Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vattentillstånd beviljades den nya Auvaisbergsbron i S:t Karins

Dela

Vattentillstånd har beviljats den nya bro som kommer att byggas över Kustö sund. Bron byggs som en del av den nya vägförbindelsen mellan S:t Karins och Pargas. Medan byggandet pågår kommer sjötrafiken i Kustö sund att begränsas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat tillstånd enligt vattenlagen för byggandet av den nya Auvaisbergsbron. Den nya bron som byggs kommer att gå över Kustö sund vid Auvaisberg–Koristonranta och Lännenmetsä.

Bron blir en del av det nya vägavsnittet av Pargasleden som kommer att gå från Kurkela planskilda anslutning via Kustö till Rävsundsbron. Syftet med den nya vägförbindelsen är att minska trafikstockningarna i S:t Karins centrum och förbättra säkerheten genom att styra en del av trafiken till den nya omfartsleden. Bron som byggs blir cirka 400 meter lång och dess fria höjd 16 meter.

Användningen av båtleden Erstan–Harvarö–Lemlax som går under bron begränsas under brobygget. Båtleden stängs för andra än roddbåtar och motorbåtar under tiden 1 november–14 april. Byggandet inleds enligt den preliminära planen 2025 och beräknas pågå i två år.

Byggandet orsakar buller och tillfällig grumling av vattnet. Grumlingen och andra effekter på vattenkvaliteten kontrolleras genom provtagning. Arbeten som orsakar grumling utförs inte under tiden 1 mars–30 juli. Med hjälp av arbetsuppehållet strävar man efter att minska olägenheterna för fiskarnas lekvandring, fortplantning och småyngelstadium.

Tillståndsbeslutet finns till påseende i Databasen över vatten- och miljötillstånd (diarienummer ESAVI/32026/2023).

Regionförvaltningsverket avgör ansökningsärenden som avses i miljöskyddslagen och vattenlagen. Syftet med att bevilja miljö- och vattentillstånd är att förebygga förorening av miljön och risken för förorening. Vid tillståndsförfarandet samordnas användningen av miljön eller de verksamheter som påverkar miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.

Mer information

Miljöråd Ville Keskisarja, tfn 0295 016 454
Miljööverinspektör Janita Peltonen, tfn 0295 018 766 (bort 6 juni)
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Målet med miljö- och vattentillstånd är att förebygga förorening av miljön och risken för sådan. Då regionförvaltningsverket beviljar tillstånd samordnas miljöanvändningen och verksamheter som har konsekvenser för miljön på ett ekologiskt hållbart sätt.

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Åtgärder för aktiv utveckling av tjänsterna betonades vid Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finlands styrnings- och utvärderingsbesök13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomförde styrnings- och utvärderingsbesök i alla sina fem välfärdsområden i maj 2024. Under besöken diskuterades tillgången till och utvecklingen av rådgivnings-, skol- och studerandehälsovårdstjänster, tillgängliga personalresurser samt pågående åtgärder för att säkerställa jämlik tillgång till tjänsterna i välfärdsområdet.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynneissä korostuivat palvelujen aktiivisen kehittämisen toimenpiteet13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti toukokuussa 2024 kullekin toimialueensa viidelle hyvinvointialueelle ohjaus- ja arviointikäynnin. Käynneillä keskusteltiin neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuudesta ja kehittämistoimenpiteistä, henkilöstön riittävyydestä sekä hyvinvointialueella käynnissä olevista toimenpiteistä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye