Kela

FPA uppmanar läkare att beakta eventuella läkemedelsinteraktioner

Dela

I sommar skickar FPA respons om läkemedelsordinationer till läkare som ordinerat en patient flera läkemedel som ökar blödningsbenägenheten för att användas samtidigt. Syftet är att uppmuntra läkarna att fästa särskild vikt vid läkemedelsinteraktioner och vid säker användning av läkemedel.

Läkaren ska alltid kontrollera patientens medicinering i sin helhet när hen ordinerar ett nytt läkemedel eller förnyar ett recept på ett tidigare förskrivet läkemedel.  Oklarheter kring en patients totala medicinering är ett av de största problemen när det gäller läkemedelsbehandling.

FPA skickar årligen respons om läkemedelsordinationer i syfte att påminna läkarna om någon aktuell utmaning eller något utvecklingsobjekt i fråga om läkemedelsbehandlingar. I år är temat för responsen läkemedelsinteraktioner och de risker som är förbundna med interaktionerna.

Cirka 750 läkare får respons om läkemedelsordinationer. År 2023 har de ordinerat patienter ett tredje läkemedel som ökar blödningsbenägenheten, för att användas samtidigt med de andra läkemedlen i mer än tre månader.

– FPA vill med responsen om läkemedelsordinationer påminna läkarna om att det är synnerligen viktigt att beakta läkemedelsinteraktioner med tanke på patientsäkerheten och behandlingseffekten. Ibland kan dock sådana interaktioner vara nödvändiga med hänsyn till behandlingen. I så fall krävs det noggrann uppföljning, säger Maija Pihlajamäki, ansvarig sakkunnigläkare vid FPA.

Äldre personer är särskilt känsliga för läkemedelsinteraktioner

Nästan en tredjedel av de läkare som får brevet med responsen har ordinerat personer över 75 år läkemedel som ökar blödningsbenägenheten för att användas samtidigt.

Äldre personer har en ökad risk för att få biverkningar av många läkemedel. Sakkunniga vid FPA uppmanar läkarna att dra nytta av exempelvis Fimeas databas Medicin75+ när de ska välja trygga läkemedelsalternativ för äldre personer.

– När man blir äldre omsätter kroppen läkemedel långsammare och då kan läkemedlens koncentration bli för hög. Äldre personer är ofta skörare än personer i arbetsför ålder och kan ha många olika sjukdomar, vilket kan öka behovet av multimedicinering. Äldre patienters totala medicinering bör därför regelbundet bedömas, exempelvis en gång om året, berättar Terhi Kurko som är specialforskare vid FPA.

Kanta-medicineringslistan som stöd för att kunna gestalta den totala medicineringen

I merparten av fallen (95 %) har de läkare som får respons om läkemedelsordinationer förnyat ett tidigare recept.  Åtminstone i en del av fallen kan det vara fråga om att läkaren inte har haft aktuell information om patientens totala medicinering.

– Datasystemen erbjuder inte nödvändigtvis alltid tillgång till information om patienternas totala medicinering. Vi förväntar att den riksomfattande Kanta-medicineringslistan, som samlar information om patientens medicinering på ett ställe, under den närmaste åren ska förbättra situationen, säger Kurko.

Nyckelord

Kontakter

FPA:s kommunikationsenhetVi tar emot samtal från medierna på numret vardagar kl. 9–16. På det här numret svarar förmedlar vi intervjuförfrågningar till våra sakkunniga. Du kan också kontakta oss per e-post.

Tel:020 634 7745viestinta@kela.fi

FPA har i uppgift att sköta grundtryggheten i livets olika skeden för alla dem som omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Andra språk

Följ Kela

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kela

Kela proposes a personal doctor/personal nurse model as basis for reimbursement system24.6.2024 13:47:57 EEST | Press release

Kela views positively the new model for Kela reimbursements proposed by the Ministry of Social Affairs and Health, which the Ministry recently circulated for comments. However, Kela would like to see the proposed model developed further towards a designated personal doctor/personal nurse arrangement, which would ensure the continuity of care without significant additional cost.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye