Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Byggande av idrottsanläggningar stöds med närmare 11 miljoner euro

Dela

Regionförvaltningsverken har beviljat understöd för byggen av idrottsanläggningar till projekt i kommuner och sammanslutningar. Understöden stöder finländarnas möjligheter att på ett enkelt sätt röra sig i sin närmiljö.

Regionförvaltningsverken beviljar årligen statsunderstöd för idrott, bibliotek och verksamhet för barn och unga. Understöden till olika motionsprojekt bidrar till att öka fysisk aktivitet och välmående bland finländarna. Genom understöden förbättras även tillgången till idrottstjänster överallt i Finland.

Med understöden till bygge av idrottsanläggningar främjas särskilt bygge och reparation av sådana idrottsanläggningar som kan användas av stora användargrupper. Regionförvaltningsverken beviljar understöd till idrottsanläggningsprojekt där de budgeterade kostnaderna är högst 1 200 000 euro (moms 0 %).

Med understöden för bygge av idrottsanläggningar stöds lättillgängliga idrottsanläggningar som är lämpliga för finländare i alla åldrar. Med hjälp av understöden bygger man nya idrottsanläggningar och uppdaterar förhållandena på befintliga idrottsanläggningar.

Statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar söks hos regionförvaltningsverket före utgången av året innan byggnadsarbetet börjar. Understödet för 2025 kan sökas i slutet av 2024 i regionförvaltningens e-tjänst.

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) fattar beslut om understöd som beviljas för idrottsanläggningsprojekt där de budgeterade kostnaderna överstiger 1 200 000 euro. Närmare information om de beviljade understöden: Pressmeddelande 22.5.2024 

Över 100 projekt beviljades understöd 

Regionförvaltningsverken har fattat besluten om statsunderstöd för byggen av idrottsanläggningar. I hela Finland beviljades totalt cirka 10,9 miljoner euro i understöd till 123 olika projekt.

Vilka projekt som beviljades understöd kan ses via länkarna nedan.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Understöd beviljades 4 550 000 euro till 53 sökande.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Understöd beviljades 1 300 000 euro till 17 sökande.

Regionförvaltningsverket i Lappland
Understöd på 440 000 euro beviljades 7 sökande.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Understöd beviljades 1 600 000 euro till 16 sökande.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Understöd på 2 500 000 euro beviljades 23 sökande.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
Understöd på 600 000 euro beviljades 7 sökande.


Mer information: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
överinspektör Sixten Wackström, tfn 0295 016 565
överinspektör Marko Mäkinen, tfn 0295 018 092

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Tapio Niskanen, tfn 0295 016 336

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
överinspektör Marko Mäkinen, tfn 0295 018 092

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
överinspektör Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663


Regionförvaltningsverket i Lappland
inspektör Tanja Lauri-Oja, tfn 0295 017 054
överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Vichtis vatten ansöker om miljötillstånd för ett nytt reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse i södra Nummela – vattnen skulle ledas till Sjundeå å20.6.2024 07:30:00 EEST | Tiedote

Vichtis vattens miljötillståndansökan för ett reningsverk för avloppsvatten från tätbebyggelse är under behandling hos regionförvaltningsverket. Ansökan kan läsas i Databasen över vatten- och miljötillstånd ylupa.avi.fi. Åsikter om ansökan kan lämnas till regionförvaltningsverket senast 29.7.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye