Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vad förändras i detaljhandeln med alkoholdrycker 10.6.2024?

Dela

Riksdagen har godkänt ändringarna i alkohollagen om höjning av procentgränsen för tillståndspliktig detaljhandel med genom jäsning tillverkade alkoholdrycker 5.6.2024. Ändringarna träder i kraft 10.6.2024.

Innehavare av detaljhandelstillstånd kan från och med 10.6.2024 på sina detaljhandelsställen, till exempel i butiker och restauranger, utöver alkoholdrycker med en alkoholhalt på 5,5 volymprocent sälja genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som är högst 8 volymprocent starka. För ändringen behöver man inte ansöka om tillstånd separat hos regionförvaltningsverket. Ansökningar om detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker som är högst 5,5 volymprocent starka vilka för närvarande är under behandling anses gälla detaljhandelstillstånd även för försäljning av genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som är högst 8 volymprocent starka.

Tillverkare och partiförsäljare av alkoholdrycker kan börja leverera alkoholdrycker till detaljhandelsställen enligt den nya lagen från och med 7.6.2024. Detaljhandelstillståndsnumren i alkoholtillståndsregistret för alkoholdrycker som är högst 5,5 volymprocent starka förändras inte i samband med detta och till dessa kan man för försäljning leverera genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som är högst 8 volymprocent starka. Tillståndsuppgifterna och ansökningsblanketterna kommer att uppdateras i alkoholnäringsregistret och dess elektroniska ärendehantering så att de motsvarar lagändringen. Valvira kommer inom kort också att uppdatera sina allmänna anvisningar om detaljhandel med, utskänkning av, marknadsföring av och förpackningspåskrifter för alkohol så att de motsvarar ändringen av alkohollagen.

Läs mer i Social- och hälsovårdsministeriet nyhet.

Mer information vid regionförvaltningsverken:

  • Regionförvaltningsverkets kundservice

         Ta kontakt via följande blankett: Blanketten Fråga RFV:s kundservice

        0295 016 780 (finska)

        0295 016 781 (svenska)

        asiakaspalvelu@avi.fi (finska)

        kundservice@rfv.fi (svenska)

Mer information vid Valvira

  • gruppchef Kari Kunnas, 0295 209 610 (detaljhandel, utskänkning, marknadsföring)
  • gruppchef Eeva Saari, 0295 209 515 (tillverkning, partiförsäljning)

        E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@valvira.fi.

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Andra språk

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Åtgärder för aktiv utveckling av tjänsterna betonades vid Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finlands styrnings- och utvärderingsbesök13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland genomförde styrnings- och utvärderingsbesök i alla sina fem välfärdsområden i maj 2024. Under besöken diskuterades tillgången till och utvecklingen av rådgivnings-, skol- och studerandehälsovårdstjänster, tillgängliga personalresurser samt pågående åtgärder för att säkerställa jämlik tillgång till tjänsterna i välfärdsområdet.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ohjaus- ja arviointikäynneissä korostuivat palvelujen aktiivisen kehittämisen toimenpiteet13.6.2024 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toteutti toukokuussa 2024 kullekin toimialueensa viidelle hyvinvointialueelle ohjaus- ja arviointikäynnin. Käynneillä keskusteltiin neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden saatavuudesta ja kehittämistoimenpiteistä, henkilöstön riittävyydestä sekä hyvinvointialueella käynnissä olevista toimenpiteistä palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye