Kela

FPA utnämnde tre forskningsprofessorer

Dela

FPA har utnämnt Jenni Blomgren, Karoliina Koskenvuo och Riitta Seppänen-Järvelä till forskningsprofessorer. Forskningsprofessurerna har beviljats på grundval av vetenskaplig meritvärdering genom intern ansökan vid FPA:s forskningsenhet.

FPA:s nya forskningsprofessorer Jenni Blomgren, Karoliina Koskenvuo ja Riitta Seppänen-Järvelä.

Forskningsprofessorernas uppgift vid FPA är att följa samhälleliga förändringar, tolka vilka utmaningar förändringarna innebär för FPA och den sociala trygghet som FPA handhar samt att bedriva forskningsarbete i anslutning till dessa teman. FPA har nu utnämnt tre nya forskningsprofessorer genom en intern ansökningsprocess.

De nya forskningsprofessorerna är Jenni Blomgren, Karoliina Koskenvuo och Riitta Seppänen-Järvelä. Alla tre har arbetat som forskningschefer vid FPA under de senaste åren. Utnämningarna gjordes på grundval av ansökningar och extern vetenskaplig meritvärdering.

– Var och en av de tre nya forskningsprofessorerna har gjort en imponerande vetenskaplig karriär. De har också aktivt handlett yngre forskare, vilket bådar gott för vår forskningsenhets framtid, säger chefen för enheten Hennamari Mikkola.

Stark forskningskompetens i fråga om hälsa, arbetsförmåga och unga

Jenni Blomgren undersöker speciellt lång sjukfrånvaro som ersatts med sjukdagpenning, sjuk-/invalidpensioner och sjukdomsrelaterade förmåner mer generellt samt anlitandet av social- och hälsovårdstjänster i olika befolkningsgrupper. I hennes pågående forskningsprojekt undersöks bland annat förmåner vid arbetsoförmåga i olika socioekonomiska grupper och hur FPA-ersättningarna och rehabilitering inriktas på olika socioekonomiska grupper.

Karoliina Koskenvuo undersöker speciellt FPA:s rehabiliterings- och arbetsförmågeförmåner ur ungas perspektiv. I hennes pågående forskningsprojekt undersöks bland annat utvecklingen av ungas användning av förmåner och tjänster, i synnerhet FPA:s rehabiliteringsförmåner samt faktorer som förebådar skolavhopp och marginalisering samt formar utvecklingsstigar.

Riitta Seppänen-Järveläs forskning fokuserar på verkställande, utveckling och utvärdering av rehabiliteringstjänsterna framför allt med en multimetodiskt forskningsansats.  I hennes pågående forskningsprojekt undersöks bland annat samarbetet mellan olika aktörer i FPA:s Nuotti-coachning samt konsekvenserna av ändringarna i FPA-rehabiliteringen både för klienterna och samhället i vidare bemärkelse.

– Våra nya forskningsprofessorer forskar i ämnen som är helt centrala för det finländska samhället. Deras forskning producerar viktig ny information som kommer väl till nytta vid beslutsfattandet i aktuella frågor, säger FPA:s direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Nyckelord

Kontakter

FPA:s kommunikationsenhetVi tar emot samtal från medierna på numret vardagar kl. 9–16. På det här numret svarar förmedlar vi intervjuförfrågningar till våra sakkunniga. Du kan också kontakta oss per e-post.

Tel:020 634 7745viestinta@kela.fi

FPA har i uppgift att sköta grundtryggheten i livets olika skeden för alla dem som omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Andra språk

Följ Kela

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kela

Kela proposes a personal doctor/personal nurse model as basis for reimbursement system24.6.2024 13:47:57 EEST | Press release

Kela views positively the new model for Kela reimbursements proposed by the Ministry of Social Affairs and Health, which the Ministry recently circulated for comments. However, Kela would like to see the proposed model developed further towards a designated personal doctor/personal nurse arrangement, which would ensure the continuity of care without significant additional cost.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye