Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Myndigheternas och producentorganisationernas gemensamma lägesbild av jordbrukets investeringar och djursjukdomar

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnade måndagen 15 april ett forum om gårds- och tillståndstillsyn gemensamt för myndigheterna och producentorganisationerna, för att där skapa en lägesbild över jordbruket, djurhållningen och investeringarna i området. Också det aktuella djursjukdomsläget och bekämpningsåtgärderna lyftes upp i diskussionerna. 

Brister i djurregistren – det är särskilt aktuellt att skydda sig mot djursjukdomar

Myndigheternas omfattande utredningsarbete 2023 om djurhållningsplatsregistret för pälsdjur avslöjade omfattande brister i uppdateringen av registret. Bristerna misstänks gälla även andra djurregister. Enhetschefen vid linjen för livsmedelskedjan vid Livsmedelsverket, Jaana Mikkola, kommenterade att bristerna försvårar myndighetsarbetet och bland annat berör situationer för effektiv bekämpning av djursjukdomar.

Försummelse av anmälningsskyldigheten kan leda till en påföljdsavgift. Även ytterligare övervakning är avgiftsbelagd. Till följd av Livsmedelsverkets pågående samarbetsförhandlingar måste kundservicen gällande djurregistren minskas något.

Högpatogen fågelinfluensa har inte observerats i landet under våren, men med flyttfåglarnas återkomst ökar risken för att viruset sprids på nytt. Enligt jord- och skogsbruksministeriets färska förordning ska pälsdjursgårdarna skyddas med nät och andra åtgärder före den 15.4.2024. Åtgärderna förhindrar att pälsdjuren kommer i kontakt med fåglar eller andra skadedjur samt deras avföring. Skyddsåtgärderna övervakas.

Afrikansk svinpest är en annan aktuell djursjukdom som i fjol spred sig till nya EU-länder, såsom Sverige. Ett gott smittskydd är det säkraste sättet att förhindra att svinpesten sprids i landet. Salmonellastatusen på gårdar med nötkreatur, svin och fjäderfä följs också aktivt upp. Behandlingen av senaste tidens salmonellafall på gårdarna har dragit ut på tiden och situationen har inte nämnvärt förbättrats jämfört med fjolåret.

Ökade investeringar för att främja den gröna omställningen

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland fattade 2023 sammanlagt 177 beslut i miljötillståndsärenden. För närvarande finns 173 inledda tillståndsansökningar som gäller bl.a. djurstallar och pälsfarmer, mjölkproduktion, broileruppfödning, torvutvinning, gruvdrift, fiskodling, avloppsreningsverk och biogas.

Företrädesförfarandet för den gröna omställningen garanterar en snabbare tillståndsbehandling för projekt som främjar grön omställning. Under de senaste månaderna har miljötillstånd beviljats bl.a. för framställning av väte, produktion av syntetisk metan, energibrunnar och vattenkraftverk. I början av året har det hållits rekordmånga förhandsförhandlingar om tillståndsansökningar.

Också NTM-centralerna har under den senaste tiden generöst beviljat investeringsstöd för landsbygden. Investeringarna har riktats till förnybar energi och djurens välfärd. En rekordmängd ny solenergi har planerats för tidigare torvproduktionsområden. Å andra sidan görs det nu färre stora och dyra investeringar än tidigare.

Nya lagar och krav förändrar vardagen

I början av 2025 träder ett nytt europeiskt krav på social villkorlighet i kraft. Kravet gäller jordbrukare och jordbruksföretag som har anställd arbetskraft. Den sociala villkorligheten innebär i korthet att försummelser med arbetssäkerhet och anställningsavtal kan leda till förlust av stöd.

Också den nya lagen om miljöskadefonden träder i kraft 2025. Genom lagen skapas ett heltäckande ansvarssystem för miljöskador och beredskap att ersätta miljöskador och hantera miljörisker.

Susanne West, verksamhetsledare för Österbottens svenska producentförbund (ÖSP), konstaterade att det föränderliga stödsystemet har blivit en del av jordbrukarnas vardag under Finlands 30-åriga EU-historia. För att kunna verka på en öppen marknad krävs ändå konkurrenskraft, vilket förutsätter satsningar på jordbruket. I det nuvarande regeringsprogrammet finns en tydlig skrivning om att jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan ska förbättras.

Producentorganisationerna var också oroade över de konsekvenser som myndigheternas tillsyn har för verksamhetsutövarna. Regionförvaltningsverkets länsveterinär Anna-Maria Moisander-Jylhä konstaterade att man strävar efter att ta hand om jordbrukaren också från myndighetshåll. Vid tillsynsbesöken ser man vid behov till möjligheterna att få hjälp.  

Mer information:

Marko Pukkinen, överdirektör
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Harri Varhama, utvecklingschef
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Etelä-Suomen aluehallintoviraston HÄME24-valmiusharjoitus – varautumista yhteistyössä organisaatiorajojen yli23.5.2024 07:46:49 EEST | Tiedote

HÄME24 on Etelä-Suomen aluehallintoviraston järjestämä alueellinen valmiusharjoitus, joka kokoaa yhteen Kanta-Hämeen sekä Päijät-Hämeen kunnat, hyvinvointialueet ja muita alueellisia turvallisuustoimijoita harjoittelemaan poikkeusolojen yhteistoimintaa. Harjoitus huipentuu syyskuun alussa järjestettävään aktiivivaiheeseen, jossa osallistujat pääsevät harjoittelemaan tilanteen hallintaa kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa. HÄME24 toteutetaan samanaikaisesti Panssariprikaatin paikallispuolustusharjoituksen (PAPU-harjoitus) 2/24 kanssa.

Regionförvaltningsverket gjorde ett flertal inspektioner 2023 och påförde administrativa påföljder för brott mot penningtvättslagen21.5.2024 09:32:00 EEST | Tiedote

År 2023 genomförde Regionförvaltningsverket i Södra Finland inspektioner av rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen. Syftet med inspektionerna var att utreda hur den rapporteringsskyldiga har följt penningtvättslagen i sin verksamhet. Utöver inspektionerna genomförde regionförvaltningsverket tillsynskampanjer, utökade anvisningarna till exempel i form av utbildningsvideor och påförde ordningsavgifter och påföljdsavgifter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye