HUS

Rekryteringsförbud införs på HUS som ett sätt att anpassa ekonomin

Dela

HUS-sammanslutningens styrelse godkände på sitt möte de nya sparåtgärder som den ekonomiska situationen 2024 kräver. Sparåtgärderna ska inledas genast. Sammanslutningens styrelse behandlade också anpassningsprogrammet för 2025–2027.

Mejlans campusområde
Mejlans campusområde Mikko Hinkkanen HUS

Utfallet för HUS ekonomi under januari–april avviker 24,1 miljoner euro från resultatmålen i budgeten, trots ett positivt resultat på 14 miljoner euro efter fyra månader. Användningen av sjukvårdstjänster i Nylands välfärdsområden och Helsingfors överskred den fasta ramen med 61,2 miljoner euro. Detta inverkar direkt på bland annat kostnaderna för användningen av material och förnödenheter, såsom läkemedel och varor. Också köp av sjukvårdstjänster överskred budgeten. De externa verksamhetsintäkterna underskred däremot budgeten. 

Det ekonomiska läget kräver att betydande ytterligare sparåtgärder inleds omedelbart. Redan innan de ytterligare sparåtgärderna har HUS i budgeten för 2024 sparat cirka 130 miljoner euro.

”Vi har för innevarande år en strikt budgetram som inte medger flexibilitet, och å andra sidan en växande efterfrågan inom den specialiserade sjukvården samt en lagstadgad skyldighet att erbjuda vård. Det är en svår ekvation”, säger verkställande direktör Matti Bergendahl.

 
Rekryteringsförbudet träder i kraft den 12 juni

Som en sparåtgärd godkände sammanslutningens styrelse rekryteringsförbud för ordinarie personal och visstidsanställda samt vikarier. Rekryteringsförbudet gäller till årets slut. Sammanslutningens styrelse godkände också frysning av lönejusteringar samt uppgifts- och befattningsändringar. Ärendet föredras i HUS personalutskott den 12 juni.

 

Anpassning av ekonomin 2025–2027

På sitt möte behandlade sammanslutningens styrelse dessutom anpassning av ekonomin 2025–2027.

Åren 2025–2027 är HUS tvungen att anpassa sin ekonomi med sammanlagt minst 225 miljoner euro. Målet är att anpassa ekonomin så att de uppnådda kostnadsbesparingarna är permanenta.

  • år 2025 är anpassningsbehovet cirka 55 miljoner euro.
  • år 2026 är anpassningsbehovet cirka 74 miljoner euro.
  • år 2027 är anpassningsbehovet cirka 96 miljoner euro.


Beslut om anpassningsåtgärderna kommer att fattas på mötet som hålls den 19 augusti.

Efter justering av protokollet publiceras mötets beslut på https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm 

Sammanslutningens styrelse höll sitt möte den 3 juni 2024.

Kontakter

sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava, tfn 040 504 5851
verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt via assistent Kaarina Heikinheimo tfn 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi

Om HUS

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar över 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss.

HUS – Den främstavården

HUS medietjänst betjänar media måndag–torsdag kl. 10–16, fredag kl. 10–15 på numret 050 427 2875 eller per e-post viestinta@hus.fi.

hus.fi/sv

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye