Korkein hallinto-oikeus

HFD avbröt verkställigheten av Ålands landskapsregerings beslut att tillåta jakt på havsörn inom Lågskärs område

Dela

Högsta förvaltningsdomstolen har med ett handläggningsbeslut idag avbrutit verkställigheten av det dispensbeslut Ålands landskapsregering meddelade enheten för jakt och viltvård 2.5.2024. Dispensbeslutet tillåter jakt på maximalt sex individer havsörn inom Lågskärs område under perioden 14.5.-9.6.2024. Syftet med dispensen är att skydda ungproduktionen av ejder i området.

Två miljöorganisationer har anfört besvär över landskapsregeringens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar sitt slutliga beslut i ärendet efter att ha hört parterna.

Kontakter

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Andra språk

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

Domarna i Europas högsta förvaltningsdomstolar samlas i Enare27.5.2024 15:14:56 EEST | Tiedote

Domare från föreningen för Europas högsta förvaltningsdomstolar, ACA-Europe, har samlats i Enare för ett seminarium och föreningens generalförsamling 26.-28.5.2024. Under seminariet behandlas förverkligandet av grundrättigheterna i ett system med flera nivåer bestående av internationella människorättskonventioner, EU:s grundrättighetsstadga och den nationella grundlagen i varje ACA-medlemsstat.

Judges from European supreme administrative courts convene in Inari, Finland27.5.2024 15:14:56 EEST | Press release

Judges from the Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe) have gathered for a seminar and annual meeting in Inari, Finland, on 26 – 28 May 2024. The seminar is being held on the topic of realisation of fundamental rights in a multilevel system consisting of international human rights conventions, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the national constitutions of each ACA-Europe member state.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye