HAM Helsingin taidemuseo

HAM:s lokalprojekt fortsätter – två alternativ går till vidare utredning

Dela

Arbetsgruppen som utreder nya lokaler för Helsingfors konstmuseum HAM fortsätter jobba ända till slutet av år 2024. Efter att ha utrett ett tiotal lokaler har gruppen nu avgränsat sig till två. Till vidare utredning går Olympiaterminalen och Hamnhusets byggnader samt Tölö sockerbruks byggnader. 

Helsingfors konstmuseum HAM:s nuvarande hyresavtal i Tennispalatset fortsätter tills vidare i gott samarbete med den nuvarande hyresvärden. Foto: HAM / Maija Toivanen.
Helsingfors konstmuseum HAM:s nuvarande hyresavtal i Tennispalatset fortsätter tills vidare i gott samarbete med den nuvarande hyresvärden. Foto: HAM / Maija Toivanen.

HAM:s mål är att ha verksamhet i en byggnad som möjliggör en modern museiupplevelse och ger stadsborna ännu bättre tjänster i anslutning till konstsamlingarna. I byggnaden ska museet också kunna skapa ett utställningsprogram som har såväl internationell som inhemsk attraktionskraft och museet vill kunna växla mellan utställningar i en effektivare rytm. I det nuvarande lokalerna i Tennispalatset upplever konstmuseet såväl funktionella som hustekniska utmaningar. 

I juni 2023 tillsatte Helsingfors stad en arbetsgrupp för att utreda HAM:s lokalbehov. Arbetsgruppens ursprungliga tidsfrist skulle ha löpt ut i slutet av maj 2024 men har nu förlängts till årets slut. Gruppens uppgift är att undersöka olika placeringsalternativ samt utreda stadens vilja i placeringsfrågan. Dessutom ska arbetsgruppen utreda byggnadsprojektets genomförandemodell, investeringsnivå och genomförandesätt. Helsingfors stads kulturdirektör Mari Männistö är ordförande för arbetsgruppen och övriga medlemmar representerar stadskansliet, stadsmiljösektorn och HAM. 

– Vi har kartlagt ett tiotal olika objekt, allt från redan befintliga byggnader till nybyggen. Alternativen har granskats ur flera olika synvinklar, vi har fört en dialog med experter och fastighetsägare och besökt objekten samt använt oss av omfattande jämförelsekriterier. När vi söker en förändring är det oerhört viktigt att möjliggöra en modern museiupplevelse och betjäna olika publiker ännu bättre, vilket också inkluderar kafétjänster och övrig service. Det handlar inte bara om omfattningen utan också om kvaliteten, konstaterar HAM:s museichef Arja Miller som är medlem i arbetsgruppen.  

Arbetsgruppen för HAM:s lokaler har valt två objekt för vidare utredning. Det ena fanns med i bilden redan då arbetsgruppen tillsattes och är Olympiastranden, det vill säga Olympiaterminalens och Hamnhusets byggnader som är i Helsingfors Hamns ägo. Till det andra alternativet som ska utredas hör Tölö sockerbruks byggnader vid Tölöviken, ägda av Nordeas Pensionsstiftelse som i projektet representeras av Reforma Property Development Oy. 

– Ett viktigt kriterium har varit hur HAM med ett nytt läge kan främja Helsingfors stads mål, såsom ökad attraktionskraft såväl inrikes som utrikes. Vi ser det också som viktigt att det går att använda det gamla värdefulla byggnadsbeståndet, men också eventuellt bygga till eller uppföra helt nya byggnader. De här två objekten uppfyllde flera av kriterierna bäst, säger arbetsgruppens ordförande Mari Männistö, som är Helsingfors kulturdirektör. 

Det finns flera öppna frågor kring de objekt som ska utredas vidare. Projektgruppen för HAM:s lokaler ska i höst sätta sig in i dessa med hjälp av arkitektoniska referensplaner, kostnadsberäkningar och fortsatt dialog med fastighetsägarna eller deras representanter. Utifrån de fortsatta utredningarna ska gruppen lägga fram ett förslag på om projektet ska omfatta en designtävling. I sista hand är det Helsingfors stadsfullmäktige som fattar beslut om hur projektet framskrider tills det slutförts. Beslut om projektets finansiering fattas som en del av stadens budget.  

Helsingfors konstmuseum HAM:s nuvarande hyresavtal i Tennispalatset fortsätter tills vidare i gott samarbete med den nuvarande hyresvärden. Siktet är inställt på att kunna flytta till nya lokaler i början av 2030-talet.  

Medlemmar i arbetsgruppen för HAM:s lokaler: 

  • Mari Männistö, ordförande, kulturdirektör, Kultur- och fritidssektorn  
  • Arja Miller, konstmuseichef, HAM Helsingfors konstmuseum  
  • Ilkka Aaltonen, teamchef, Stadsmiljösektorn  
  • Hannu Asikainen, projektledare, Stadskansliet  
  • Sari Hilden, lokalchef, Stadsmiljösektorn  
  • Janne Prokkola, enhetschef, Stadsmiljösektorn  
  • Marja-Leena Rinkineva, näringslivsdirektör, Stadskansliet  
  • Peter Butter, projektledare, Stadsmiljösektorn  
  • Antti Kauppinen, personalens representant, HAM Helsingfors konstmuseum  
  • Elina Leskelä, sekreterare, HAM Helsingfors konstmuseum  

Mer information:  

Mari Männistö, ordförande för arbetsgruppen för HAM:s lokaler, kulturdirektör, Kultur- och fritidssektorn   
Tel (09) 310 26157 
e-post mari.mannisto@hel.fi 

Arja Miller, konstmuseichef, HAM Helsingfors konstmuseum 
Tel 050 336 1980   
e-post arja.miller@hamhelsinki.fi  

Nyckelord

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar, kuraterar och upprätthåller en samling på över 10 000 konstverk, inklusive offentliga konstverk i Helsingfors. HAM presenterar modern och samtida konst i sina inhemska och internationella utställningar, som är centrerade till Tennispalatset. HAM ansvarar också för kuratering och produktion av nutidskonstevenemanget Helsingforsbiennalen. Sedan 2023 verkar HAM som en stiftelse inom Helsingfors stadskoncern.

Andra språk

Följ HAM Helsingin taidemuseo

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HAM Helsingin taidemuseo

Expanded version of Laura Könönen's much loved public artwork No Heaven up in the Sky unveiled in Jätkäsaari13.6.2024 10:30:00 EEST | Press release

An artwork presented at the 2021 Helsinki Biennial has been permanently installed in Helsinki. The new version of artist Laura Könönen's installation No Heaven up in the Sky has been expanded from the eight boulders seen at Alexander Battery on Vallisaari Island to a larger installation of 13 boulders measuring 20 meters in diameter and installed in Jätkäsaari's Hyväntoivonpuisto Park.

På allmänhetens begäran har ett nytt offentligt konstverk färdigställts vid Åggelby station10.6.2024 13:30:33 EEST | Tiedote

Konstnären Lasse Juuti har färdigställt ett nytt offentligt konstverk i Åggelby, De samtida. Åggelbyborna önskade sig ett konstverk för att pigga upp stationen via VårStad, dvs. deltagande budgetering. Offentliggörandet av verket som kurerats av HAM Helsingfors konstmuseum äger rum den 14 juni 2024 kl. 11 på Åggelby Societetshus. Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare med ansvar för kultur och fritid, offentliggör verket i närvaro av konstnären. Evenemanget är öppet för alla.

Oulunkylän asemalle valmistui asukkaiden toiveesta uusi julkinen taideteos10.6.2024 13:30:33 EEST | Tiedote

Taiteilija Lasse Juutilta on valmistunut Oulunkylään uusi julkinen taideteos Aikalaiset. Oulunkyläläiset toivoivat taidetta aseman piristykseksi OmaStadin eli osallistuvan budjetoinnin kautta. HAM Helsingin taidemuseon kuratoiman teoksen julkistamistilaisuus järjestetään Oulunkylän Seurahuoneella 14.6.2024 klo 11. Teoksen julkistaa kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki, ja taiteilija on läsnä tilaisuudessa. Juhlatilaisuus on kaikille avoin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye