Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Sen tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta muutoksenhakuja ratkaisemalla.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ei voi valittaa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Sen tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta muutoksenhakuja ratkaisemalla.

Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee hallintotuomioistuimista. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan pääasiassa kirjallisessa käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä ei voi valittaa.