Ramförhandlingarna hörsammade kommunerna delvis – normerna måste luckras upp snabbt

Dela

Kommunförbundet och kommunerna är lättade över att regeringen vid ramförhandlingarna lovade kompensera åtminstone en del av den statsandelsnedskärning som staten stått i beråd att genomföra till följd av slutnotan för social- och hälsovårdsreformen. Om nedskärningen hade genomförts fullt ut, hade det inneburit att kommunernas statsandelar minskat permanent med 400 miljoner euro. En förbättring av kommunalskattens effektivitet ger på lång sikt också större spelrum i kommunernas ekonomi.

 – Regeringen lovade vid ramförhandlingarna att höja statsandelarna för kommunal basservice med 277 miljoner euro från början av 2025. Det är en viktig handräckning till kommunerna, och höjningen tryggar delvis framtiden för till exempel välfärdstjänsterna för barn och unga. Tyvärr kvarstår dock ännu behov av anpassningsåtgärder i kommunerna, säger Kommunförbundets vd Minna Karhunen som kommentar till resultatet av ramförhandlingarna.

Kommunerna står nu mitt under AN-reformen inför en ytterst svår ekonomisk situation. Kommunernas ekonomiska läge håller snabbt på att försämras: kostnaderna ökar, skatteinkomsterna och statsandelarna utvecklas svagt och investeringsbehoven är fortsättningsvis stora. Samtidigt drabbar regeringens nya anpassningsåtgärder också kommunsektorn.

Fart på normavvecklingen, finansieringen får inte skäras ner i förtid

Den avveckling av normer och uppgifter som regeringen står i beråd att genomföra har vid ramförhandlingarna uppskattats ge besparingar på 100 miljoner euro. Enligt Kommunförbundet är detta ett bra och realistiskt mål, eftersom kommunerna har lyft fram många normer som försvårar deras verksamhet. Kommunerna önskar flexibilitet så att de kan sköta sina uppgifter på det lokalt bästa sättet.

– Den besparing som avvecklingen av normer ger får ändå inte tas från finansieringen till kommunerna förrän någon norm verkligen har avvecklats. Arbetet med att luckra upp normer har bara börjat och kommunernas förslag till normuppluckring granskas som bäst av ministerierna, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

Överföringen av sysselsättnings- och integrationstjänsterna till kommunerna bör ske kostnadsneutralt

Kommunförbundet uttrycker oro över att ramförhandlingarna inte medförde några nya riktlinjer för reformen av arbets- och näringstjänsterna som träder i kraft vid årsskiftet. AN-tjänsterna bör överföras till kommunerna kostnadsneutralt, men som det nu ser ut kommer detta inte att ske.

– Enligt nu tillgängliga uppgifter kommer medlen för främjande av sysselsättningen och integration snarare att minska än att öka, samtidigt som de här tjänsterna överförs från staten till kommunerna, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina.

– Regeringen har lovat att kommunerna ska få full kompensation för kostnader som orsakas av de nya uppgifterna. Kommunerna har hoppats på ett övergripande ansvar för sysselsättningsfrämjande tjänster och integration, men den underdimensionerade finansieringen äventyrar servicekvaliteten redan från start, säger Timo Reina.

Närmare upplysningar:

Minna Karhunen, verkställande direktör för Kommunförbundet, tfn 050 380 5907

Timo Reina, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 040 555 8458

Minna Punakallio, chefsekonom, tfn 040 751 5175

Sanna Lehtonen, direktör för kommunal ekonomi, tfn 050 575 9090

Nyckelord

Kontakter

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

40 procent av kandidaterna i EU-valet är fullmäktigeledamöter16.5.2024 09:09:32 EEST | Tiedote

Av kandidaterna i Europaparlamentsvalet är närmare hälften, dvs. 40 procent, ledamöter i kommunfullmäktige, enligt en utredning som Kommunförbundet gjort. I valet 2019 var motsvarande andel en tredjedel, vilket innebär att fler fullmäktigeledamöter nu kandiderar till Europaparlamentet än tidigare. Sammanlagt 232 personer ställer upp i EU-valet och av dem är 92 för tillfället ledamöter i kommunfullmäktige.

EU-vaalien ehdokkaista 40 prosenttia on kunnanvaltuutettuja16.5.2024 09:03:29 EEST | Tiedote

Europarlamenttivaalien ehdokkaista lähes puolet eli 40 prosenttia istuu kuntien valtuustoissa, ilmenee Kuntaliiton selvityksestä. Vuoden 2019 vaaleissa vastaava osuus oli kolmannes eli kunnanvaltuutettuja on nyt pyrkimässä aiempaa enemmän parlamenttiin. Yhteensä europarlamenttiin hakee 232 ehdokasta, joista 92 on tällä hetkellä kunnanvaltuutettuja. Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom arvioi, että vaativien luottamustehtävien kasautuminen ja hoitaminen monella eri päätöksenteon portaalla voi olla haastavaa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye