuin koronavuonna 2020.

Vaikeasti velkaantuneiden määrä kasvoi vuonna 2023 kaikissa ikäluokissa verrattuna vuoteen 2022. Voimakkainta kasvu oli 40-44-vuotiaiden ikäryhmässä, missä kasvua oli yli seitsemän prosenttia. Nuorten aikuisten ikäryhmissä vaikea velkaantuminen on kasvanut maltillisemmin, mutta perintätoimeksiantojen lukumäärät kasvoivat vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä jyrkimmin 18-24-vuotiailla. Perintään siirtyneiden laskujen pääomien määrän kasvu korostui etenkin alle 30 -vuotiailla velallisilla. Talouden shokit ja epävarmuus ovat lisänneet vaikeasti velkaantuneiden määrää.

– Yleisesti ottaen vaikean velkaantumisen taustalla on usein se, että henkilöillä on useita velkoja, joiden pääomamäärät ovat merkittäviä suhteessa tulotasoon. Keski-ikäisten vaikean velkaantumisen kasvuun vaikuttavat todennäköisesti korkojen ja elinkustannusten nousun tuomat haasteet selviytyä taloudellisista velvoitteista, joihin on sitouduttu erilaisessa taloudellisessa tilanteessa. Talouden nopeat ja vaikeasti ennakoitavat muutokset tekevät oman talouden suunnittelusta vaikeaa, Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala sanoo.

Intrumin%20perint%E4datan%20analyysin%20mukaan%20vaikeasti%20velkaantuneiden%20m%E4%E4r%E4%20laski%20vuonna%202021%2C%20mutta%20k%E4%E4ntyi%20kasvuun%20vuonna%202022%20ja%20on%20nyt%20l%E4hes%20samalla%20tasolla%20kuin%20koronavuonna%202020.
Vaikeasti velkaantuneiden määrä laski vuonna 2021, mutta kääntyi kasvuun vuonna 2022 ja on nyt lähes samalla tasolla kuin koronavuonna 2020.

Kuluttajien kyky selviytyä veloistaan on heikentynyt – ikääntyneillä haasteita selviytyä satunnaisista maksuvaikeuksista  

Kaikkien kuluttajien kyky suoriutua veloistaan on heikentynyt vuonna 2023 selvästi vuoden 2022 lukuihin suhteutettuna. Taustalla voi olla muuttunut taloudellinen tilanne inflaation kiihtymisen ja korkotason nousun seurauksena. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön työttömyyskatsausten mukaan etenkin vuoden 2023 jälkipuoliskolla lomautukset lisääntyivät merkittävästi, mikä on vaikuttanut kuluttajien kykyyn maksaa velkojaan.

Vaikeasti velkaantuneiden ryhmässä nuorten aikuisten maksukyky on huomattavasti muita ikäryhmiä heikompaa. Satunnaisesti maksuvaikeuksissa olevilla henkilöillä kyky suoriutua veloistaan on kuitenkin heikointa vanhimmassa ikäluokassa, eli yli 70-vuotiailla.

– Tämä saattaa selittyä sillä, että mahdollisuudet kasvattaa omia tuloja esimerkiksi työtä tekemällä ovat yli 70-vuotiailla usein heikommat kuin nuorilla aikuisilla. Vakava sairastuminen tai loukkaantuminen voi olla ikääntyneelle eläkkeeseen nähden suuri menoerä ja turvautuminen ulkopuoliseen apuun on kallista, Iskala sanoo.

Toisaalta vaikeasti velkaantuneilla kyky suoriutua veloistaan pääsääntöisesti kasvaa iän myötä.

– Vaikeasti velkaantuneet ovat usein olleet perinnän kohteena jo pidempään, mikä tarkoittaa sitä, että asiointi perintäyhtiöiden ja ulosoton kanssa ei ole näille henkilöille uutta. Vaikka uusia velkoja tulisi silloin tällöin, niitä ja vanhojakin saatavia todennäköisesti maksetaan ulosoton kautta, Iskala toteaa.

Vaikeasti%20velkaantuneiden%20ryhm%E4ss%E4%20nuorten%20aikuisten%20maksukyky%20on%20huomattavasti%20muita%20ik%E4ryhmi%E4%20heikompaa.
Vaikeasti velkaantuneiden ryhmässä nuorten aikuisten maksukyky on huomattavasti muita ikäryhmiä heikompaa.

Tietoa analyysista ja sen datasta

Analyysin aineisto on kerätty vuosina 2019-2023 Intrumin perintään rekisteröityjen kuluttajavelallisten tiedoista.  Aineisto on kerätty 2. helmikuuta 2024 ja sisältää tietoa lähes 1,1 miljoonasta suomalaisesta kuluttajasta.

Kuluttajat on jaettu kahteen ryhmään perintään rekisteröintihetken tilanteen mukaisesti:

  • Satunnaisia maksuvaikeuksia: Velallisella ei ole Intrumin tiedossa olevia perintäsaatavia rekisteröintihetkellä, tai kaikki aiemmat saatavat on lopetettu maksettuna yli 6 kuukautta sitten.
  • Vaikeasti velkaantunut: Velallisella on rekisteröintihetkellä vähintään yksi saatava perinnässä Intrumilla. Velallisen edellisestä Intrumille suorittamasta maksusta on kulunut yli 365 päivää tai maksuja ei ole lainkaan.

Perintään rekisteröidyt kuluttajat on laskettu vuoden aikana tilastoon vain kerran. Tilanteen määrittelyssä ei ole huomioitu muistutusvaiheen saatavia. Vuoden 2023 analyysissa käytetty tietokanta on laajempi kuin aiemmin julkaistut analyysit vuosilta 2022 ja 2021. Tulokset eivät vertailukelpoisia keskenään.

Lataa yhteenveto analyysista

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Intrumin perintädatan analysiis kertoo, että vaikeasti velkaantuneiden osuudet kaikista velkaantuneista kasvoivat kaikissa ikäryhmissä vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.
Vaikeasti velkaantuneiden osuudet kaikista velkaantuneista kasvoivat kaikissa ikäryhmissä vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022.
Lataa
Intrumin perintädatan analyysin mukaan vaikeasti velkaantuneiden määrä laski vuonna 2021, mutta kääntyi kasvuun vuonna 2022 ja on nyt lähes samalla tasolla kuin koronavuonna 2020.
Vaikeasti velkaantuneiden määrä laski vuonna 2021, mutta kääntyi kasvuun vuonna 2022 ja on nyt lähes samalla tasolla kuin koronavuonna 2020.
Lataa
Vaikeasti velkaantuneiden ryhmässä nuorten aikuisten maksukyky on huomattavasti muita ikäryhmiä heikompaa.
Vaikeasti velkaantuneiden ryhmässä nuorten aikuisten maksukyky on huomattavasti muita ikäryhmiä heikompaa.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Intrum on alan johtava luotonhallintapalvelujen tarjoaja 20 markkina-alueella Euroopassa. Auttamalla yrityksiä saamaan maksunsa ja tukemalla ihmisiä viivästyneiden maksujen kanssa Intrum näyttää tietä kohti tervettä taloutta ja on ratkaisevassa asemassa yhteiskunnassa. Intrumilla on noin 10 000 omistautunutta ammattilaista, jotka palvelevat noin 80 000 yritystä eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2023 liikevaihto oli 20,0 miljardia Ruotsin kruunua. Intrumin pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa ja Intrumin osake on noteerattu Nasdaq Tukholman pörssissä. Lisätietoja on osoitteessa www.intrum.com.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Intrum Oy

Maksuviiveellisten yritysten kokonaismäärä laskenut – majoitus- ja ravitsemistoimialan maksuviiveet yhä kasvussa4.7.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Intrumin maksuviivetutkimus vuoden 2024 toiselta neljännekseltä kertoo, että maksuviiveellisten yritysten suhteellinen määrä on laskenut 5,69 prosenttia viime vuodesta. Toimialavertailussa maksuviiveellisiä yrityksiä on edelleen eniten majoitus- ja ravitsemistoimialalla, yritysten osuus on myös hieman kasvanut viimevuoteen verrattuna. Alueellisesti maksuviiveellisiä yrityksiä on eniten Satakunnassa ja Pohjois-Savossa. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku ennustavat yrityksille parempia näkymiä loppuvuodesta. Toipuminen on kuitenkin yhä verkkaista.

Kuluttajien maksukyky heikkenemässä kesäkuukausina11.6.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Orastavasta talouskasvusta huolimatta kuluttajien maksukyky heikentynee ja maksuvaikeudet kasvavat tulevina kuukausina. Luotonhallintayhtiö Intrumin perintädatan mukaan sekä kuluttajien että yritysten maksukyky heikkeni alkuvuonna. Aiempaa useampi lasku vaati myös muistutusta tai siirtyi perintään. Vaikea tilanne näkyy myös Takuusäätiön velkaneuvonnassa. Kuluttajien maksutapatutkimuksen mukaan moni kuluttaja käyttää aiempaa vähemmän rahaa lomailuun ja arvioi joutuvansa jättämään laskuja maksamatta.

Mullistaako tekoäly maksuviiveiden hallinnan?24.5.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Yli puolet suomalaisyrityksistä uskoo, että tekoäly voisi parantaa merkittävästi myöhästyneiden maksujen käsittelyä. Tekoälytyökalujen ja modernien maksutapojen hallinta nähdään oleellisina kilpailutekijöinä, mutta todellisuudessa valtaosassa yrityksistä tekoälyn hyödyntäminen on vielä yksittäisten kokeilujen tasolla. Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti paljastaa, että vaikka tekoäly voisi tehostaa liiketoimintaa merkittävästi, suomalaisyritykset näkevät tekoälyssä enemmän riskejä kuin eurooppalaiset vastaajat keskimäärin.

Tutkimus: Yli 40 prosenttia suomalaisjohtajista uskoo yrityksensä kassavirran vahvistuvan15.5.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Yrityksissä suhtaudutaan hermostuneen optimistisesti tulevaisuudennäkymin, kertoo tuore Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti. Suomalaisissa yrityksissä asennoidutaan hieman positiivisemmin talouden kasvuun kuin eurooppalaiset keskimäärin. Useampi kuin neljä kymmenestä suomalaisista johtajasta sanoo, ettei heillä ole suuria huolia organisaationsa kassavirrasta lähitulevaisuudessa. Yli puolet suomalaisyrityksistä hakee kasvua kehittämällä digitaalisia liiketoimintoja sekä laajentumalla kotimarkkinoilla. Yksi kolmesta suomalaisyrityksestä kokee myös olevansa paremmassa taloudellisessa tilanteessa kuin vuosi sitten.

Tutkimus: Talouskriisi lisää mielenterveysongelmia ja heikentää fyysistä hyvinvointia25.4.2024 07:55:00 EEST | Tiedote

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan pitkään jatkunut talouskriisi ja sen aiheuttama ahdistus lisäävät riskiä altistua mielenterveysongelmille sekä vaikuttavat haitallisesti ihmissuhteisiin. Tutkimus kertoo myös, että osa kuluttajista joutuu asettamaan fyysisestä terveydestään huolehtimisen toissijaiseksi. Ongelmat voivat johtaa haitalliseen kierteeseen, joka heikentää oman talouden hallintaa sekä lisää yhteiskunnallisia ongelmia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye